Katedra hospodárskej politiky (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra hospodárskej politiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor
+421 37 641 5892AS_0_02
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5895
AS_0_03
zuzana.radolecova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
  
odborný asistent
+421 37 641 5891
AS_0_04jozef.galik@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 5898AS_0_04ema.lazorcakova@uniag.sk
odborný asistent+421 37 641 5894
AS_0_05
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.docent+421 37 641 5893AS_0_01
docentka
+421 37 641 5894
AS_0_05
docent
+421 37 641 5893
AS_0_01roman.serences@uniag.sk
Doktorandi
    
doktorandka
Dereva Mykola, Ing.doktorand
doktorandka
doktorandka
xklenkova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.