Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra environmentalistiky a biológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docentka+421 37 641 4470AZ_2_1
administratíva
+421 37 641 4420
AZ_2_4
martina.brstiakova@uniag.sk
Zamestnanci  
 
 
odborná asistentka
+421 37 641 4315
AZ_2_6
maria.babosova@uniag.sk
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc.
profesor
+421 37 641 4450
AZ_4_22
Bradáčová Oľga
upratovačka
+421 37 641 4452
AZ_4_28
olga.bradacova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4453
AZ_4_30
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4444
AZ_4_31pavol.elias1@uniag.sk
Ikrényi Ivan, RNDr., CSc.
odborný asistent
+421 37 641 4449AZ_4_24
Karšňáková Jana, Ing.výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4452
AZ_4_20
odborný asistent
AZ_4_26
samuel.ksinan@uniag.sk
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4484AZ_2_10
Lenčéš Marián
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4485
AZ_2_14
marian.lences@uniag.sk
Magátová Evaupratovačka
+421 37 641 4436
AZ_2_13
Noskovič Jaroslav, doc. Ing., CSc.
docent
+421 37 641 4422
AZ_2_5jaroslav.noskovic@uniag.sk
Ondrišík Peter, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 5497
AE_0_35
Petrovičová Kornélia, RNDr., PhD.odborná asistentka
+421 376 414 424
AZ_2_8
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4889
AZ_4_21margita.rakovska@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.