Katedra botaniky (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra botaniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4450AZ_4_22tibor.baranec@uniag.sk
Kočiščáková Alenaso SŠ vzdelaním+421 37 641 4451AZ_4_25alena.kociscakova@uniag.sk
Zamestnanci    
Bradáčová Oľgaupratovačka+421 37 641 4452AZ_4_28olga.bradacova@uniag.sk
Ďurišová Ľuba, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4453AZ_4_30luba.durisova@uniag.sk
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4444AZ_4_31pavol.elias1@uniag.sk
Ikrényi Ivan, RNDr., CSc.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4449AZ_4_24ivan.ikrenyi@uniag.sk
Karšňáková Jana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4452AZ_4_20jana.karsnakova@uniag.sk
Rakovská Margita, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4889AZ_4_21margita.rakovska@uniag.sk
Doktorandi    
Kšiňan Samuel, Ing.doktorandAZ_4_26xksinans@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra botaniky.

PopisTelefónMiestnosťTyp
knižnica+421 37 641 4476Telefón
laboratórium+421 37 641 4856Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.