Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
FEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qabdibekova@is.uniag.sk
Abdramanov AbzalFEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
yabdramanov@is.uniag.sk
KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4612
MQ_2_203rudolf.abraham@uniag.sk
KEP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5603
EM_0_2
denisa.ackermannova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
SDaJ SDaJadministratíva -ŠD+421 37 641 5704
andrea.acova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
Áčová Gabrielaprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
gabriela.acova@uniag.sk
Adamčíková Kristínaprevádzková zamestnankyňa ŠD
Adamec Milan, Ing.KJ FEM
odborný asistent
+421 37 641 4517
AE_5_505
KZ FZKI
doktorand
+421 37 641 4239Bz_0_5
Adámek JozefKotolne R
remeselník
+421 37 641 5760
jozef.adamek@uniag.sk
Adámeková Jarmila
upratovačka
+421 37 641 52341.06jarmila.adamekova@uniag.sk
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4581
AE_7_8
Adamovský František, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5781
MF-A_2_Vu305frantisek.adamovsky@uniag.sk
Ailer Štefan, doc. Ing., PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5804
Bz_1_30stefan.ailer@uniag.sk
Akhmetkerimova GulnuraFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
Aldiyarova AinuraFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qaldiyarova@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
FEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qalzhanova@is.uniag.sk
Andreji Jaroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4700
AT_2_11
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.KZ FZKIdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4247Bz_0_14
administratíva -ŠD
+421 37 641 5752
ingrid.andrisova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4363AC_0_14
Angelovič Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4795
AC_0_16
Angelovičová Mária, prof. Ing., CSc.KHaBP FBP
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5805BA_1_103maria.angelovicova@uniag.sk
FEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.
dôchodca
+421 37 641 5240ZB_1_109antal@is.uniag.sk
Antalová Marcelaupratovačka
zahraničný pracovník - mobilita
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
remeselník+421 37 641 5771Kotolňa_0_117milan.arpas@uniag.sk
Arpášová Henrieta, doc. Ing., PhD.KŠCH FAPZdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4314
AT_2_14
henrieta.arpasova@uniag.sk
Arpášová Ivetaprevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.arpasova@uniag.sk
KMi FBP
upratovačka
+421 37 641 4408
AZ_3_57
lucia.arpasova@uniag.sk
Árvay Július, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4497
AC_1_9julius.arvay@uniag.sk
Avutkhonov Burkhon
zahraničný pracovník - mobilita
qavutkhonov@is.uniag.sk
Aydin Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5250
ZB_2_201
elena.aydin@uniag.sk
KEaB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4315AZ_2_6maria.babosova@uniag.sk
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4003
VS_0_9
zuzana.babulicova@uniag.sk
Bacskorová Jana, Ing.DTF TFdekanát - centrum+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
remeselník+421 37 641 4780
alena.bacinska@uniag.sk
Bačová JanaŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
jana.bacova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4369AC_1_13
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4527
AE_8_22
Bakay Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
externý školiteľ
qbakos@is.uniag.sk
CVVP FEM
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5897AS_1_101
Bakošová VeronikaDFEM FEMupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145veronika.bakosova@uniag.sk
Baková Mária, Mgr.rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5550
AE_3_309maria.bakova@uniag.sk
Baláž DušanCIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4184
AT_0_2
dusan.balaz@uniag.sk
Baláži Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
Balážiová Janka, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5270AS_1_109janka.balaziova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4327
ARI_1_12
doktorandka
+421 37 641 4899
AT_0_18F
remeselník
+421 37 641 5848
IKCV TF
remeselník
+421 37 641 5682
SI126
Balková Agneša
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4303MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Balková BarboraKPG FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4498
AC_3_5
Balková Milada, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5778
MQ_1_104milada.balkova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5459
Bandlerová Anna, prof. JUDr., PhD.KPr FEŠRR, FEM FEM, FEŠRR FEŠRR
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum, externá školiteľka
+421 37 641 5715
AE_0_3
anna.bandlerova@uniag.sk
Banihabib MohammadebrahimFZKI FZKI
zahraničný pracovník - mobilita
qbanihabib@is.uniag.sk
Bánska Janka, Ing.KE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4574
AE_8_20
janka.banska@uniag.sk
Bányiová Regina
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9b
regina.banyiova@uniag.sk
KEaB FAPZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4450
AZ_4_22
externý pracovník
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4632
AS_1_117
helena.baranikova@uniag.sk
Baráth Martin, Ing.KKaST TF
doktorand
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
xbarath@is.uniag.sk
Barát Pavol, PhDr.
odborný asistent
+421 37 641 4753
SlPK_0_12
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.KMi FBP, FAPZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD., externá školiteľka
+421 37 641 4494AZ_3_47zuzana.barborakova@uniag.sk
doktorandka
AZ_5_5
upratovačka+421 37 641 4574AS_1_145erika.barczyova1@uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5222
ZP_0_1.25
Bárek Viliam, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5236
ZM_1_2.08
TF TF, FZKI FZKIsystémová integrátorka
+421 37 641 4400
AE_4_411
Bartová Ľubica, prof. Ing., CSc.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4147
AS_1_127
lubica.bartova@uniag.sk
Batyrbekova Diana
zahraničná pracovníčka - mobilita
Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD.
vedecká rada FBP
Baumanová DanaDFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
+421 37 641 5729
AE_0_2
dana.baumanova@uniag.sk
Baumanová SandraSlPK UPodb. zamestnankyňa 4+421 37 641 5036
SlPK_1_131
upratovačka
+421 37 641 4698
AP_0_13P
zuzana.bederova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5078FF_0_4
BZ UP
dôchodca
+421 37 641 4739
VS_0_25
bednarik@is.uniag.sk
UFZ R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5525
AE_1_106
KZaKA FZKIdoktorand
+421 37 641 5407
136
zahraničný pracovník - mobilita
qbekanov@is.uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5042SlPK_0_11
UP Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5539
AE_3_316
Belajová Anna, doc. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRRexterná školiteľka
UPr R
dôchodca
belakj@is.uniag.sk
Beláková EmíliaVYD UP
remeselník
+421 37 641 5347
AC_-1_34
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Belej Ľubomír, Ing., PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4+421 37 641 5037SlPK_0_2beata.bellerova@uniag.sk
Bellérová Soňa, Mgr. art.externá učiteľka+421 37 641 5448
TD_0_128
qbellerova@is.uniag.sk
KJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4556
AE_5_502
diana.bencova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4356
AC_0_5
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4155
AS_2_224
Benczová AndreaKŠZ FAPZupratovačka+421 376 414 774
andrea.benczova@uniag.sk
Bendelová Marta Paula, Ing.
doktorandka
xbendelovam@is.uniag.sk
Beneová Alžbetaupratovačka
+421 37 641 4163
AS_1_145
US R
upratovačka
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
Benko Filip, Ing.KFŽ FBPdoktorand+421 37 641 4918ABT_0_1.107
Benková Katarína, Ing.UVUM R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5503
AE_1_113
katarina.benkova@uniag.sk
strážnik / vrátnik
vodič
+421 37 641 5564AE_0_10peter.beno@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4583
AE_8_26
Berčík Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 145
AS_3_309
Beresecká Janka, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566
AE_6_601
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
marta.berkyova@uniag.sk
Bernáthová Gabriela
remeselník
+421 37 641 5155
AS_1_102
Bernáth Slavko, doc. Ing., PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5801
Bz_1_18
slavko.bernath@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Bezák PeterKRVaTE FAPZ
remeselník
+421 376 414 267AA_1_11
Bibeňová HelenaBZ UP
remeselník
+421 37 641 4780helena.bibenova@uniag.sk
profesor DrSc.
+421 37 641 5625
EM_2_18
DFEM FEM, KZVMP R, KE FEModb. zamestnanec 3 - okrem IT, rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4579
AE_3_309
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5425
TD_0_121
Bilčíková Jana, Mgr.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4913
ABT_1_2.08
Bíreš Jozef, prof. MVDr., DrSc.
vedecká rada SPU
qbires@is.uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4328
AT_4_12
daniel.biro@uniag.sk
Bírová KateřinaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Bírová Zita
dekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
zita.birova@uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4430
AZ_3_48
externý školiteľ+421 37 641 4415
AZ_1_6
bobcek@is.uniag.sk
Bobko Marek, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13marek.bobko@uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4603
BA_1_118
UOaVO Rdôchodca
+421 37 641 5418
TD_0_137
upratovačka
+421 37 641 4023
AT_3_7b
eva.bocanova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5666MF-B_1_Ma217stefan.bodo@uniag.sk
Bohát Ivan, Ing.strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5081
FF_2_30
dekanát - centrum
+421 37 641 5543
AE_0_6
KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4703AT_4_19
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD. FEM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4199
AS_2_219
KOR FAPZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4256AA_5_15peter.bokor@uniag.sk
Bomberovič IvanKotolne Rremeselník
+421 37 641 5763
ivan.bomberovic@uniag.sk
Bomberovič JurajKotolne Rremeselník+421 37 641 5760
DFEM FEMdekanát - centrum+421 37 641 5896
AS_1_106
Borissova YuliyaFEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4915ABT_1_2.04petra.borotova@uniag.sk
KSaVB TF
upratovačka
Bosák RomanBZ UPremeselník
roman.bosak@uniag.sk
Both Lukáš, Ing.KE FEMdoktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
Botyanszká Lenka, Ing., PhD.KFR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501lenka.botyanszka@uniag.sk
Božiková Anna, Ing.SR Rrektorát - adm.centrum
Božiková Monika, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4711
MF-B_2_10F
monika.bozikova@uniag.sk
dôchodca
qbradac@is.uniag.sk
Bradáčová OľgaKEaB FAPZupratovačka+421 37 641 4452AZ_4_28
Brach Nina
zahraničná pracovníčka - mobilita
TF TFdôchodca+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4448AZ_5_4marian.brestic@uniag.sk
DTF TF
remeselník
+421 37 641 5487Mu206
CUŠ UPupratovačka
SD-ML-L_0_24
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4787
BG_1_115
KMO FEM
doktorandka
xbrodnanovar@is.uniag.sk
FAPZ FAPZexterný školiteľ
KEaB FAPZ
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4420
AZ_2_4
Bryndzová MartaODVaS TFupratovačka
+421 37 641 5797
31
Bublová MáriaBZ UPremeselník
+421 37 641 4780
Bučko Ondřej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4802AZ_1_9
KRVaTE FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4219
AA_1_12
UFZ Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5506AE_1_110henrieta.budayova@uniag.sk
Budayová Marcela
prevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.budayova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
KGPB FAPZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4294
AT_1_4
Bujková Martina, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4741
VS_0_7martina.bujkova@uniag.sk
Bujná Margita
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31a
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410marian.bujna@uniag.sk
Bukoven Ján, doc. Ing., CSc.
dôchodca
FBP FBP
externý školiteľ
externý učiteľ
+421 37 641 4582AT_0_5F
KVS FEŠRRexterný školiteľ
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5033
SlPK_1_130/1
Bumbalová Monika, Ing., PhD.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5656
FF_1_38monika.bumbalova@uniag.sk
lektor
+421 37 641 5795
VS_0_30
FEM FEMzahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
remeselník
marta.bystricka@uniag.sk
KOR FAPZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4253
AA_5_16
Candrák Juraj, doc. Ing., CSc.KGPB FAPZdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4297
AT_1_11
juraj.candrak@uniag.sk
Candráková Eva, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4224
AA_2_28
eva.candrakova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5406
TD_1_215
SDaJ SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794
Candráková Mária, Ing.UVUM R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5570
AE_1_107
Candráková Tatiana
remeselník
+421 376 414 860
AA_1_13
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
dôchodca
+421 37 641 4590804
Cifranič Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5657
AZ_0_4
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5743SD-ML-L_0_29
doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51
remeselník+421 37 641 5771
Ciroková Tatiana
remeselník
+421 37 641 4227
AC_0_42tatiana.cirokova@uniag.sk
Civáňová Ľubica, Ing.KRBE FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4617
Q-gar_0_4lubica.civanova@uniag.sk
lektor
+421 37 641 5470SD-ML-L_0_32blucia.civanova@uniag.sk
Csillag Ján, Ing., PhD.KF TF, IKCV TFvŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4722
Vu314
jan.csillag@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5340
Cupáková Marta
remeselník
+421 37 641 4347AC_-1_32
docent CSc./PhD.+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320
vladimir.cviklovic@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7
Czaková MáriaFBP FBP
dôchodca
+421 37 641 4809
AT_4_21aqczakova@is.uniag.sk
Czako VavrinecUOaVO R
strážnik / vrátnik
+421 37 641 5257
0.17
Čakovská Barbora, Ing., PhD.KVSZK R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5553
AE_2_205
barbora.cakovska@uniag.sk
asistentka+421 37 641 4546AE_5_507petra.cancova@uniag.sk
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4310
AT_3_11margita.canigova@uniag.sk
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371
BA_1_108jozef.capla@uniag.sk
Čechmánek Kristián, Mgr., PhD.KPr FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5075
FF_1_39kristian.cechmanek@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4309
AT_3_15
xcech@is.uniag.sk
Čentéš Jozefremeselník+421 37 641 5740KU_0_7
Čepček Peter, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4729
VS_0_8
FAPZ FAPZexterná školiteľka
Čermáková MarianaVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 376 414 564
AC_-1_21
Černá Jana, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
jana.cerna@uniag.sk
Černák ŠtefanŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711
Černická MáriaŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 376 415 705
docent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4231AA_1_5ivan.cerny@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
Čeryová Dominika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4607
AC_1_23
Čibik Miroslav, Ing.KZaKA FZKIdoktorand+421 37 641 5447
TD_0_129
xcibikm@is.uniag.sk
KKaST TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5686
MF-B_3_Sa416
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5224
ZP_1_2.10jan.cimo@uniag.sk
DFZKI FZKIdekanát - centrum
+421 37 641 5417
TD_0_116
KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5427
TD_0_120
Čitáryová DagmarDFEM FEMdekanát - centrum+421 37 641 5177
AS_1_108c
KTKŽP FBP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709
AT_3_9a
Čurgaliová Gabriela, Ing.ODVaS TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Čurgaliová IvetaKBaB FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4273
ARI_0_8
remeselník
+421 37 641 5732
FF_0_18
stanislav.curgaly@uniag.sk
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5825
BA_1_117
dekanát - centrum
+421 37 641 5757
AE_0_26
veronika.dalkovicova@uniag.sk
doktorand+421 37 641 4351
AC_0_7
xdancanin@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4406
Sa409
Daňová Renáta, Ing.SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5044SlPK_1_102
KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4805
AZ_0_8
Demianová Alžbeta, Ing.doktorandka
Demjanová Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5860
AA_1_10
KFR FAPZvŠ II.stupeň+421 37 641 4851
AA_5_19
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826
BA_1_105
dekanát - centrum
Dereva Mykola, Ing.
doktorand
xdereva@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4187
AS_1_105dusan.dobak@uniag.sk
KŠCH FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4745
AT_2_17
milan.dobias@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02
KMan FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4131
AS_2_204
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4584AE_8_26
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31xdobsinsky@is.uniag.sk
doktorand+421 37 641 4355AC_0_18
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
miriam.dolesova@uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5754
AE_3_313
karin.domianova@uniag.sk
Dorušinec Milanremeselník
+421 37 641 5472
milan.dorusinec@uniag.sk
FEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qdosmukhamed@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4843
AA_0_8
Drábeková Janka, RNDr., PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4633AS_1_111janka.drabekova@uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4560
AC_-1_21
KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18stefan.drab@uniag.sk
KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
katarina.drgonova@uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5685
MF-B_3_Sa412
robert.drlicka@uniag.sk
Energetik Rremeselník
+421 37 641 5111
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
stefan.dubnicky@uniag.sk
Ducková Viera, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4710
AT_3_1
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4385
AC_2_16
ladislav.ducsay@uniag.sk
Ďuďák Jozef, doc. Ing., CSc.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4357AC_0_13
Ďuďáková Ľubica, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4561
AC_-1_19
lubica.dudakova@uniag.sk
doktorandka
Dudová Iveta, doc. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRRexterná školiteľkaqdudova@is.uniag.sk
Duchoňová VieraKVĽ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4880
AA_2_34
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
Ďuračka Michal, Ing.KFŽ FBP
doktorand
+421 37 641 4918AT_0_18F
Ďúranová Hana, RNDr., PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4929ABT_1_2.33hana.duranova@uniag.sk
remeselník+421 37 641 4748
VS_0_26
jana.duricka@uniag.sk
Ďurinová Ivana, Bc.rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5520
AE_2_207ivana.durinova@uniag.sk
Ďurišová Evaupratovačka
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4453AZ_4_30luba.durisova@uniag.sk
FAPZ FAPZ
dôchodca
qdurkova@is.uniag.sk
Ďurková Zuzana, Mgr.
dekanát - centrum
+421 37 641 5496
AE_0_34
zuzana.durkova@uniag.sk
Ďurkovič Juraj, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5569
AA_3_313
Ďurkovičová Jana, JUDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5071
FF_1_45/2
Dzíbelová ZuzanaKBaB FBPso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57
externá školiteľka
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5614
EM_1_15
mariana.eliasova@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4444AZ_4_31pavol.elias1@uniag.sk
Ernst Dávid, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 217AA_1_8
KMO FEM
doktorandka
xevteeva@is.uniag.sk
Fačkovcová EmíliaTF TF
dôchodca
remeselník
+421 37 641 4733
Skolka_0_1bohus.fancovic@uniag.sk
BZ UPupratovačka
janka.fancovicova@uniag.sk
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4176
AS_1_132
Farkašová Mária, RNDr., PhD.KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4631AS_1_113maria.farkasova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329
AT_1_1
eva.farmadinova@uniag.sk
Farmanová Dagmar, Ing.
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5540
AE_3_316
dagmar.farmanova@uniag.sk
Fatrcová Šramková Katarína, Ing., PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4324
AA_2_33katarina.sramkova@uniag.sk
Fazekašová AnnaKVD FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4601
AP_0_16Azanna.fazekasova@uniag.sk
Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4563
AE_6_603
Fehér Alexander, doc. Ing., PhD.KEM FEŠRRdocent CSc./PhD.+421 37 641 5626EM_2_23
Felixová Irena, PaedDr.KJ FEModborná asistentka
+421 37 641 4550
AE_5_505
KMi FBPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5813
AZ_3_41
sona.felsociova@uniag.sk
Ferenc Andrej, Ing.KZ FZKIodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4262
Bz_0_2
andrej.ferenc@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_521
Ferencziová Emília
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157
AS_2_222
alexandra.vanova@uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.KZaKA FZKIprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 5426TD_0_102
KDaM TFdoktorandka+421 37 641 4616MQ_2_207
Fiala Petra, JUDr.VCABT UP
externá pracovníčka
qfiala@is.uniag.sk
Fialková Veronika, RNDr., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4926
ABT_1_2.08veronika.fialkova@uniag.sk
Fik Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4717
AT_2_7martin.fik@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5827
BA_1_119
martina.fikselova@uniag.sk
doktorand
9
xfilacek@is.uniag.sk
Filipčík Mariánremeselník+421 37 641 5348marian.filipcik@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5763
Filová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160
AS_2_210
Findura Pavol, prof.h.c. prof. Ing., PhD.KSaVB TFprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4350AC_0_9
Floriš Norbert, Ing.CIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5081FF_2_30
Flóriš Roman, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428
TD_0_122roman.floris@uniag.sk
UOaVO Rdôchodca+421 37 641 4001
AE_0_47
florisr@is.uniag.sk
rektorát - adm.centrum+421 37 641 4966
ABT_1_2.21
martina.foldesiova@uniag.sk
Foltys Vladimír, Ing., PhD.KTKŽP FBP, FAPZ FAPZexterný školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4543
AE_5_504
KCH FBPdoktorandka
DFEM FEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5155AS_1_102
Františová Jozefaupratovačka+421 37 641 4260
A_0_34
jozefa.frantisova@uniag.sk
Fráter JánFBP FBPdôchodca
+421 37 641 4696
120frater@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4118
AS_3_315c
Frátriková Monika, Ing.doktorandka
xfratrikova@is.uniag.sk
Froncová Vladimíra
upratovačka
+421 37 641 4229
Bz_0_12vladimira.froncova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
UP Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5534AE_3_316maria.fusata@uniag.sk
Fuska Jakub, Ing., PhD.KKI FZKIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5218ZM_0_1.13
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
doktorandka
odb. zamestnankyňa 4+421 37 641 4495AE_0_30aalena.gabalcova@uniag.sk
Gábor Michal, Ing., PhD.KGPB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4295
AT_1_16
michal.gabor@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4902
ABT_0_1.49
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
jan.gadus@uniag.sk
Gajdošová Alena, RNDr., CSc.FBP FBP
externá školiteľka
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5725
AE_6_606
Gajdošová Jarmila
upratovačka
jarmila.gajdosova@uniag.sk
Gajdošová Monikadekanát - centrum+421 37 641 5757
AE_0_26
monika.gajdosova@uniag.sk
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329AT_1_1daniela.galbava@uniag.sk
Gálik Branislav, doc. Ing., PhD.KVZ FAPZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4331
AT_4_7
branislav.galik@uniag.sk
TF TF, KZSBT TF
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5400MF-B_1_Ma213roman.galik@uniag.sk
Galo ĽubošSE R
remeselník
+421 37 641 5340
Galová DanaKEAaI TF
upratovačka
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va331
Gálová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4126
AS_3_318jana.galova@uniag.sk
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4542
AE_4_404
KJ FEM
dôchodca
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4596
ARI_1_13
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5521
AE_2_206
zuzana.galova@uniag.sk
Garlík Jozef, Ing., PhD.FAPZ FAPZ
dôchodca
Gašparík Jozef, doc. Ing., CSc.KŠCH FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4701AT_2_12jozef.gasparik@uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4500
AP_0_24A
pavol.gasparik@uniag.sk
KFR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255
AA_5_10
kristina.gasparovic@uniag.sk
KKI FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5234
ZM_1_2.16dana.gasparovicova@uniag.sk
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.vedecká rada FBP
Gavalovič Igor, Mgr.CUŠ UP
lektor
+421 37 641 5460
SD-ML-L_0_30a
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4210AA_2_40martina.gazarova@uniag.sk
Gažo Ján, Ing., PhD.KGŠR FAPZ, FAPZ FAPZ
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4245
AA_4_7
Gažová Marcelaupratovačka
Gerhát ĽudovítAUTO Rvodič+421 37 641 5468
KI FEM
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4143
AS_2_212
KRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4622
MQ_0_KRBE7
tomas.giertl@uniag.sk
UMU Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5548
AE_3_303
sona.gogova@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 5683MF-D1golian@is.uniag.sk
KHaBP FBP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325
BA_1_109
jozef.golian@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4322
Bz_0_4
KVSZK Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 5516
AE_2_208
dôchodca
Greguš Ivan, Mgr., DiS.
externý učiteľ
qgregus@is.uniag.sk
KOR FAPZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4254
AA_5_11
Grňová Radka, Mgr.CIT FEModb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4890AS_0_1radka.grnova@uniag.sk
FZKI FZKI
zahraničný pracovník - mobilita
Gubáňová Monika, Ing., PhD.KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5610
EM_3_32
Gubáňová Renátaupratovačka
KCH FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377AC_1_17margita.gubova@uniag.sk
Gulková IldaKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4414AZ_1_10ilda.gulkova@uniag.sk
profesor CSc./PhD., externý školiteľ+421 37 641 4595
AE_8_19
lubomir.gurcik@uniag.sk
DFBP FBP
dekanát - centrum
+421 37 641 5384SD-AB_0_5
Guzmická Janette, Ing.odb. zamestnankyňa 4+421 37 641 5041SlPK_1_102janette.guzmicka@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5044
SlPK_1_102
Guzmická Michaela, Mgr.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
UVUM R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5507
AE_1_114
zlatica.guzmicka@uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
silvia.gyepesova@uniag.sk
Gyurica ĽudovítIKCV TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683
SI129
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4204
AA_0_19
miroslav.haban@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4467
AA_2_31
marta.habanova@uniag.sk
Habáňová SidóniaVCABT UP
upratovačka
+421 37 641 4931
1.08sidonia.habanova@uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.habinakova@uniag.sk
Hajduch Martin, Mgr., DrSc.FBP FBP
externý školiteľ
KGŠR FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4775
BG_0_003
stefan.hajdu@uniag.sk
Haladová Daniela, RNDr.KVZ FAPZvŠ II.stupeň
+421 37 641 4333
AT_5_32
daniela.haladova@uniag.sk
KZaKA FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
Halaj Peter, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5232
ZM_1_2.06
KKPaPÚ FZKI, R R
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5518
AE_2_203
Halenárová EvaKZSBT TFupratovačka+421 37 641 4838
MQ_1_105
FAPZ FAPZ
dôchodca
+421 37 641 5485
AE_0_7
Hallová FriderikaKGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4298AT_1_12
Hallová Marcela, Ing., PhD.KI FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4137
AS_2_216
KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5631
EM_2_25
daniela.halmova@uniag.sk
Halo Marko, Ing.KFŽ FBP
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xhalo@is.uniag.sk
Halo Marko, prof. Ing., PhD.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4279
AZ_1_10marko.halo@uniag.sk
Halva Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5223
ZP_0_1.31
Hamada Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
FEŠRR FEŠRR
externá školiteľka
qhamalova@is.uniag.sk
upratovačka
zuzana.hamarova@uniag.sk
Hanáčková Denisa, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5656
AZ_0_1
KTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4158
AS_1_125
Hanusová Jana, Ing., PhD.KŠCH FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4704AT_2_4jana.hanusova@uniag.sk
KVZ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4320
AT_4_10
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14
dekanát - centrum
+421 37 641 5511
AS_1_106
petra.hargasova@uniag.sk
doktorandka
Harničárová Marta, Ing., PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5782
Vu306
Haščík Peter, prof. Ing., PhD.KTKŽP FBP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4708AT_3_10peter.hascik@uniag.sk
Határ Ľuboš, Ing.
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4864AE_1_112lubos.hatar@uniag.sk
Hauliková Ana, Ing.KZSBT TFdoktorandka+421 37 641 4304
MF-B_1_Ma212
Hauptvogl Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5627EM_3_33
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4772
BB2_0_1
anton.haver@uniag.sk
Hazdová Máriaupratovačka
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 4956
ABT_1_2.22
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4712
Bz_1_24
alzbeta.hegedusova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova@uniag.sk
FAPZ FAPZexterný školiteľ
doktorandka
xhegerova@is.uniag.sk
KI FEM
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4198AS_2_211
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005
upratovačka
+421 37 641 5032
SlPK_1_161
maria.herudova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5432
TD_1_210
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4767MF-B_2_11zuzana.hlavacova@uniag.sk
Hlaváč Peter, Mgr., PhD.KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749MF-B_2_Va316peter.hlavac@uniag.sk
Hlavinová Adriana, Ing., PhD.KOR FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4041
AA_5_524adriana.hlavinova@uniag.sk
KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
Hlinková Alenaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4190
AS_1_121
KMan FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4138
AS_2_200
remeselník
+421 37 641 57871P4
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4469
AP_0_14Asvatoslav.hluchy@uniag.sk
Hóková Eva, Ing.KTKRP FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4429
AT_4_4
upratovačka
DFBP FBPdekanát - centrum+421 37 641 5385SD-AB_0_7
Hollý Dominik, Mgr.
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4869
BA_0_12
dominik.holly@uniag.sk
Holota Tomáš, Ing., PhD.externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4300
MF-B_1_Ma214
tomas.holota@uniag.sk
Holotová Mária, Ing., PhD.CVVP FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4126
AS_3_318maria.holotova@uniag.sk
UUS Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 4874
SD-AB_1_115
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4146AS_2_226ivan.holubek@uniag.sk
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557
AE_5_503
Holúbek Rudolf, prof. Ing., DrSc.dôchodca
+421 37 641 4235
AA_3_308
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
jozef.homola@uniag.sk
Horák Ján, doc. Ing., PhD.FZKI FZKI, KBaH FZKIdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5244ZP_1_2.04
Horčinová Sedláčková Vladimíra, Ing., PhD.IOBBB FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 376 414 779
BG_1_110
Horňák Dominik, Ing.
doktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411xhornakd@is.uniag.sk
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 872
AZ_1_3michaela.horna@uniag.sk
Horník DušanAUTO Rvodič+421 37 641 5468
Horníková Darinaprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.hornikova@uniag.sk
Hornyák Gregáňová Radomíra, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4180AS_1_116
KMO FEM, FEM FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5179
AS_1_106
Horvát František, Ing.BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4791
AP_0_31A
frantisek.horvat@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4194
AS_2_220
iveta.horvathova@uniag.sk
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4544
AE_4_405
Horváthová Patrícia, Ing.DFEM FEMdekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
dôchodca, strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47silvester.horvath@uniag.sk
KPG FAPZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4498
AC_3_22maria.horvatova@uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4575
AE_7_6
Hozáková Jozefína
remeselník
+421 37 641 5267
AC_-1_32
KŠZ FAPZdoktorandka+421 376 414 411
AZ_0_18
xsupekovak@is.uniag.sk
externá školiteľka
dekanát - centrum
+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210veronika.hrda@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
xhricakova@is.uniag.sk
Hricová Andrea, Ing., PhD.KBaB FBPexterná školiteľka
qhricova@is.uniag.sk
Hric Peter, Ing., PhD.KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4265
AA_3_310
odborný asistent CSc./PhD.
Hrmo Romanodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5728
KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4744AT_2_5cyril.hrncar@uniag.sk
CUŠ UPlektor
+421 37 641 5467
SD-ML-L_0_26roman.hrncar@uniag.sk
UP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5536AE_3_306helena.hromadkova@uniag.sk
KCH FBP
vŠ II.stupeň
+421 376 414 607
AC_1_23
Hrubá Mária, Ing.KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4215
AA_2_24
maria.hruba@uniag.sk
Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc.
dôchodca
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4764
MF-B_2_Va319
dusan.hruby@uniag.sk
Hrubý Ján, prof. Ing., PhD.dôchodca
qhruby@is.uniag.sk
Hudák Jozef, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
Hudáková Elena, Ing.UVUM R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5563
AE_1_113elena.hudakova@uniag.sk
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., MBA, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.
+421 376 414 135
AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
Hudec Jozef
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5675
VI119
jozef.hudec@uniag.sk
Hudec Kamil, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4250
AA_5_13
kamil.hudec@uniag.sk
Hudecová Silviadôchodca
+421 37 641 4001
AE_0_47
KFR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
vlasta.hudecova@uniag.sk
KDaM TFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4530
MQ_2_213
lubomir.hujo@uniag.sk
UUS R
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4885
SD-ND-B_1_150
Hupková Daniela, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4580
AE_7_4
FZKI FZKI, KVS FEŠRRemeritný profesor (profesor emeritus), externý školiteľ
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05
KBZ FZKI
doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108
Hvizdová Gabriela
odb. zamestnankyňa 3 - IT, systémová integrátorka
+421 37 641 4483
AE_4_408gabriela.hvizdova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5529
AE_1_108
Chira Marián
remeselník
+421 37 641 4729
VS_0_11
marian.chira@uniag.sk
US R
upratovačka
Chlebecová ŠtefániaKŠCH FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4707
AT_2_16
Chlebo Peter, MUDr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4883
AA_2_35
Chlebo Róbert, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4318
AT_2_1robert.chlebo@uniag.sk
KPG FAPZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4397AC_3_13juraj.chlpik@uniag.sk
rektorát - adm.centrum+421 37 641 5547AE_0_8martina.chmelkova@uniag.sk
FAPZ FAPZdôchodca
KBaB FBPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4277
ARI_1_101
milan.chnapek@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5771
Chňapková JozefínaKŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4413
AZ_1_1
jozefina.chnapkova@uniag.sk
Chosraviová Renáta, PhDr.
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5538AE_6_605
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4775
BG_0_005
doktorand
AZ_5_20xchovancek@is.uniag.sk
Chovanová Emília, Ing., PhD.ŠD AB SDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 5822
KRR FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4562AE_6_602
Chrenek Peter, prof. Ing., DrSc.KBaB FBP
profesor DrSc.
+421 37 641 4274ARI_1_14
Chrenková DagmarŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312
AT_3_8
Chrenková Mária, doc. Ing., CSc.externá školiteľka
FZKI FZKI, KBaH FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5410
TD_1_218
dusan.igaz@uniag.sk
Ikrényi Ivan, RNDr., CSc.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4449
AZ_4_24
ivan.ikrenyi@uniag.sk
dôchodca
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5073
FF_1_49zuzana.ilkova@uniag.sk
Illéšová Jana
upratovačka
+421 37 641 49311.08jana.illesova@uniag.sk
SR R
remeselník
+421 37 641 5491
SlPK_0_18
andrea.imreova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4505AT_5_5
Inovecká DanaKEAaI TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va304
dana.inovecka@uniag.sk
FEM FEMdôchodcaivanek@is.uniag.sk
KEaB FAPZdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4470
AZ_2_1
jana.porhajasova@uniag.sk
KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
Ivanková Tatiana, Ing.KM FEMvŠ II.stupeň+421 37 641 4163
AS_1_112
Ivanova Raisazahraničná pracovníčka - mobilitaqivanovar@is.uniag.sk
Izakovičová Zita, doc. RNDr., PhD.R Rvedecká rada SPU
KDaM TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4611
MQ_2_216juraj.jablonicky@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qjacobs@is.uniag.sk
Jakabová Beáta
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5506
AE_1_110
Jakabová Silvia, PaedDr., PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5826
BA_1_105
silvia.jakabova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4545
AE_4_405
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5042
SlPK_0_11
slavomira.jakubcova@uniag.sk
KVZ FAPZso SŠ vzdelaním+421 37 641 4365
AT_5_34
viera.jalaksova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4568
AE_6_604
Jamborová Ľubica, PhDr., PhD.
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5043SlPK_0_9
Jambor Tomáš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4925
ABT_1_2.31tomas.jambor@uniag.sk
KVĽ FAPZ
doktorandka
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4739
VS_0_25
Jančiová Andrea
remeselník
andrea.janciova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5489
MF-B_1_204
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
Jančo Ivona, Ing.doktorandka
Jančuška Peter, Ing.UFZ Rodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5532
AE_1_104peter.jancuska@uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
+421 37 641 5493MF-B_1_Ma222alena.jancuskova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 417
AZ_1_7
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
Jánošík EmilAUTO R
vodič
+421 37 641 5468emil.janosik@uniag.sk
Jánošíková Miroslavarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4306MF-B_4_Fa504
KDaM TFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4114
MQ_2_215
ivan.janosko@uniag.sk
Jánoš Viliam, doc. Ing.dôchodca
KDaM TFdoktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207
Janovičová Oľga
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4043AA_5_12olga.janovicova@uniag.sk
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4567
AE_6_612
vedecká rada FBP
Jašíková Mária, Mgr.
administratíva -ŠD
+421 376 415 703
maria.jasikova@uniag.sk
Javorčík PavolBZ UPremeselník+421 37 641 5771
Kotolňa_0_117
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4431
AZ_3_42
sona.javorekova@uniag.sk
Javornícka RomanaSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5038SlPK_1_130romana.javornicka@uniag.sk
Jedlička Jaroslav, doc. PaedDr. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4713
Bz_1_30
KOR FAPZupratovačka
AA_5_521iveta.jedlickova@uniag.sk
upratovačka
nikola.jedlickova@uniag.sk
Jenisová Eva
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
eva.jenisova@uniag.sk
Jindrová Viera, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4569
AC_-1_21
viera.jindrova@uniag.sk
Jirásková Ingrid, Ing.
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5050SlPK_1_101
Jobbágy Ján, prof. Ing., PhD.KSaVB TFprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4796AC_0_1
Jomová Klaudia, prof. RNDr., PhD.externá školiteľka
qjomova@is.uniag.sk
Jopčík Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
qjopcik@is.uniag.sk
Jordanovová DagmarCIT FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4812
AS_0_6dagmar.jordanovova@uniag.sk
Juhásová LýdiaKRVaTE FAPZupratovačka+421 37 641 4237AA_3_312
Juhás Peter, doc. Mgr., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4807
AZ_0_11
KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4332AT_4_9
Jurčaga Lukáš, Ing.KTKŽP FBPdoktorand
xjurcaga@is.uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 169AS_2_209
Juriga Martin, Ing.
doktorand
+421 37 641 4391AC_3_16xjuriga@is.uniag.sk
Jurík JozefVCABT UPremeselník
1.40
jozef.jurik@uniag.sk
KKI FZKIprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5231
ZM_1_2.07
lubos.jurik@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qkabutey@is.uniag.sk
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.KOVV FZKIprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4715
Bz_1_19
miroslava.kacaniova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4171
AS_3_311
zdenka.kadekova@uniag.sk
Kadnár Milan, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517milan.kadnar@uniag.sk
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8F
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5238ZM_1_2.11tatiana.kaletova@uniag.sk
Kaliariková Elena, Ing.DFEM FEMdekanát - centrum+421 37 641 5172
AS_1_109
DFZKI FZKIexterný pracovník
Kania Karol, Ing.CIKT UP
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4173
AS_3_315b
Kanianská Anna
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4229
Bz_0_12
Kanka Tomáš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4504
AT_5_7
KMan FEM, FEM FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4131
AS_1_105
Karandušovská Ingrid, doc. Ing., PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5694MQ_1_102ingrid.karandusovska@uniag.sk
Karapinová NatáliaKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9b
Karasová Drahomíra, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203drahomira.karasova@uniag.sk
Karšňáková Jana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4452
AZ_4_20
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4292AT_1_3
KMan FEM
doktorandka
+421 376 414 134
AS_2_203xkatanikova@is.uniag.sk
Kazkenova GulzhanFEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qkazkenova@is.uniag.sk
KZSBT TFdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4403MF-B_1_Ma216viera.kazimirova@uniag.sk
Kecskemeti Gabriel
dôchodca
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110
Keken Zdeněkzahraničný pracovník - mobilita
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5755
AE_3_315
Kharin Sergei
zahraničný pracovník - mobilita
qkharin@is.uniag.sk
Kichi Rashed Ben Abdul, Ing., MSc, PhD.dôchodca
Kirchner Róbert, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4791
AP_0_31Arobert.kirchner@uniag.sk
KEAaI TF
doktorand
+421 37 641 4723
2KZxkisevm@is.uniag.sk
Kišš Vladimír, Ing., PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5247
ZM_0_1.07
vladimir.kiss@uniag.sk
Klačko FrantišekUPr Rodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5726
KU_1_19
Klačková Dana, Ing.KVSZK Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 4892
AE_0_45b
Kleman JurajUOaVO Rstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47juraj.kleman@uniag.sk
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.KZaKA FZKI
externá učiteľka
qklimantovai@is.uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5242ZP_0_1.30marcel.kliment@uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4557
AE_5_503katarina.klimentova@uniag.sk
Klimešová TatianaKŠCH FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4317
AT_2_10
Klimova Elena
zahraničná pracovníčka - mobilita
KVSZK Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 4892
AE_0_45b
Klubicová Katarína, Mgr., PhD.
externá školiteľka
KVS FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5650AZ_0_2zdenka.klucarova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5530
AE_1_104
Knížatová Nikola, Ing.KFŽ FBPdoktorandka+421 37 641 4288AT_0_18Fxknizatovan@is.uniag.sk
KUPH FAPZvŠ II.stupeň+421 37 641 4830
AA_0_21
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4705
AT_2_8
renata.kobidova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5268
jozef.kocur1@uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
Kočner Marián, doc. Ing., PhD. FEMdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4151
AS_2_221marian.kocner@uniag.sk
Kohút Ladislav, Ing.doktorand+421 37 641 4319AT_2_6xkohutl@is.uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5490
AE_3_304
Kolečániová VeronikaKF TFupratovačka+421 37 641 4650MF-B_2_13
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4396
AC_3_18marek.kolencik@uniag.sk
FBP FBP, KFŽ FBPprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4119
AT_0_11F
KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5808
BA_0_18
UOaVO R
strážnik / vrátnik
alojz.kollar@uniag.sk
Kollár Ján, Ing., PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445TD_0_131jan.kollar@uniag.sk
Kollárová JanaKŠZ FAPZ
upratovačka
+421 376 414 414
AZ_1_2
jana.kollarova@uniag.sk
Kollárová Katarína, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5408
MF-B_1_204
Kollárová MartaKAVR FAPZso SŠ vzdelaním+421 37 641 4388
KVZ FAPZdoktorandka
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5623EM_2_22etela.kompasova@uniag.sk
Konc Ľubomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
lubomir.konc@uniag.sk
Kondelová Janeta, Ing.SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5040
SlPK_0_10
upratovačka
+421 37 641 5672
MF-A_4_Fu505
upratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
Kóňová Elka, Ing., PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4738
VS_0_3
elka.konova@uniag.sk
Konštiak Pavol, doc. Ing., CSc.R R
vedecká rada SPU
qkonstiak@is.uniag.sk
KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4249
AA_2_32
jana.kopcekova@uniag.sk
dôchodca
kopecky@is.uniag.sk
KVS FEŠRR
upratovačka
Koprda Štefan
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5741KU_1_18
dôchodca+421 37 641 4172AS_2_214
Korczyk-Szabó Joanna, Ing., PhD.KUPH FAPZodborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4201
AA_0_115
joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
Kordošová Milada
upratovačka
+421 37 641 4696
70
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4402
MF-B_3_Sa411
maros.korenko@uniag.sk
Koritárová Ivica, Ing.SKves Rodb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 5866
KU_1_22
Kosiba Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5776
MQ_2_209
jan.kosiba@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4171AS_3_311
Košovská Iveta, Ing., PhD. FEM, FEM FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4116
AS_2_229iveta.kosovska@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
Košťálová Daniela, Ing., PhD.KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2daniela.kostalova@uniag.sk
KVZ FAPZupratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37maria.kotlarova@uniag.sk
Kotrla Marián, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5613MQ_0_KRBE7
KKaST TFdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419martin.kotus@uniag.sk
Kotuš Tatijana, Ing.KBaH FZKIdoktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
AUTO Rvodič
+421 37 641 5526
henrich.kovac@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367
AT_0_20Fanton.kovacik@uniag.sk
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5606
EM_3_38
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4381
AC_2_18
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417
Kováč Ján, Ing.doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4241
AA_4_10a
beata.kovacova@uniag.sk
UP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5542
AE_3_312
KGPB FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4336
AT_1_1
Kováčová Ivana, JUDr.
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5753
AE_3_314
SlPK UP
upratovačka
+421 37 641 5032SlPK_1_161iveta.kovacova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4006
katarina.kovacova@uniag.sk
Kováčová LenkaKAVR FAPZ
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4387
AC_2_20
lenka.kovacova@uniag.sk
Kováčová LýdiaDTF TF
upratovačka
doktorandka
+421 376 615 239
ZM_0_1.07
CUŠ UP
strážnik / vrátnik
+421 37 641 5750
SD-ML-K_0_11
AUTO Rvodič
+421 37 641 5468
peter.kovac2@uniag.sk
Kováč Peter, RNDr.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5693
MQ_1_111
peter.kovac1@uniag.sk
Kovár Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4440
AZ_5_1
marek.kovar@uniag.sk
upratovačka
elena.kovarova@uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4182
AA_3_307peter.kovar@uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130
AS_3_302
Kozelová Dagmar, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4609
BA_0_6
dagmar.kozelova@uniag.sk
vedecká rada FBP
rektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157
AE_6_607renata.krajcirova@uniag.sk
BZ UPremeselník
+421 37 641 5771
Kotolňa_0_117
stefan.krajcir@uniag.sk
Krajčová Andrea, MUDr.FBP FBPexterná školiteľka
qkrajcova@is.uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.kralikova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.kramarova@uniag.sk
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.KE FEM
externý školiteľ
qkrasnodebsk@is.uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
dôchodca
+421 37 641 4145AS_3_309
KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4368
AC_0_15
Krivosudská Eleonóra, Ing., PhD.KFR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4456
AZ_5_6
SlPK UP
odb. zamestnanec 4
+421 37 641 5046
SlPK_0_7koloman.krizan@uniag.sk
Kročko Miroslav, Ing., PhD.KTKŽP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4528
AT_3_4
Kročková Valéria
dôchodca
krockova@is.uniag.sk
Kromková RenátaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
renata.kromkova@uniag.sk
KEaB FAPZdoktorand
AZ_4_26
Kubicová Ľubica, doc. Ing., PhD.KMO FEM
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4165
AS_3_301
lubica.kubicova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4879
MF-B_2_8
UP Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5537
AE_3_307
lubica.kubikova@uniag.sk
Kuczman Gabriel, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5423
TD_0_103
docent CSc./PhD.+421 37 641 4106MF-B_4_Fa518
FEMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4191AS_2_225milan.kucera@uniag.sk
UK R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5870
KU_1_21marian.kucerka@uniag.sk
UVUM Rrektorát - adm.centrum
dana.kudelova@uniag.sk
SIK Rdôchodca
kudrik@is.uniag.sk
Kuchar Peter, Ing., PhD.KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677
peter.kuchar@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
qkulig@is.uniag.sk
Kulich Jozef, prof. Ing., PhD.PZU UPdôchodca+421 37 641 5735
KEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4484
AZ_2_10
KZSBT TF
externý školiteľ
qkunc@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4725MF-B_2_9daniela.kunecova@uniag.sk
DFZKI FZKI
externý pracovník
qkunicki@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT, systémová integrátorka
+421 37 641 4493
AE_4_410
KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5807
BA_1_104
Kunová Zuzana, Mgr.KZVMP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5482
AE_3_304
remeselník
Kuťková IngridŠD Prib. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
ingrid.kutkova@uniag.sk
Kuzma František, prof. Ing., PhD.FEM FEMdôchodca+421 37 641 4578
AE_8_24
kuzma@is.uniag.sk
Kvasňovská Emília
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Laciková Martaprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
ODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing., CSc.KUPH FAPZ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4205
AA_0_12
magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415
TD_1_214
lenka.lackoova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5746
AE_3_314peter.lacko@uniag.sk
externý školiteľ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4594
AE_8_25
Lajda Ján, Ing.
externý pracovník
qlajda@is.uniag.sk
Lančarič Drahoslav, doc. Ing., PhD.
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.
+421 37 641 5558
AS_2_208
drahoslav.lancaric@uniag.sk
vodič
+421 37 641 5468
dusan.latecka@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4149
AS_2_223
anna.lateckova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4477
AC_3_11emil.lauko@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4572AE_7_5
prevádzkový zamestnanec ŠD
docentka CSc./PhD.
Lazíková Zuzana, Ing.doktorandka
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5898
AS_0_04
KGPB FAPZ
doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15xlehocka@is.uniag.sk
Lenčéš MariánKEaB FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4485
AZ_2_14marian.lences@uniag.sk
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5777
MQ_1_106
jana.lendelova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5
externá školiteľka
+421 376 943 351
Lidiková Judita, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353
AC_1_15
KBaH FZKIexterný školiteľ
qlichner@is.uniag.sk
KPr FEŠRR
doktorandka
+421 376 415 074
FF_1_37
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443
TD_0_124
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5806BA_1_106
Lopušný Martin
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 376 414 564
AC_-1_21
Lörincz DanielSTO R
remeselník
+421 37 641 5459
daniel.lorincz@uniag.sk
vedecká rada SPU
Ludva Roman
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
roman.ludva@uniag.sk
KRVaTE FAPZdoktorandka+421 37 641 4234
AA_3_309
Lukacsovicsová MáriaCUŠ UPupratovačka
SD-ML-L_0_24
FBP FBP, KFŽ FBP
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5381
AT_0_10F
docent CSc./PhD.+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305
ondrej.lukac@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4169
AS_2_209
VCABT UP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4901
ABT_0_1.48
Macák Milan, doc. Ing., Dr.KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4202
AA_0_14
Macák Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4798
AC_0_8
Maďarová Ľudmila, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4558AE_4_406
Maga Juraj, doc. Ing., Dr.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4362
AC_0_19
Magáthová Valéria, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5748
AE_0_25
Magátová EvaKEaB FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4436
AZ_2_13
eva.magatova@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 410TD_1_218magdalena.magdziakova@uniag.sk
Magula Daniel, MUDr., CSc.FAPZ FAPZ
externý školiteľ
qmagula@is.uniag.sk
TF TF
externý školiteľ
Macho Emil, Bc.R R
vedecká rada SPU
KDaM TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4618
MQ_2_202radoslav.majdan@uniag.sk
Maková Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4434
AZ_3_45
jana.makova@uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
Malý Vlastimil, Ing., PhD.KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4109
MF-B_4_Fa512
Mamajanov RasuljonFEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
KFŽ FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4286
AT_0_9F
Mamutov Nizamatdinzahraničný pracovník - mobilitaqmamutov@is.uniag.sk
Mancír KarolUOaVO R
strážnik / vrátnik
karol.mancir@uniag.sk
Manina Martin, Ing.KKI FZKIdoktorand
+421 376 415 239
ZM_0_1.07
xmanina@is.uniag.sk
Mankovecký Jakub, Ing.KOVV FZKI
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
xmankoveckyj@is.uniag.sk
Mansberger ReinfriedFEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilitaqmansberger@is.uniag.sk
KMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4188AS_3_307silvia.manyiova@uniag.sk
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4379
AT_4_2
KRVaTE FAPZ
doktorand
+421 37 641 4263
AA_1_9xmarekj@is.uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4418
AZ_1_12milan.margetin@uniag.sk
Mariš Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602martin.maris@uniag.sk
Marišová Eleonóra, prof. JUDr., PhD.KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5072
FF_1_44eleonora.marisova@uniag.sk
Marko Dušan, Ing.KEAaI TFdoktorand
SE R
dôchodca
Martišková Beáta, Ing.KOR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4257AA_5_20beata.martiskova@uniag.sk
KTKRP FBP
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
nora.maruniakova@uniag.sk
Masaryk JozefŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 4207jozef.masaryk@uniag.sk
Massányi Martin, Ing.KŠZ FAPZ
doktorand
+421 376 414 417AZ_1_7
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.profesor DrSc.
+421 37 641 4284
AT_0_3F
CIKT UP, FBP FBP, FEŠRR FEŠRR
systémový integrátor, odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4486
AE_4_407
martin.mastik@uniag.sk
KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432AZ_3_40
vedecká rada SPU
qmatecna@is.uniag.sk
Matejková Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4148
AS_1_128eva.matejkova@uniag.sk
KZ FZKI
doktorandka
+421 37 641 4239
Bz_0_5xlidikova@is.uniag.sk
Matušek Alexander, Ing.R Rvedecká rada SPU
Matušeková Eva, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4553
AE_5_506
KM FEModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634AS_1_110
KMan FEM
upratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145
alena.matusikova@uniag.sk
FBP FBPexterná školiteľka
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 37 641 5414
TD_0_114
externá školiteľka
zahraničný pracovník - mobilita
KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810
AZ_3_50
juraj.medo@uniag.sk
KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4565
AE_6_608
katarina.melichova@uniag.sk
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.KŠZ FAPZexterný školiteľ+421 37 641 4415
KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7
andrea.mendelova@uniag.sk
Mentová Klára
prevádzková zamestnankyňa ŠD
klara.mentova@uniag.sk
Měrtlová Libuše, Ing., Ph.D.externá školiteľka
Mesároš Jozefodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
Mesárošová Lýdiaprevádzková zamestnankyňa ŠD
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 412
TD_0_113
Mezey Ján, doc. Ing., PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5802
Bz_1_21
Mezeyová Ivana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4243
Bz_0_11
ivana.mezeyova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5049
SlPK_0_8dagmar.micanova@uniag.sk
upratovačka
Miháľová MáriaVYD UPremeselník
maria.mihalova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211
stefan.mihina@uniag.sk
Mihinová Martaso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4875
MQ_2_206
Michálek LadislavIKCV TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
jaroslav.michalko@uniag.sk
Mikelová Aneta
upratovačka
+421 376 414 221
AA_1_20
UOaVO Rstrážnik / vrátnik
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
jan.miklas@uniag.sk
doktorand
xmiklas@is.uniag.sk
Miklová Ľubica, Ing.CUŠ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5450
SD-ML-L_0_34
lubica.miklova@uniag.sk
Miko Marián, Ing., CSc.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228
AA_4_2
marian.miko@uniag.sk
Mikušovič Daniel, Mgr.CUŠ UPlektor
+421 37 641 5469
SD-ML-L_0_33
daniel.mikusovic@uniag.sk
Mikuš Rastislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4308MF-B_3_24rastislav.mikus@uniag.sk
KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4290
AT_1_8
KVĽ FAPZexterný školiteľ
Minarovičová Katarínarektorát - adm.centrum+421 37 641 5717
KU_0_2
katarina.minarovicova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464
AP_0_17A
Misailidisová Ďurická Zuzana, Ing.VCABT UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4904
ABT_0_1.50
zuzana.duricka@uniag.sk
FAPZ FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
Mišáková EvaŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4305
MF-B_3_24julia.miseckova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4912
ABT_1_2.09
Miššík Juraj, RNDr., PhD.KBaB FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474ARI_0_30
SR R
remeselník
+421 37 641 5602
AE_0_45a
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.KVZ FAPZ
doktorandka
Mlynáriková Vysoká Dominika, Ing.KFR FAPZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4454AZ_5_3dominika.vysoka@uniag.sk
Mlynek Juraj, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4410AZ_1_4
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4804AZ_1_14
Mňahončáková Erika, Ing., PhD.BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4735
VS_0_2
rektorát - adm.centrum+421 37 641 5531
AE_3_308
Močolová JankaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4613MQ_2_208miroslav.mojzis@uniag.sk
remeselník+421 37 641 5340
upratovačka+421 37 641 5254
6
marta.molnarova@uniag.sk
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4547
AE_5_501
lubomira.moravcova@uniag.sk
Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130lubos.moravcik@uniag.sk
KSV FEM, KPTC R, KEP FEŠRR
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD., externá školiteľka
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21
danka.moravcikova@uniag.sk
upratovačka+421 37 641 4812AS_1_145jana.moravcikova@uniag.sk
Moravčíková Mária
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4773
AZ_1_5
maria.moravcikova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824
AT_1_10
docent CSc./PhD.
KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4746
SlPK_0_13
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4223
AA_2_22jana.mrazova@uniag.sk
DFZKI FZKI
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha@uniag.sk
Mucha Rastislav, Mgr.SlPK UPodb. zamestnanec 4+421 37 641 5046
SlPK_0_7
rastislav.mucha@uniag.sk
FBP FBPexterná školiteľka
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5216ZP_0_1.05zlatica.muchova@uniag.sk
Müller Miroslav, Ing.dôchodca
qmuller@is.uniag.sk
externý školiteľ
qmura@is.uniag.sk
Mursalimova ElmiraFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qmursalimova@is.uniag.sk
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4606
AC_1_18
janette.musilova@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
UOaVO Rstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
alexander.nagy@uniag.sk
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD.FBP FBPvedecká rada FBPqnagy@is.uniag.sk
dôchodca
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4102
AS_3_310
ludmila.nagyova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5894AS_0_05
zahraničný pracovník - mobilita
qnasimov@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4296
AT_1_6alica.navratilova@uniag.sk
Neirurerová Petra, Ing.KŠZ FAPZ
doktorandka
+421 376 414 559
AZ_0_12
Nemčeková ZuzanaSKves R
upratovačka
zuzana.nemcekova@uniag.sk
CUŠ UPremeselník
US R
upratovačka
vedecká rada SPU
qnemeth@is.uniag.sk
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4136
AS_3_306
Nereča JaroslavDFEM FEMstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31a
jaroslav.nereca@uniag.sk
Nitrayová Soňa, MVDr., PhD.KVD FAPZexterná školiteľkaqnitrayova@is.uniag.sk
FEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qnomozova@is.uniag.sk
KEaB FAPZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4422
AZ_2_5
jaroslav.noskovic@uniag.sk
Novák Ján, Mgr., PhD.KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
jan.novak1@uniag.sk
KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4230AA_3_306
Novotná Beáta, Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5230
ZM_1_2.19
Novotná Ivana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4337
AT_5_30
ivana.novotna@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5560
AE_3_303
Nozdrovický Ladislav, prof. Ing., PhD.TF TF
dôchodca
+421 37 641 4366
AC_0_9
nozdrovicky@is.uniag.sk
KGŠR FAPZ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4778
BG_1_104
Nurmanbekova Gulmira
zahraničná pracovníčka - mobilita
qnurmanbekov@is.uniag.sk
Obert Bohuš, Ing., PhD.externý školiteľ
Obložinský Roman, Ing.
strážnik / vrátnik
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4123
AS_1_130
Ocelková Mária
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4747
SlPK_0_14
Okenková Marieta, JUDr., PhD.KEAaI TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
CIT FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4882
AS_0_5
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4766MF-B_2_Va318martin.olejar@uniag.sk
Olšanská Barbora, Ing.KGPB FAPZ
doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
xbalazovab1@is.uniag.sk
Olšovská Katarína, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4442
AZ_5_7
katarina.olsovska@uniag.sk
KVSZK Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 5509
AE_2_209