Katedra spoločenských vied (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra spoločenských vied. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21
Ocelková Máriarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4747
SlPK_0_14
Zamestnanci
 
 
 
 
Barát Pavol, PhDr.odborný asistent
+421 37 641 4753
SlPK_0_12
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4746
SlPK_0_13
Pechočiaková Svitačová Eva, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4897
SlPK_0_13
Porubčan Peter, PhDr., CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4751
SlPK_0_12
peter.porubcan@uniag.sk
Externí pracovníci   
 
Wolfová Daniela, Ing. PhDr.
externá školiteľka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.