Katedra jazykov (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra jazykov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.vedúci pracoviska, odborná asistentka+421 37 641 4547AE_5_501lubomira.moravcova@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4556
AE_5_502diana.bencova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
  
Antalová Marcelaupratovačka
Čančová Petra, Mgr.
asistentka
+421 37 641 4546
AE_5_507
Felixová Irena, PaedDr.odborná asistentka+421 37 641 4550AE_5_505
odborná asistentka+421 37 641 4543
AE_5_504
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4542AE_4_404
Hamarová Zuzana
upratovačka
odborná asistentka
+421 37 641 4557
AE_5_503
odborná asistentka+421 37 641 4544
AE_4_405
Jakabovičová Johana, PhDr., M.A., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4545
AE_4_405
odborná asistentka
+421 37 641 4557
AE_5_503
odborná asistentka
+421 37 641 4558
AE_4_406ludmila.madarova@uniag.sk
Matušeková Eva, Mgr., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4553
AE_5_506
Prídavková Viera, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4552AE_5_506
Šalátová Erikaadministratíva
+421 37 641 4541
AE_5_510
odborná asistentka
+421 37 641 4551
AE_5_507
Externí pracovníci
 
  
 
Gálová Valentína, PhDr.dôchodca
galovav@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.