Katedra manažmentu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Šajbidorová Mária, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4139AS_2_201maria.sajbidorova@uniag.sk
Hlinková Miladaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4138AS_2_200milada.hlinkova@uniag.sk
Zamestnanci    
Dobišová Mária, JUDr.odborná asistentka+421 37 641 4131AS_2_204maria.dobisova@uniag.sk
Filová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160AS_2_210alexandra.filova@uniag.sk
Hrdá Veronika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160AS_2_210veronika.hrda@uniag.sk
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., MBA, PhD.docentka CSc./PhD.+421 376 414 135AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 169AS_2_209zuzana.jurickova@uniag.sk
Kapsdorferová Zuzana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4131AS_1_105zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
Kozáková Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4130AS_3_302jana.kozakova@uniag.sk
Lančarič Drahoslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5558AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
Lušňáková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4169AS_2_209zuzana.lusnakova@uniag.sk
Matušíková Alenaupratovačka+421 37 641 4138AS_1_145alena.matusikova@uniag.sk
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4168AS_2_208radovan.savov@uniag.sk
Švikruhová Petronela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4134AS_2_203petronela.svikruhova@uniag.sk
Doktorandi    
Grman Pavol, Ing.doktorandAS_2_203xgrmanp@is.uniag.sk
Kataniková Radka, Ing.doktorandka+421 376 414 134AS_2_203xkatanikova@is.uniag.sk
Lenčéšová Silvia, Ing.doktorandka+421 376 414 133AS_2_206xlencesovas1@is.uniag.sk
Michalička Tomáš, Ing.doktorand+421 376 414 133AS_2_206xmichalicka@is.uniag.sk
Rumanko Boris, Ing.doktorand+421 376 414 133AS_2_206xrumankob@is.uniag.sk
Sokil Oksana, Ing.doktorandka+421 376 414 133AS_2_206xsokil@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.