Katedra spoločenských vied (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra spoločenských vied. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4692ABT_1_2.21danka.moravcikova@uniag.sk
Misailidisová Ďurická Zuzana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4747SlPK_0_14zuzana.duricka@uniag.sk
Zamestnanci    
Barát Pavol, PhDr.odborný asistent+421 37 641 4753SlPK_0_12pavol.barat@uniag.sk
Mravcová Anna, PhDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4746SlPK_0_13anna.mravcova@uniag.sk
Pechočiaková Svitačová Eva, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4897SlPK_0_13eva.svitacova@uniag.sk
Porubčan Peter, PhDr., CSc.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4751SlPK_0_12peter.porubcan@uniag.sk
Externí pracovníci    
Wolfová Daniela, Ing. PhDr.externá školiteľkaqwolfova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.