Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Abdibekova Aikumis
zahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
Ackermannová Denisa, Ing.KEP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5603EM_0_2denisa.ackermannova@uniag.sk
FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qaldiyarova@is.uniag.sk
Allanazarov KeunimjayFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
Alzhanova LauraFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Ansabayeva Assiya
zahraničná pracovníčka - mobilita
qansabayeva@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qarepbaev@is.uniag.sk
Arifjanov Aybekzahraničný pracovník - mobilita
qarifjanov@is.uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qavutkhonov@is.uniag.sk
FEŠRR, KPr
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5715
AE_0_3
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Baumanová Dana
dekanát - centrum
+421 37 641 5729
AE_0_2
dana.baumanova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5078
FF_0_4
monika.bediova@uniag.sk
Bekanov KuatbayFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qbekanov@is.uniag.sk
Belajová Anna, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566
AE_6_601
profesor DrSc.
+421 37 641 5625
EM_2_18
pavol.bielek@uniag.sk
Bohátová Zuzana, Ing., PhD.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5081
FF_2_30
zuzana.bohatova@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
Buday Štefan, doc. Ing., PhD.KEPdocent CSc./PhD.
KVS
externý školiteľ
xbullap@is.uniag.sk
Bumbalová Monika, Ing., PhD.CIPrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5656
FF_1_38
Burliai Oleksandrzahraničný pracovník - mobilitaqburliaio@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5657
AZ_0_4
KRBE
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4617
Q-gar_0_4
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5075
FF_1_39
kristian.cechmanek@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5732
FF_0_18
DFEŠRRdekanát - centrum+421 37 641 5757AE_0_26veronika.dalkovicova@uniag.sk
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
Dosmukhamedova Zarina
zahraničná pracovníčka - mobilita
qdosmukhamed@is.uniag.sk
Dudová Iveta, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqdudova@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5569
AA_3_313
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5071FF_1_45/2jana.durkovicova@uniag.sk
KEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5614
EM_1_15mariana.eliasova@uniag.sk
KRR
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4563
AE_6_603
maria.fazikova@uniag.sk
Fehér Alexander, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5626
EM_2_23
alexander.feher@uniag.sk
Floriš Norbert, Ing.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5081FF_2_30
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4620Q-gar_0_5jan.gadus@uniag.sk
DFEŠRRdekanát - centrum
+421 37 641 5757
AE_0_26
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4622
MQ_0_KRBE7
Gubáňová Monika, Ing., PhD.KEPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5610
EM_3_32
monika.gubanova@uniag.sk
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.FEŠRRexterný školiteľ
+421 37 641 4595
AE_8_19
lubomir.gurcik@uniag.sk
Halmová Daniela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5631
EM_2_25
KRRexterný školiteľ
qhamada@is.uniag.sk
FEŠRR
externá školiteľka
KVS
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5656AZ_0_1
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5627
EM_3_33
upratovačka
jaroslava.hola@uniag.sk
externá školiteľka
qhrabankova@is.uniag.sk
Hrivnák Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
externý školiteľ
qhudak@is.uniag.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KVS
externý školiteľ
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05
huska@is.uniag.sk
Chreneková Marcela, Ing., PhD.KRRodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602
marcela.chrenekova@uniag.sk
FEŠRRdôchodcailievova@is.uniag.sk
Ilková Zuzana, doc. JUDr., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5073
FF_1_49
Jaleczová ZuzanaKRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4568
AE_6_604
zuzana.jaleczova@uniag.sk
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.KRRdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4567
AE_6_612
zahraničná pracovníčka - mobilita
Keken ZdeněkFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
KVSrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5650
AZ_0_2
Kompasová EtelaKEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5623
EM_2_22
Koppanová IvanaKVS
upratovačka
Kotrla Marián, Mgr., PhD.KRBE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5613
MQ_0_KRBE7
Kováčik Marián, Ing., PhD.KEP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5606
EM_3_38
KPr
docentka CSc./PhD.
Lazíková Zuzana, Ing.KPr
doktorandka
KPr
doktorandka
+421 376 415 074
FF_1_37
Magáthová Valéria, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5748AE_0_25
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qmamajanov@is.uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
Mansberger ReinfriedFEŠRRzahraničný pracovník - mobilitaqmansberger@is.uniag.sk
KRRodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4562AE_6_602
Marišová Eleonóra, prof. JUDr., PhD.KPrprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5072
FF_1_44
eleonora.marisova@uniag.sk
Mastík Martin, Ing., PhD.systémový integrátor
+421 37 641 4486
AE_4_407
martin.mastik@uniag.sk
Melichová Katarína, Ing., PhD.KRR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4565AE_6_608katarina.melichova@uniag.sk
Měrtlová Libuše, Ing., Ph.D.FEŠRR
externá školiteľka
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing., PhD.KEP
externá školiteľka
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21
externý školiteľ
Mursalimova ElmiraFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qmursalimova@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
zahraničná pracovníčka - mobilita
qnomozova@is.uniag.sk
Nurmanbekova GulmiraFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilitaqnurmanbekov@is.uniag.sk
Palšová Georgetta, Ing.DFEŠRR
dekanát - centrum
+421 37 641 5718
AE_0_4
KPrdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5079
FF_0_2/1
KVSexterná školiteľka
qpapcunova@is.uniag.sk
Pauková Žaneta, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5620
AE_0_3
zaneta.paukova@uniag.sk
KEM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5628
EM_2_21
martin.prcik@uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qprezerakos@is.uniag.sk
Rasulova ZebokhonFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qrasulova@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
zahraničná pracovníčka - mobilita
Reymov PolatFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum, externá školiteľka
+421 37 641 5730AE_0_1olga.rohacikova@uniag.sk
KEP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5605EM_0_3
FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qsalykova@is.uniag.sk
Seher Walter
zahraničný pracovník - mobilita
qseher@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qseitkali@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qshaniyazov@is.uniag.sk
KVS, CIP
docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5655
AZ_0_3
Schwarcz Pavol, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5608
AE_0_3
rektorát - adm.centrum
+421 376 415 080
FF_2_30
veronika.straussova@uniag.sk
Svetlíková Veronika, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566
AE_6_601
KRR
doktorand
+421 37 641 4565
AE_6_608xszabon@is.uniag.sk
upratovačka
KEMprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5634EM_1_17bernard.siska@uniag.sk
Takáč Ivan, Ing., PhD.KEP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5607
EM_0_5
zahraničný pracovník - mobilita
Turezhanov Seitkaliyzahraničný pracovník - mobilita
Urokov SirojiddinFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qurokov@is.uniag.sk
Valach Maroš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
zahraničný pracovník - mobilita
Varecha Lukáš, Ing.KRRdoktorand
+421 37 641 4565
AE_6_608
Vargová Máriaupratovačka+421 37 641 5732FF_0_18
Yannakopoulos PanosFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qyannakopoul@is.uniag.sk
Yeleuov BaglanFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
Yerekeyeva Svetlanazahraničná pracovníčka - mobilita
qyerekeyeva@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Zharlygassov Zhaksylyk
zahraničný pracovník - mobilita
zahraničná pracovníčka - mobilitaqzhokusheva@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5638
EM_1_13

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.