Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
doktorand
+421 37 641 4239Bz_0_5
Adámeková Jarmilaupratovačka+421 37 641 5234
1.06
KOVV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5804
Bz_1_30
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.KZdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4247
Bz_0_14alena.andrejiova@uniag.sk
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.dôchodca+421 37 641 5240
ZB_1_109
antal@is.uniag.sk
Aydin Elena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5250
ZB_2_201
KBZodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
Banihabib Mohammadebrahimzahraničný pracovník - mobilita
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.
externý pracovník
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5222
ZP_0_1.25
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5236ZM_1_2.08
Barošková Helena, Ing.FZKIsystémová integrátorka
+421 37 641 4400
AE_4_411
helena.baroskova@uniag.sk
Bechera Denis, Ing.
doktorand
+421 37 641 5407
136
Bellérová Soňa, Mgr. art.KZaKAexterná učiteľka
+421 37 641 5448
TD_0_128qbellerova@is.uniag.sk
Bernáth Slavko, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5801
Bz_1_18
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5425TD_0_121maria.bihunova@uniag.sk
Candráková Kristína, Ing., PhD.
dekanát - centrum
+421 37 641 5406TD_1_215kristina.candrakova@uniag.sk
Černá Jana, Ing., PhD.KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
jana.cerna@uniag.sk
Čibik Miroslav, Ing.
doktorand
+421 37 641 5447
TD_0_129
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.KBaH
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5224
ZP_1_2.10
DFZKI
dekanát - centrum
+421 37 641 5417TD_0_116lenka.cimova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5427
TD_0_120
ivan.citary@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02
dagmar.dobiasova@uniag.sk
Dobšinský Jakub, Ing.KOVVdoktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.KBaH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23katarina.drgonova@uniag.sk
Ferenc Andrej, Ing.KZodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4262Bz_0_2andrej.ferenc@uniag.sk
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.KZaKAprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5426
TD_0_102lubica.feriancova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428TD_0_122
KZ
upratovačka
+421 37 641 4229
Bz_0_12vladimira.froncova@uniag.sk
KKIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5218
ZM_0_1.13jakub.fuska@uniag.sk
Gašparovičová DanaKKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
Golian Marcel, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4322
Bz_0_4marcel.golian@uniag.sk
Greguš Ivan, Mgr., DiS.
externý učiteľ
qgregus@is.uniag.sk
Grzywna Antonizahraničný pracovník - mobilita
qgrzywna@is.uniag.sk
Halajová Denisa, Ing., PhD.KZaKA
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422TD_1_202
Halaj Peter, prof. Ing., CSc.FZKI, KKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5232
ZM_1_2.06
peter.halaj@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5518
AE_2_203klaudia.halaszova@uniag.sk
Halva Jozef, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5223ZP_0_1.31
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.KZ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4712Bz_1_24alzbeta.hegedusova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432
TD_1_210
dagmar.hillova@uniag.sk
FZKI, KBaH
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5244ZP_1_2.04
emeritný profesor (profesor emeritus)
+421 37 641 5227ZM_1_2.05
Hus Marek, Ing.doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108
Igaz Dušan, prof. Ing., PhD.KBaH, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5410
TD_1_218dusan.igaz@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4713
Bz_1_30
jaroslav.jedlicka@uniag.sk
Jenisová Eva
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114eva.jenisova@uniag.sk
Jurík Ľuboš, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5231
ZM_1_2.07
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4715
Bz_1_19
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5238
ZM_1_2.11
tatiana.kaletova@uniag.sk
Kalisz Andrzej, prof. Dr hab.DFZKIexterný pracovník
KZ
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4229
Bz_0_12
dôchodca
qkecskemeti@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5247
ZM_0_1.07
externá učiteľka
qklimantovai@is.uniag.sk
KKPaPÚ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5242
ZP_0_1.30
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131jan.kollar@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
KBaHdoktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23xkotus@is.uniag.sk
doktorandka+421 376 615 239
ZM_0_1.07
Kuczman Gabriel, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
gabriel.kuczman@uniag.sk
externý pracovník
KKPaPÚ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415
TD_1_214
KZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5maria.letkova@uniag.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.KBaHexterný školiteľ
Lichtnerová Helena, Ing., PhD.KBZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5443TD_0_124helena.lichtnerova@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
roman.ludva@uniag.sk
Magdziaková Magdaléna, Mgr.dekanát - centrum
+421 376 415 410
TD_1_218
magdalena.magdziakova@uniag.sk
Manina Martin, Ing.KKIdoktorand+421 376 415 239ZM_0_1.07
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
doktorandka
+421 37 641 4239
Bz_0_5
DFZKI
dekanát - centrum
+421 37 641 5414
TD_0_114
dekanát - centrum
+421 376 415 412
TD_0_113ivana.mesjarova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5802
Bz_1_21jan.mezey@uniag.sk
KZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4243Bz_0_11ivana.mezeyova@uniag.sk
Molnárová Marta
upratovačka
+421 37 641 5254
6
marta.molnarova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130
lubos.moravcik@uniag.sk
Mucha Miloslav, Ing.DFZKI
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
KKPaPÚdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5216
ZP_0_1.05
Nagyová Anna, Mgr.
dôchodca
Novotná Beáta, Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIPKKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5230ZM_1_2.19
Opršal Dušanremeselník
+421 37 641 5237
dusan.oprsal@uniag.sk
Pagáč Mokrá Alexandra, Ing.
doktorandka
xmokraa@is.uniag.sk
Paganová Viera, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5431
TD_1_211
viera.paganova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5799
Bz_1_20
oleg.paulen@uniag.sk
Pavlík Jan, Ing., PhD.externý školiteľpavlik@is.uniag.sk
KZaKA
externý učiteľ
+421 37 641 5406TD_1_215xpikalik@is.uniag.sk
Pintér Eduard, Ing., PhD.KOVV
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4714
Bz_1_23
externý pracovník
qpokluda@is.uniag.sk
Pokrývková Jozefína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5228
ZM_1_2.04
KBaH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5254
ZP_1_2.06
Rábeková SimonaKZaKAodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5420
TD_1_201
KBZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5433
TD_0_111marcel.racek@uniag.sk
externý školiteľ
qrehak@is.uniag.sk
Režová Viera, Mgr.DFZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 415
Rovná Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5434
TD_0_112
katarina.rovna@uniag.sk
Sabová ZuzanaKOVV
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4721
Bz_1_19
zuzana.sabova@uniag.sk
KBaH
externý školiteľ
Supuka Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.KZaKA
profesor DrSc.
+421 37 641 5421
TD_0_101jan.supuka@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5436
TD_0_110
Šinka Karol, Ing., PhD.KKPaPÚ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5251
ZP_0_1.26karol.sinka@uniag.sk
Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.KZdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4261
Bz_0_13
Štancelová Milada
upratovačka
+421 37 641 5214
ZP_0_1.04
milada.stancelova@uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5429
TD_1_203
roberta.stepankova@uniag.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľqtall@is.uniag.sk
Tárník Andrej, Ing., PhD.KBaHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5249
ZB_0_7
andrej.tarnik@uniag.sk
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5221ZP_0_1.07
remeselník
376 415 438
TD_0_109
KBaH
doktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
Tóth Attila, Ing., PhD.KZaKA
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
doktorandka
+421 37 641 5447
TD_0_129
Valšíková-Frey Magdaléna, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4226
Bz_0_15
Velísková Yvetta, Ing., PhD.KKI
externá školiteľka
qveliskova@is.uniag.sk
KZaKAodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121
martina.veresova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5407
136xvincur@is.uniag.sk
Zeleňáková DanielaKBZrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5430
TD_1_212
daniela.zelenakova@uniag.sk
Zrubcová KatarínaDFZKI
upratovačka
+421 37 641 5440
127
katarina.zrubcova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.