Centrum informačných a komunikačných technológií (UP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Centrum informačných a komunikačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Škrovina Peter, RNDr.
vedúci pracoviska, odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 5861AE_1_111
odb. zamestnankyňa 3 - IT
Zamestnanci
  
 
 
odb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4184AT_0_2
odb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4400AE_4_411helena.baroskova@uniag.sk
Františová Jozefa
upratovačka
+421 37 641 4260
A_0_34
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4118
AS_3_315c
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4864
AE_1_112
lubos.hatar@uniag.sk
Hvizdová Gabriela
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4483
AE_4_408
gabriela.hvizdova@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4173
AS_3_315b
odb. zamestnanec 3 - IT
Kunová Ivetaodb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4493
AE_4_410
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4486
AE_4_407martin.mastik@uniag.sk
Tóth Jozef, Bc.
odb. zamestnanec 3 - IT
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4873
AE_1_112
marek.urban@uniag.sk
Urbanová Mária, Mgr.
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4482
AE_4_409maria.urbanova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.