Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Andreji Jaroslav, Ing., PhD.
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4700
AT_2_11
Arpášová Henrieta, doc. Ing., PhD.KŠCHdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4314
AT_2_14
Babošová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4315
AZ_2_6
Bakoš Emil, prof. MUDr., CSc.FAPZ
externý školiteľ
Balková BarboraKPGupratovačka+421 37 641 4498
AC_3_5
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc.KEaB
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4450
AZ_4_22tibor.baranec@uniag.sk
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.externá školiteľka
+421 37 641 4494
AZ_3_47
Barboričová Mária, Ing.KFR
doktorandka
AZ_5_5
xbarboricova@is.uniag.sk
Béderová Zuzana
upratovačka
+421 37 641 4698
AP_0_13Pzuzana.bederova@uniag.sk
upratovačka
+421 376 414 774
remeselník
+421 376 414 267AA_1_11peter.bezak@uniag.sk
Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KVZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4328
AT_4_12daniel.biro@uniag.sk
KŠZexterný školiteľ+421 37 641 4415AZ_1_6
Bojdová Helena, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5543
AE_0_6
Bokor Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4256
AA_5_15
peter.bokor@uniag.sk
KFRodborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
Bradáč Ján, JUDr.dôchodca
qbradac@is.uniag.sk
Bradáčová Oľgaupratovačka+421 37 641 4452
AZ_4_28
Brach Nina
zahraničná pracovníčka - mobilita
qbrach@is.uniag.sk
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4448AZ_5_4
Brindza Jan, doc. Ing., CSc.KGŠRdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4787
BG_1_115
Brouček Jan, prof. Ing., DrSc.FAPZexterný školiteľ
Brštiaková Martinarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4420
AZ_2_4
Bučko Ondřej, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4802
AZ_1_9
ondrej.bucko@uniag.sk
Buday Miroslav, Ing., PhD.KRVaTE
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4219
AA_1_12
Bujko Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4294AT_1_4
KAVRremeselníkmarta.bystricka@uniag.sk
KORprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4253
AA_5_16
KGPB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4297
AT_1_11juraj.candrak@uniag.sk
Candráková Eva, doc. Ing., PhD.KRVaTE
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4224
AA_2_28
remeselník
+421 376 414 860AA_1_13
FAPZ
externá školiteľka
qcerevkova@is.uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4231
AA_1_5
Debrecéni Ondrej, prof. Ing., CSc.KŠZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4805AZ_0_8
Demjanová Eva, Ing., PhD.DFAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5860
AA_1_10
Demová Ivana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_19
ivana.demova@uniag.sk
dekanát - centrum
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4745
AT_2_17milan.dobias@uniag.sk
Drábek Martinodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8martin.drabek@uniag.sk
Ducsay Ladislav, prof. Ing., Dr.KAVR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4385
AC_2_16
Dudásová Simona, Ing.KGPBdoktorandka
KVĽ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4880
AA_2_34
viera.duchonova@uniag.sk
Ďurišová Ľuba, Ing., PhD.KEaB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4453
AZ_4_30
luba.durisova@uniag.sk
FAPZdôchodca
Ďurková Zuzana, Mgr.
dekanát - centrum
+421 37 641 5496
AE_0_34
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.KEaB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4444
AZ_4_31
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 217
AA_1_8
david.ernst@uniag.sk
Farmadinová EvaKGPB
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1
eva.farmadinova@uniag.sk
KVĽ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4324
AA_2_33
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4601
AP_0_16Az
Ferencová Jana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4851
AA_5_521
jana.ferencova@uniag.sk
Fik Martin, Ing., PhD.KŠCHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4717
AT_2_7
martin.fik@uniag.sk
Filaček Andrej, Ing.KFRdoktorand9xfilacek@is.uniag.sk
Foltys Vladimír, Ing., PhD.FAPZ
externý školiteľ
Fusková Miroslava, Ing.KORdoktorandka
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4295AT_1_16
KGPBodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1
KVZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4331
AT_4_7
FAPZ
dôchodca
garlik@is.uniag.sk
Gašparík Jozef, doc. Ing., CSc.KŠCH
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4701AT_2_12jozef.gasparik@uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4500
AP_0_24A
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255
AA_5_10
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4210AA_2_40
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4245
AA_4_7
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
KORvŠ II.stupeň+421 37 641 4254
AA_5_11
romana.greguskova@uniag.sk
KŠZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4414AZ_1_10ilda.gulkova@uniag.sk
Habán Miroslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4204
AA_0_19
Habánová Marta, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4467
AA_2_31
KGŠRodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003stefan.hajdu@uniag.sk
KVZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4333
AT_5_32
daniela.haladova@uniag.sk
Hallová EditaFAPZdôchodca
+421 37 641 5485
AE_0_7
Hallová Friderikaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4298
AT_1_12
Halo Marko, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4279AZ_1_10marko.halo@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4704
AT_2_4
jana.hanusova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4320AT_4_10
Hazdová MáriaKFR
upratovačka
maria.hazdova@uniag.sk
FAPZ
externý školiteľ
heger@is.uniag.sk
Hegerová Terézia, Ing.doktorandka
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4041
AA_5_524
Hluchý Svätoslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4469
AP_0_14A
svatoslav.hluchy@uniag.sk
Holúbek Rudolf, prof. Ing., DrSc.FAPZdôchodca
+421 37 641 4235
AA_3_308
KVD
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 376 414 779
BG_1_110
KŠZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 872
AZ_1_3
michaela.horna@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4498
AC_3_22maria.horvatova@uniag.sk
Hozáková Katarína, Ing.KŠZ
doktorandka
+421 376 414 411
AZ_0_18
xsupekovak@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4265
AA_3_310
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4744
AT_2_5
cyril.hrncar@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4215AA_2_24
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4250
AA_5_13
Hudecová Vlasta, Ing.KFR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
vlasta.hudecova@uniag.sk
Hvizdová GabrielaFAPZsystémová integrátorka+421 37 641 4483
AE_4_408
gabriela.hvizdova@uniag.sk
KŠCHupratovačka+421 37 641 4707
AT_2_16
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4883
AA_2_35
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4318
AT_2_1
Chlpík Juraj, doc. Ing., PhD.KPGdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4397
AC_3_13
Chmelničná Ľudmila, doc. Ing., CSc.dôchodca
KŠZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4413
AZ_1_1jozefina.chnapkova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4775BG_0_005eva.chovancova@uniag.sk
Chovanček Erik, Ing. Bc.KFRdoktorandAZ_5_20xchovancek@is.uniag.sk
Chrenková Mária, doc. Ing., CSc.
externá školiteľka
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4449
AZ_4_24
ivan.ikrenyi@uniag.sk
KVDodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4505
AT_5_5ivan.imrich@uniag.sk
Ivanič Porhajašová Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4470AZ_2_1jana.porhajasova@uniag.sk
Ivanova RaisaFAPZzahraničná pracovníčka - mobilitaqivanovar@is.uniag.sk
KVZso SŠ vzdelaním+421 37 641 4365AT_5_34viera.jalaksova@uniag.sk
doktorandka
xjancichovak@is.uniag.sk
Janíček Martin, Ing., PhD.KŠZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 417AZ_1_7
KVZ
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4043
AA_5_12olga.janovicova@uniag.sk
Jedličková IvetaKORupratovačka
AA_5_521
upratovačka+421 37 641 4237AA_3_312lydia.juhasova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4807
AZ_0_11
KVZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4332AT_4_9miroslav.juracek@uniag.sk
doktorand+421 37 641 4391
AC_3_16
xjuriga@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4504AT_5_7
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4452
AZ_4_20
jana.karsnakova@uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4292
AT_1_3radovan.kasarda@uniag.sk
KŠCHso SŠ vzdelaním+421 37 641 4317AT_2_10
FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
yklimova@is.uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4830
AA_0_21
Kobidová Renáta, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4705
AT_2_8renata.kobidova@uniag.sk
Kohút Ladislav, Ing.KŠCHdoktorand
+421 37 641 4319
AT_2_6
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4396
AC_3_18
marek.kolencik@uniag.sk
Kollárová JanaKŠZ
upratovačka
+421 376 414 414AZ_1_2jana.kollarova@uniag.sk
Kollárová MartaKAVRso SŠ vzdelaním+421 37 641 4388
marta.kollarova@uniag.sk
Kolláthová Renata, Ing.KVZ
doktorandka
KVĽ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4249
AA_2_32
FAPZ
dôchodca
Korczyk-Szabó Joanna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4201
AA_0_115joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37
maria.kotlarova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4381AC_2_18peter.kovacik@uniag.sk
KGŠR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4241AA_4_10a
KGPB
upratovačka
+421 37 641 4336
AT_1_1
emilia.kovacova@uniag.sk
KAVR
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4387AC_2_20
Kovár Marek, Ing., PhD.KFR
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4440
AZ_5_1
marek.kovar@uniag.sk
upratovačka
elena.kovarova@uniag.sk
Kovár Peter, Ing., PhD.KRVaTE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4182
AA_3_307
KFR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4456AZ_5_6
Kšiňan Samuel, Ing.KEaB
doktorand
AZ_4_26
Kuna Jaroslav, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4484
AZ_2_10
Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing., CSc.KUPHprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4205
AA_0_12
externý školiteľ
qlauko@is.uniag.sk
KPGremeselník+421 37 641 4477
AC_3_11
KGPBdoktorandka+421 37 641 4289
AT_1_15
Lenčéš MariánKEaBso SŠ vzdelaním+421 37 641 4485AZ_2_14marian.lences@uniag.sk
Lukács Miriama, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4234
AA_3_309
xpaulisova@is.uniag.sk
Macák Milan, doc. Ing., Dr.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4202
AA_0_14
KEaBupratovačka+421 37 641 4436AZ_2_13
externý školiteľ
qmagula@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4263
AA_1_9
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4418
AZ_1_12milan.margetin@uniag.sk
Martišková Beáta, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4257
AA_5_20
beata.martiskova@uniag.sk
Massányi Martin, Ing.KŠZ
doktorand
+421 376 414 417AZ_1_7
externý školiteľ
+421 37 641 4415
Mikelová AnetaKRVaTEupratovačka+421 376 414 221AA_1_20
Mikláš Šimon, Ing.doktorand
xmiklas@is.uniag.sk
Miko Marián, Ing., CSc.KGŠR
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228
AA_4_2
Miluchová Martina, doc. Ing., PhD.KGPB
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4290AT_1_8
Minárik Peter, MUDr., PhD.KVĽexterný školiteľqminarikp@is.uniag.sk
Mindek Slavomír, Ing., PhD.KVDodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464
AP_0_17A
FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
qmisiarz@is.uniag.sk
doktorandka
xmixtajova@is.uniag.sk
Mlynáriková Vysoká Dominika, Ing.KFRvŠ II.stupeň+421 37 641 4454
AZ_5_3
dominika.vysoka@uniag.sk
KŠZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4410
AZ_1_4
KŠZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4804
AZ_1_14
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4773
AZ_1_5
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824
AT_1_10
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4223
AA_2_22
Müller Miroslav, Ing.
dôchodca
qmuller@is.uniag.sk
Navrátilová Alica, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4296AT_1_6alica.navratilova@uniag.sk
doktorandka+421 376 414 559
AZ_0_12
xneirurerova@is.uniag.sk
externá školiteľka
Noskovič Jaroslav, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4422
AZ_2_5jaroslav.noskovic@uniag.sk
Novák Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4230
AA_3_306jan.novak@uniag.sk
Novotná Ivana, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4337
AT_5_30
ivana.novotna@uniag.sk
Nôžková Janka, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4778
BG_1_104
janka.nozkova@uniag.sk
doktorandka+421 37 641 4289
AT_1_15
xbalazovab1@is.uniag.sk
Olšovská Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4442AZ_5_7
KEaB, FAPZdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5497
AE_0_35
upratovačka
KGŠRodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4775
BG_0_003
alexej.oravec@uniag.sk
externý školiteľ
Pačuta Vladimír, prof. Ing., CSc.KRVaTEprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4212
AA_2_23vladimir.pacuta@uniag.sk
dôchodca
qpagacova@is.uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5485
AE_0_7
lubomira.pajtasova@uniag.sk
Palko Mariánso SŠ vzdelaním+421 37 641 4330
AT_5_30
marian.palko@uniag.sk
Paštiaková Zuzana, Ing.DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5498
AE_0_33
Pecháčová EvaKUPH
upratovačka
+421 37 641 4203
AA_0_1
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4462
Peťovská MáriaKVDso SŠ vzdelaním+421 37 641 4698
AP_0_19P
maria.petovska@uniag.sk
Petrovičová Kornélia, RNDr., PhD.KEaBodborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 424
AZ_2_8
kornelia.petrovicova@uniag.sk
Piwczynski Dariusz
zahraničný pracovník - mobilita
qpiwczynski@is.uniag.sk
Plutinský Ján, doc. MUDr., CSc.externý školiteľ
plutinsky@is.uniag.sk
DFAPZodb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 5499
AZ_0_7
FAPZ
externý školiteľ
+421 376 546 428
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4389
AC_3_19
vŠ II.stupeň
KRVaTEprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4225AA_1_4richard.pospisil@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4466
AP_0_12A
martina.psenkova@uniag.sk
FAPZzahraničná pracovníčka - mobilita
KEaBvŠ II.stupeň
+421 37 641 4889
AZ_4_21
Rašovský Marek, Ing., PhD.KRVaTE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 220
AA_2_26
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4240AA_4_3
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843AA_0_8radoslav.razny@uniag.sk
KVZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4326AT_4_11michal.rolinec@uniag.sk
Sabová EvaDFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5543
AE_0_6
Schubertová Zuzana, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4785
BG_1_109zuzana.schubertova1@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4886
AA_2_30
Slamečka Jaroslav, doc. Ing., CSc.KŠCHexterný školiteľ
qslamecka@is.uniag.sk
KAVR
doktorand
+421 37 641 4826
AC_2_14
xslepcan@is.uniag.sk
KUPHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4200
AA_0_17
DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5523
AE_0_5marta.solcanska@uniag.sk
dôchodca
qsollar@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4334
AT_1_9
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4806
AZ_0_6peter.strapak@uniag.sk
Sytar Oksana, Dr., PhD.KFRvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4979
AZ_5_8oksana.sytar@uniag.sk
KŠZ
remeselník
+421 376 414 774
jozef.szabo@uniag.sk
KRVaTEremeselník
+421 376 414 238
AA_1_7mario.szabo@uniag.sk
Szabóová Gabrielaupratovačka+421 376 414 775
BG_0_002
KPG
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4390
AC_3_20ludmila.simanska@uniag.sk
KPG
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4398AC_3_17vladimir.simansky@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 5517
AT_4_13
Šimková Jana, Ing.IOBBB
vŠ II.stupeň
+421 376 414 782
BG_1_108jana.simkova@uniag.sk
Šindolárová Alena
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4702
AT_2_3
Škorcová MáriaKVĽupratovačka
maria.skorcova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4706
AT_2_9
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4272
AP_0_14P
danka.stastna@uniag.sk
Štefúnová Veronika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 811
AA_4_6veronika.stefunova@uniag.sk
Tančin Vladimír, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 37 641 4461
AP_0_13A
vŠ II.stupeň+421 37 641 4855AA_1_18
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4394
AC_3_15erika.tobiasova@uniag.sk
KVD
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4479AP_0_15A
Tóthová Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4252
AA_5_14
KOR
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4251
AA_5_18
peter.toth@uniag.sk
KGPB
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4285
AT_1_7anna.trakovicka@uniag.sk
externý školiteľ
KVDdoktorandka+421 37 641 4481AP_0_10A
Týr Štefan, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4842
AA_0_16
stefan.tyr@uniag.sk
KEaB
docentka CSc./PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4784
AA_4_1
maria.vailingova@uniag.sk
Varga Ladislav, doc. Ing., PhD.KAVRdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4380
AC_2_19
Vargová Silvestradôchodca
Vašeková Patrícia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4502
AT_5_26
xvasekova@is.uniag.sk
Vašková Eulália
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4203
AA_0_13
KŠCHodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4702
AT_2_2vladimir.vasko@uniag.sk
KŠZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4801
AZ_0_9
iveta.vavrikova@uniag.sk
Vavrišínová Klára, doc. Ing., CSc.KŠZdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4800
AZ_0_10
klara.vavrisinova@uniag.sk
Verešová Petra, Ing., PhD.KRVaTEodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4280
AA_3_302
petra.veresova@uniag.sk
Vídenský Jindřich, Ing., CSc.FAPZdôchodca
vŠ II.stupeň+421 37 641 4388andrea.vlckova@uniag.sk
Vozár Ľuboš, doc. Ing., PhD.KRVaTEdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4236
AA_3_305
KUPH
doktorandka
+421 37 641 4839
AA_0_7a
Weis Ján, doc. Ing., CSc.
dôchodca
+421 37 641 4438
AT_2_1
weis@is.uniag.sk
Zamiešková Lucia, Ing.KGŠR
doktorandka
+421 37 641 4816AA_4_9bxzamieskova@is.uniag.sk
Zapletalová Alexandra, Ing., PhD.KAVRodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4386
AC_2_17
alexandra.zapletalova@uniag.sk
Zelinková GabrielaKVZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4323
AT_4_6
Zvercová Dominika, Ing.KUPH
doktorandka
Žembery Jozef, Ing., PhD.KRVaTEodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4211
AA_1_3
jozef.zembery@uniag.sk
KGŠRdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4244AA_4_4
Žitný Július, Ing., CSc.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4815
AT_1_17
julius.zitny@uniag.sk
Živčák Marek, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4821
AZ_5_10
marek.zivcak@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.