Katedra manažmentu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
Šajbidorová Mária, doc. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4139
AS_2_201
maria.sajbidorova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4138
AS_2_200
Zamestnanci
 
 
 
 
Dobišová Mária, JUDr.odborná asistentka
+421 37 641 4131
AS_2_204
maria.dobisova@uniag.sk
Filová Alexandra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160AS_2_210alexandra.filova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
veronika.hrda@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 376 414 135
AS_2_205
monika.hudakova@uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 169AS_2_209zuzana.jurickova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4131AS_1_105zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
Kozáková Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130AS_3_302
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5558AS_2_208
Lušňáková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4169
AS_2_209
zuzana.lusnakova@uniag.sk
Matušíková Alenaupratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145alena.matusikova@uniag.sk
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4168
AS_2_208
radovan.savov@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4134AS_2_203
Doktorandi  
 
 
doktorand
AS_2_203xgrmanp@is.uniag.sk
Kataniková Radka, Ing.doktorandka
+421 376 414 134
AS_2_203xkatanikova@is.uniag.sk
doktorandka
+421 376 414 133AS_2_206xlencesovas1@is.uniag.sk
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206xmichalicka@is.uniag.sk
Rumanko Boris, Ing.doktorand+421 376 414 133AS_2_206
doktorandka+421 376 414 133AS_2_206

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.