Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra genetiky a šlachtenia rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Miko Marián, Ing., CSc.
vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228AA_4_2marian.miko@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4787
BG_1_115
jan.brindza@uniag.sk
Csámpaiová Helenaupratovačka
+421 37 641 4241
AA_4_10ahelena.csampaiova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4245
AA_4_7
jan.gazo@uniag.sk
Hajdu Štefan, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
Chovancová Eva
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_005eva.chovancova@uniag.sk
Kováčová Beáta, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4241
AA_4_10a
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4778BG_1_104janka.nozkova@uniag.sk
Oravec Alexejodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
alexej.oravec@uniag.sk
Ražná Katarína, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4240
AA_4_3
Szabóová Gabrielaupratovačka
+421 376 414 775
BG_0_002
gabriela.szaboova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 811
AA_4_6
veronika.stefunova@uniag.sk
Žiarovská Jana, doc. PaedDr. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4244
AA_4_4
jana.ziarovska@uniag.sk
Doktorandi
 
  
 
Zamiešková Lucia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4816
AA_4_9b
xzamieskova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.