Katedra manažmentu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Šajbidorová Mária, doc. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, docentka
+421 37 641 4139
AS_2_201
Hlinková Milada
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4138
AS_2_200
milada.hlinkova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
odborná asistentka+421 37 641 4131AS_2_204
Filová Alexandra, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4160
AS_2_210
alexandra.filova@uniag.sk
Hrdá Veronika, Ing., MBA, PhD.odborná asistentka+421 37 641 4160AS_2_210
docentka+421 376 414 135AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.odborná asistentka
+421 376 414 169
AS_2_209
Kapsdorferová Zuzana, doc. Ing., PhD.docentka
+421 37 641 4131
AS_1_105
odborná asistentka
+421 37 641 4130
AS_3_302
Lančarič Drahoslav, doc. Ing., PhD.docent+421 37 641 5558AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4169AS_2_209
upratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.docent+421 37 641 4168
AS_2_208
radovan.savov@uniag.sk
Švikruhová Petronela, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4134
AS_2_203
Doktorandi
 
 
 
 
Kataniková Radka, Ing.doktorandka+421 376 414 134
AS_2_203
xkatanikova@is.uniag.sk
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
Moravanská Monika, Ing.
doktorandka
Rumanko Boris, Ing.doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
Szarková Xénia, Ing.doktorandka
xszarkovax@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.