Katedra marketingu a obchodu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra marketingu a obchodu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Rovný Patrik, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4136AS_1_105patrik.rovny@uniag.sk
Mányiová Silviaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4188AS_3_307silvia.manyiova@uniag.sk
Zamestnanci    
Berčík Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 145AS_3_309jakub.bercik@uniag.sk
Horská Elena, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5179AS_1_106elena.horska@uniag.sk
Kádeková Zdenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311zdenka.kadekova@uniag.sk
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311ingrida.kosiciarova@uniag.sk
Kubicová Ľubica, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4165AS_3_301lubica.kubicova@uniag.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4102AS_3_310ludmila.nagyova@uniag.sk
Neomániová Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4136AS_3_306katarina.neomaniova@uniag.sk
Paluchová Johana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4145AS_3_309johana.paluchova@uniag.sk
Récky Roman, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4159AS_3_305roman.recky@uniag.sk
Smidová Beátaupratovačka+421 37 641 4188AS_1_145beata.smidova@uniag.sk
Doktorandi    
Brodňanová Rebecca, Ing.doktorandkaxbrodnanovar@is.uniag.sk
Evteeva Tatiana Borisovna, Ing.doktorandkaxevteeva@is.uniag.sk
Géci Andrej, Ing.doktorandxgecia@is.uniag.sk
Harizi Ariola, MSc.doktorandkaxharizi@is.uniag.sk
Krivošíková Alexandra, Ing.doktorandkaxandocsovaa@is.uniag.sk
Petriľák Marek, Ing.doktorandxpetrilak@is.uniag.sk
Plachý Marek, Ing.doktorandxplachym@is.uniag.sk
Predanocyová Kristína, Ing.doktorandkaxpredanocyov@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.