Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra genetiky a plemenárskej biológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Candrák Juraj, doc. Ing., CSc.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4297
AT_1_11
Hallová Friderikaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4298
AT_1_12
Zamestnanci
 
 
  
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4294
AT_1_4
jozef.bujko@uniag.sk
Farmadinová Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329
AT_1_1
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4295AT_1_16michal.gabor@uniag.sk
Galbavá Danielaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329
AT_1_1
Kasarda Radovan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4292AT_1_3
upratovačka
+421 37 641 4336AT_1_1
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4290
AT_1_8martina.miluchova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824AT_1_10nina.moravcikova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4296AT_1_6alica.navratilova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4334
AT_1_9
eva.strapakova@uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4285AT_1_7anna.trakovicka@uniag.sk
Žitný Július, Ing., CSc.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4815AT_1_17julius.zitny@uniag.sk
Doktorandi    
doktorandka
xdudasovas@is.uniag.sk
Lehocká Kristína, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
Olšanská Barbora, Ing.doktorandka+421 37 641 4289AT_1_15

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.