Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4212
AA_2_23
vladimir.pacuta@uniag.sk
Geršiová Ivetaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Hrubá Mária, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4215
AA_2_24
maria.hruba@uniag.sk
Zamestnanci 
 
  
remeselník
+421 376 414 267
AA_1_11peter.bezak@uniag.sk
Buday Miroslav, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4219
AA_1_12
miroslav.buday@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4224
AA_2_28eva.candrakova@uniag.sk
Candráková Tatiana
remeselník
+421 376 414 860
AA_1_13tatiana.candrakova@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4231
AA_1_5
Ernst Dávid, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 217
AA_1_8
david.ernst@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4265
AA_3_310
upratovačka
+421 37 641 4237
AA_3_312
lydia.juhasova@uniag.sk
Kovár Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4182AA_3_307
upratovačka
+421 376 414 221AA_1_20aneta.mikelova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4230
AA_3_306
Pospišil Richard, prof. Ing., Dr.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4225
AA_1_4richard.pospisil@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 220
AA_2_26
marek.rasovsky@uniag.sk
remeselník
+421 376 414 238
AA_1_7
Tkáčová Gabriela, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4855AA_1_18gabriela.tkacova@uniag.sk
Verešová Petra, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4280
AA_3_302
Vozár Ľuboš, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4236
AA_3_305
lubos.vozar@uniag.sk
Žembery Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4211AA_1_3jozef.zembery@uniag.sk
Doktorandi
    
Lukács Miriama, Ing.doktorandka+421 37 641 4234AA_3_309
Marek Ján, Ing.doktorand
+421 37 641 4263
AA_1_9

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.