Fakulta biotechnológie a potravinárstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Ácsová Zuzana, Ing.KTKRP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
zuzana.acsova@uniag.sk
Angelovičová Mária, prof. Ing., CSc.KHaBP
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5805
BA_1_103maria.angelovicova@uniag.sk
Arpášová Luciaupratovačka
+421 37 641 4408
AZ_3_57lucia.arpasova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4497
AC_1_9
julius.arvay@uniag.sk
Bajčan Daniel, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4369
AC_1_13
daniel.bajcan@uniag.sk
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.KBaB
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4327ARI_1_12zelmira.balazova@uniag.sk
Baldovská Simona, Ing.KFŽdoktorandka+421 37 641 4899AT_0_18Fxbaldovska@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9bregina.banyiova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4494
AZ_3_47
zuzana.barborakova@uniag.sk
Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD.
vedecká rada FBP
qbauerova@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
Benešová Lucia, Ing.doktorandka+421 37 641 4608BA_1_102xbenesova@is.uniag.sk
Benko Filip, Ing.KFŽ
doktorand
+421 37 641 4918ABT_0_1.107xbenkof@is.uniag.sk
KMiso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4430
AZ_3_48
henrieta.blaskovicova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13marek.bobko@uniag.sk
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4603BA_1_118alica.bobkova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4023
AT_3_7beva.bocanova@uniag.sk
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.KTKRPdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4703
AT_4_19
tatiana.bojnanska@uniag.sk
FBPexterný školiteľ
buleca@is.uniag.sk
KFŽexterný učiteľ+421 37 641 4582
AT_0_5F
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
marcela.capcarova@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
xcinkocki@is.uniag.sk
KTKRPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4777
BA_0_7
peter.czako@uniag.sk
dôchodca+421 37 641 4809
AT_4_21a
qczakova@is.uniag.sk
KTKŽP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4310
AT_3_11margita.canigova@uniag.sk
Čapla Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371
BA_1_108
jozef.capla@uniag.sk
Čech Matej, Ing.
doktorand
+421 37 641 4309AT_3_15
KCH
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4607AC_1_23silvia.ceryova@uniag.sk
Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709
AT_3_9a
juraj.cubon@uniag.sk
KBaB
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4273ARI_0_8
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5825BA_1_117
Demianová Alžbeta, Ing.doktorandka
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826
BA_1_105
jela.denkerova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4421
AT_4_18
Ducková Viera, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4710AT_3_1
KFŽdoktorand+421 37 641 4288
AT_0_18F
xdupak@is.uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing.KFŽdoktorand+421 37 641 4918
AT_0_18F
so SŠ vzdelaním+421 37 641 469457
externá školiteľka
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5813AZ_3_41
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.KHaBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5827
BA_1_119martina.fikselova@uniag.sk
externý školiteľ
Franková Hana, Ing.KCHdoktorandka
FBPdôchodca
+421 37 641 4696
120
Frátriková Monika, Ing.KBaB
doktorandka
FBPexterná školiteľka
qgajdosova@is.uniag.sk
KBaBprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13zdenka.galova@uniag.sk
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.FBP
vedecká rada FBP
qgatial@is.uniag.sk
Gažová Marcela
upratovačka
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325
BA_1_109
KCH
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377AC_1_17
Gurčíková Katarína, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5384
SD-AB_0_5
katarina.gurcikova@uniag.sk
externý školiteľ
hajduch@is.uniag.sk
Halo Marko, Ing.doktorand+421 37 641 4288AT_0_18Fxhalo@is.uniag.sk
Handzušová Adriana, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
adriana.handzusova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14lubos.harangozo@uniag.sk
KTKŽP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4708
AT_3_10
KMi
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811AZ_3_49/2
Hóková Eva, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4429
AT_4_4
Hollá Barbora, Mgr.dekanát - centrum+421 37 641 5385SD-AB_0_7barbora.holla@uniag.sk
Hollý Dominik, Mgr.DFBP
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4869
BA_0_12
dominik.holly@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5814AZ_3_51
KBaBexterná školiteľka
qhricova@is.uniag.sk
KCH
vŠ II.stupeň
+421 376 414 607
AC_1_23miroslava.hrstkova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4277
ARI_1_101milan.chnapek@uniag.sk
KBaBprofesor DrSc.
+421 37 641 4274
ARI_1_14
peter.chrenek@uniag.sk
Chrenková Helena
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312
AT_3_8
helena.chrenkova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
qchrenekova@is.uniag.sk
KTKRP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
Jakabová Silvia, PaedDr., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5826
BA_1_105silvia.jakabova@uniag.sk
Jambor Tomáš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4925ABT_1_2.31
Jančo Ivona, Ing.doktorandka
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., PhD.FBPvedecká rada FBP
qjarosova@is.uniag.sk
KMiprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4431
AZ_3_42
Jomová Klaudia, prof. RNDr., PhD.externá školiteľkaqjomova@is.uniag.sk
Jopčík Martin, Ing., PhD.FBP
externý školiteľ
Jurčaga Lukáš, Ing.KTKŽP
doktorand
KFŽdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8F
anna.kalafova@uniag.sk
Karapinová Natáliaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9bnatalia.karapinova@uniag.sk
Klubicová Katarína, Mgr., PhD.externá školiteľka
qklubicova@is.uniag.sk
Knížatová Nikola, Ing.KFŽdoktorandka+421 37 641 4288AT_0_18F
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.FBP, KFŽprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4119
AT_0_11F
Kolesárová Anna, Ing., PhD.KTKRP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5808BA_0_18
upratovačka
+421 37 641 4696
70
milada.kordosova@uniag.sk
Košťálová Daniela, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367AT_0_20Fanton.kovacik@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
Kováč Ján, Ing.KFŽ
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xkovacj6@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4609
BA_0_6
Kráčmar Stanislav, prof. Ing., DrSc.vedecká rada FBP
FBP
externá školiteľka
qkrajcova@is.uniag.sk
Kročko Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4528
AT_3_4
Kulig DominikaFBPzahraničná pracovníčka - mobilitaqkulig@is.uniag.sk
Kunová Simona, doc. Ing., PhD.KHaBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5807BA_1_104simona.kunova@uniag.sk
Libantová Jana, Ing., CSc.FBP
externá školiteľka
+421 376 943 351
KCH
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353
AC_1_15
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5806BA_1_106lubomir.lopasovsky@uniag.sk
FBP, KFŽprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5381AT_0_10F
Magdina Peter, Ing.KCH
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21
peter.magdina@uniag.sk
KMi
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4434
AZ_3_45jana.makova@uniag.sk
Mamráková Renáta, Ing.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4286
AT_0_9Frenata.mamrakova@uniag.sk
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4379
AT_4_2
jan.marecek@uniag.sk
KTKRPdoktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
Maruniaková Nora, Ing., PhD.KFŽvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.KFŽprofesor DrSc.+421 37 641 4284AT_0_3Fpeter.massanyi@uniag.sk
Mastík Martin, Ing., PhD.FBPsystémový integrátor+421 37 641 4486
AE_4_407
KMiodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432
AZ_3_40
zuzana.maskova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
externá školiteľka
Matysiak Michal
zahraničný pracovník - mobilita
Medo Juraj, Ing., PhD.KMi
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810AZ_3_50
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4777BA_0_7andrea.mendelova@uniag.sk
Michalko Jaroslav, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30
juraj.missik@uniag.sk
FBP
externá školiteľka
KCHprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4606AC_1_18
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD.vedecká rada FBP
Obert Bohuš, Ing., PhD.FBPexterný školiteľ
Paulisová Dagmar, Ing.KTKRP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4809AT_4_21a
Pavelková Adriana, Ing. Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4313AT_3_12
Pavlíková Radmila
dekanát - centrum
+421 37 641 5524
SD-AB_0_3
radmila.pavlikova@uniag.sk
Petrová Jana, Ing., PhD.KMi
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4430
AZ_3_48
Piecková Eva, Ing.DFBPdekanát - centrum+421 37 641 5382SD-AB_0_7
Podlužanský PeterKBaB
remeselník
+421 37 641 4696
120
peter.podluzansky@uniag.sk
dôchodcaqpolacek@is.uniag.sk
Rajnincová Dana, Ing., PhD.KBaB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4276
82
KMiodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4430AZ_3_48
Salaj Ján, doc. RNDr., DrSc.vedecká rada FBP
Salaj Terézia, RNDr., CSc.
externá školiteľka
salajt@is.uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.KFŽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896
AT_0_17Fmonika.schneidgenova@uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 5383
SD-AB_0_4hana.schweizerova@uniag.sk
Sibillová ZuzanaKBaBupratovačka+421 37 641 4696
70
zuzana.sibillova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
FBP
externý školiteľ
qsirotkin@is.uniag.sk
Slamečka Jaroslav, doc. Ing., CSc.FBPvedecká rada FBP
qslamecka@is.uniag.sk
KFŽ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4582AT_0_5F
Solgajová Miriam, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4311
AT_4_18
miriam.solgajova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4248AC_1_12aradovan.stanovic@uniag.sk
Sulovková GabrielaKMiremeselník
+421 37 641 4408
AZ_3_57
KFŽ
upratovačka
+421 37 641 5817AT_0_19F
FBPexterný školiteľ
Šimková Jaroslava
upratovačka
+421 37 641 4429
AT_S_22
KCH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4345
AC_1_8
Špaleková Andrea, Ing.KBaB
doktorandka
+421 376 414 693
AZ_1_16
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4435
AZ_3_43
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.KMi
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4433AZ_3_44
KTKŽP
externý školiteľ
+421 37 641 4461
AP_0_13A
Timoracká Mária, Ing., PhD.KCH
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4862AC_2_5
Tirdiľová Ivana, Ing.KCH
doktorandka
+421 37 641 4378
AC_1_24
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4428
AT_3_2
jana.tkacova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
Tomáš Ján, prof. Ing., CSc.KCHprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4264
AC_1_6
upratovačka
+421 37 641 4377
AC_1_5
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4278
ARI_0_30
marian.tomka@uniag.sk
KCH
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5019AC_1_7tomas.toth@uniag.sk
Trebichalský Pavol, Ing., PhD.KCH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5376
AC_1_4
Tremlová Bohuslava, doc. MVDr., Ph.D.vedecká rada FBP
KFŽvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4918ABT_0_1.107eva.tvrda@uniag.sk
Urminská Dana, doc. RNDr., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4695
ARI_0_9
Vaňová Ľubica, Mgr.rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4373
BA_1_110
Vašíček Jaromír, Ing., PhD.KBaBvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4274ARI_1_14
KTKRPdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4793
BA_0_10
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4269
ARI_1_102
Vizzarri Francesco, Dr.zahraničný pracovník - mobilita
qvizzarri@is.uniag.sk
Vollmannová Alena, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4374AC_1_16alena.vollmannova@uniag.sk
Zajác Peter, Ing., PhD.KHaBPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371
BA_1_108
peter.zajac@uniag.sk
DFBP
dekanát - centrum
+421 37 641 5386
SD-AB_0_5
Zeleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4771
BA_1_107
KFŽ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282
AT_0_6F
jirina.zemanova@uniag.sk
KHaBP
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4610BA_1_115radoslav.zidek@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.