Technická fakulta - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Technická fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
KDaM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4612
MQ_2_203
KEAaI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5781MF-A_2_Vu305
KSaVBdocent CSc./PhD.+421 37 641 4363AC_0_14
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4795
AC_0_16
Babulícová ZuzanaDTF
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4003
VS_0_9
zuzana.babulicova@uniag.sk
Bacskorová Jana, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
jana.bacskorova@uniag.sk
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5690MF-B_3_Sa420juraj.balazi@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5682
SI126
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4303
MF-B_1_Ma210
agnesa.balkova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5778
MQ_1_104
doktorand
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
Barošková Helena, Ing.TFsystémová integrátorka+421 37 641 4400
AE_4_411
KSaVB
upratovačka
+421 37 641 4356
AC_0_5etela.bencova@uniag.sk
Beňo JurajDTFstrážnik / vrátnik
juraj.beno@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418
KFdoktorand
+421 37 641 5786
9P4
Boďo Štefan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5666
MF-B_1_Ma217
stefan.bodo@uniag.sk
Bosáková Klaudia
upratovačka
klaudia.bosakova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4711
MF-B_2_10F
Brachtýr Bohumír, Ing., PhD.dôchodca+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
brachtyr@is.uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5487
Mu206
veronika.brezinova@uniag.sk
Bryndzová MartaODVaS
upratovačka
+421 37 641 5797
31marta.bryndzova@uniag.sk
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
Bureš Ľubomír, Ing.ODVaS
lektor
+421 37 641 5795
VS_0_30
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4722Vu314jan.csillag@uniag.sk
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.KEAaI
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320vladimir.cviklovic@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5686
MF-B_3_Sa416peter.cico@uniag.sk
Čurgaliová Gabriela, Ing.ODVaS
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Dančanin Peter, Ing.doktorand+421 37 641 4351
AC_0_7
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4406
Sa409marian.danis@uniag.sk
Dočkalik Martin, Ing.KSaVBdoktorand
+421 37 641 4355
AC_0_18
xdockalik@is.uniag.sk
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5685
MF-B_3_Sa412
robert.drlicka@uniag.sk
Ďuďák Jozef, doc. Ing., CSc.KSaVB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4357
AC_0_13
jozef.dudak@uniag.sk
dôchodca
KDaM
doktorandka
+421 37 641 4616MQ_2_207xferiancova@is.uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4350
AC_0_9
pavol.findura@uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma213roman.galik@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va331
Golian Jozef
dôchodca
+421 37 641 5683
MF-D1
Guzmická Michaela, Mgr.IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
michaela.guzmicka@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683
SI129ludovit.gyurica@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105
eva.halenarova@uniag.sk
Harničárová Marta, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5782
Vu306
marta.harnicarova@uniag.sk
KZSBT
doktorandka
+421 37 641 4304MF-B_1_Ma212
KFdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4767
MF-B_2_11
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
peter.hlavac@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5787
1P4
rudolf.hluch@uniag.sk
Holota Tomáš, Ing., PhD.KZSBT
externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4300
MF-B_1_Ma214
KEAaI
doktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
DTF
dekanát - centrum
+421 37 641 5588MF-B_1_Ma203
Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc.
dôchodca
+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411hrubec@is.uniag.sk
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.KEAaIprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4764
MF-B_2_Va319
Hudec JozefIKCVprevádzkový zamestnanec+421 37 641 5675VI119jozef.hudec@uniag.sk
Hujo Ľubomír, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4530
MQ_2_213
Inovecká Danaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va304
dana.inovecka@uniag.sk
Jablonický Juraj, doc. Ing., PhD.KDaM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4611
MQ_2_216
juraj.jablonicky@uniag.sk
Jančiová Mária
dekanát - centrum
+421 37 641 5489
MF-B_1_204
KFrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4650
MF-B_2_13
maria.janciova1@uniag.sk
DTF
dekanát - centrum
+421 37 641 5493
MF-B_1_Ma222
KKS
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4306MF-B_4_Fa504
Janoško Ivan, doc. Ing., CSc.KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4114
MQ_2_215
Janoušková Romana, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207
KSaVB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4796
AC_0_1jan.jobbagy@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilitaqkabutey@is.uniag.sk
Kadnár Milan, doc. Ing., PhD.KKS
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517milan.kadnar@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5694
MQ_1_102
ingrid.karandusovska@uniag.sk
Karasová Drahomíra, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5588MF-B_1_Ma203
KZSBT
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4403
MF-B_1_Ma216
Kichi Rashed Ben Abdul, Ing., MSc, PhD.TFdôchodca
qkichi@is.uniag.sk
Kišev Marián, Ing.KEAaIdoktorand+421 37 641 4723
2KZ
xkisevm@is.uniag.sk
Kolečániová Veronika
upratovačka
+421 37 641 4650MF-B_2_13veronika.kolecaniova@uniag.sk
Kollárová Katarína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5408
MF-B_1_204
Kondeová EvaKKSupratovačka
+421 37 641 5672
MF-A_4_Fu505eva.kondeova@uniag.sk
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4402
MF-B_3_Sa411
maros.korenko@uniag.sk
Kósa Patrik, Ing.doktorand+421 37 641 47232KZxkosa@is.uniag.sk
Kosiba Ján, doc. Ing., PhD.KDaM, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5776
MQ_2_209
jan.kosiba@uniag.sk
KKaST
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
martin.kotus@uniag.sk
Kováč Ivan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417
ivan.kovac@uniag.sk
DTF
upratovačka
lydia.kovacova@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5693
MQ_1_111
KSaVB
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4368AC_0_15
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4879
MF-B_2_8
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518
marian.kucera@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
KZSBTexterný školiteľ
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4725
MF-B_2_9
ODVaS
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5777
MQ_1_106
jana.lendelova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305
ondrej.lukac@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4798AC_0_8
KSaVB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4362
AC_0_19
juraj.maga@uniag.sk
TFexterný školiteľ
qmachal@is.uniag.sk
KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4618MQ_2_202
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4109MF-B_4_Fa512
KEAaIdoktorand
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
jozef.mesaros@uniag.sk
Mihina Štefan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211
Mihinová MartaKDaM
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4875MQ_2_206
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Mikláš JánIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5675VI119
Mikuš Rastislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4308MF-B_3_24
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4305MF-B_3_24
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4613
MQ_2_208
Némethová Michaela, Ing.KZSBT
doktorandka
+421 37 641 4838MQ_1_111
Nosian Jozef, Ing.KDaMdoktorand+421 37 641 4616MQ_2_207xnosian@is.uniag.sk
Novák Ján, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
Nozdrovický Ladislav, prof. Ing., PhD.dôchodca+421 37 641 4366
AC_0_9
nozdrovicky@is.uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
marieta.okenkova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
Páleš Dušan, Ing., CSc.KKSodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5669
MF-B_4_Fa513
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4761MF-B_1_Ma218
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4407
MF-B_2_Va322
Pogran Štefan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 5400MQ_1_107
Polák Pavel, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4101
MF-B_3_Sa413
pavel.polak@uniag.sk
KKaST
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4105MF-B_3_Sa414
Pršan Ján, doc. Ing., CSc.TF
dôchodca
+421 37 641 5668MF-B_4_Fa516prsan@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5780
VI123
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4425
AC_0_10
vladimir.rataj@uniag.sk
Rédl Jozef, doc. Ing., PhD.KKS
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5670
MF-B_4_Fa514
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4100
MF-B_4_Fa505
KEAaI
doktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411xsrnanek@is.uniag.sk
Szabóová Tímea, Ing., PhD.KZSBTodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5695
MQ_1_114
timea.szaboova@uniag.sk
Šesták Jozef, prof. Ing., CSc.TF
dôchodca
Šestáková LýdiaTFdôchodca
Šranková Marta
upratovačka
KDaMupratovačka
MQ_0_003maria.stefankova@uniag.sk
externý učiteľ
KDaMprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5522MF-B_1_Ma205
KKS
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4108
MF-B_4_Fa515
frantisek.toth@uniag.sk
Tóth Ladislav, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4763MF-B_2_Va317ladislav.toth1@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4531MQ_2_204
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4360
AC_0_2
Urbanovičová Oľga, Ing., PhD.KSaVBodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4359
AC_0_17olga.urbanovicova@uniag.sk
Vacho Lukáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
Valíček Jan, doc. Ing., Ph.D.KEAaIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5782
Vu306
Vitázek Ivan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4358
MF-B_1_Ma218
bozena.vitazkova@uniag.sk
IKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Vozárová Vlasta, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5486MF-B_2_12vlasta.vozarova@uniag.sk
dekanát - centrum+421 37 641 5589
Mu205
KKaST, ODVaS
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418
Žarnovský Jozef, doc. Ing., PhD.KKaST, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5784
MF-B_3_1P3
Žitňák Miroslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5692
MQ_1_103
miroslav.zitnak@uniag.sk
Žitňanský Ján, doc. Ing., PhD.KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 4104MF-B_3_Sa415
Žňavová Evaupratovačka+421 37 641 5684
Su406
eva.znavova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.