Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra štatistiky a operačného výskumu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Repiský Jozef, doc. Ing., CSc.
vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4150
AS_1_102
Hlinková Alena
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4190
AS_1_121alena.hlinkova@uniag.sk
Zamestnanci 
 
 
 
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4147AS_1_127lubica.bartova@uniag.sk
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4176
AS_1_132
peter.fandel@uniag.sk
Hanová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4158AS_1_125
Matejková Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4148
AS_1_128
eva.matejkova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4123
AS_1_130
Palkovič Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4162AS_1_126
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4153
AS_1_133
miriam.pietrikova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4122
AS_1_129zuzana.polakova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
upratovačka
jana.skovajsova@uniag.sk
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4183
AS_1_122
zlata.sojkova@uniag.sk
Zach Hana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5562
AE_2_205
hana.zach@uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.