Slovenská poľnohospodárska knižnica (UP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Slovenská poľnohospodárska knižnica. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Bellérová Beáta, Mgr., PhD.vedúci pracoviska, odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5037
SlPK_0_2beata.bellerova@uniag.sk
Záhorská Idaodb. zamestnankyňa knihovníčka+421 37 641 5039
SlPK_0_2
Zamestnanci   
 
Bekéniová Erika
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5042
SlPK_0_11
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5033SlPK_1_130/1
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5044SlPK_1_102
Gabalcová Alena
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 4495
AE_0_30a
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5041
SlPK_1_102janette.guzmicka@uniag.sk
Guzmická Ľubica, Ing.
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5044SlPK_1_102
Herudová Mária
upratovačka
+421 37 641 5032
SlPK_1_161
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5042
SlPK_0_11
slavomira.jakubcova@uniag.sk
Jamborová Ľubica, PhDr., PhD.odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5043
SlPK_0_9lubica.jamborova@uniag.sk
Javornícka Romana
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5038
SlPK_1_130romana.javornicka@uniag.sk
Jirásková Ingrid, Ing.odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5050
SlPK_1_101
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5040
SlPK_0_10
upratovačka
+421 37 641 5032SlPK_1_161
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5049
SlPK_0_8
dagmar.micanova@uniag.sk
Mucha Rastislav, Mgr.
odb. zamestnanec knihovník
+421 37 641 5046SlPK_0_7rastislav.mucha@uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5036
SlPK_1_131
adriana.pagacovicova@uniag.sk
Poláčková Alžbeta, Ing.odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5050
SlPK_1_101alzbeta.polackova@uniag.sk
Sitárová Sandraodb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5036
SlPK_1_131
odb. zamestnankyňa knihovníčka+421 37 641 5049SlPK_0_8katarina.simoncikova@uniag.sk
Valentová Zuzana, Ing.odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5042
SlPK_0_11

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.