Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra štatistiky a operačného výskumu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Repiský Jozef, doc. Ing., CSc.vedúci pracoviska, docent
+421 37 641 4150
AS_1_102
jozef.repisky@uniag.sk
odb. zamestnankyňa+421 37 641 4190AS_1_121alena.hlinkova@uniag.sk
Zamestnanci  
 
 
Bartová Ľubica, prof. Ing., CSc.profesorka
+421 37 641 4147
AS_1_127
docent
+421 37 641 4176
AS_1_132
Hanová Martina, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4158
AS_1_125
Matejková Eva, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4148
AS_1_128eva.matejkova@uniag.sk
Obtulovič Peter, doc. Ing., CSc.
docent
+421 37 641 4123
AS_1_130
peter.obtulovic@uniag.sk
Palkovič Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4162
AS_1_126
Pietriková Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4153AS_1_133
docentka+421 37 641 4122AS_1_129
Richterová Eva, Ing., PhD.odborná asistentka
upratovačka
jana.skovajsova@uniag.sk
profesorka+421 37 641 4183
AS_1_122
odborná asistentka
+421 37 641 5562
AE_2_209hana.zach@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.