Katedra marketingu a obchodu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra marketingu a obchodu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Rovný Patrik, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4136
AS_1_105
patrik.rovny@uniag.sk
Mányiová Silvia
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4188
AS_3_307
silvia.manyiova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 145
AS_3_309
jakub.bercik@uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5179
AS_1_106
elena.horska@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171
AS_3_311
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4171
AS_3_311
ingrida.kosiciarova@uniag.sk
Kubicová Ľubica, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4165
AS_3_301
docent CSc./PhD.
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4102AS_3_310
Neomániová Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4136
AS_3_306
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4159AS_3_305roman.recky@uniag.sk
Smidová Beáta
upratovačka
+421 37 641 4188
AS_1_145
beata.smidova@uniag.sk
Externí pracovníci 
 
 
 
Tartaraj Azeta, doc. Dr.
externá školiteľka
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka
Evteeva Tatiana Borisovna, Ing.
doktorandka
doktorand
xgecia@is.uniag.sk
Harizi Ariola, MSc.doktorandkaxharizi@is.uniag.sk
doktorandka
xandocsovaa@is.uniag.sk
doktorand
xpetrilak@is.uniag.sk
doktorand
xplachym@is.uniag.sk
doktorandkaxpredanocyov@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.