Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra genetiky a šlachtenia rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Miko Marián, Ing., CSc.vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4228AA_4_2marian.miko@uniag.sk
Zamestnanci    
Brindza Jan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 4787BG_1_115jan.brindza@uniag.sk
Csámpaiová Helenaupratovačka+421 37 641 4241AA_4_10ahelena.csampaiova@uniag.sk
Gažo Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4245AA_4_7jan.gazo@uniag.sk
Hajdu Štefan, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4775BG_0_003stefan.hajdu@uniag.sk
Chovancová Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4775BG_0_005eva.chovancova@uniag.sk
Kováčová Beáta, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4241AA_4_10abeata.kovacova@uniag.sk
Nôžková Janka, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4778BG_1_104janka.nozkova@uniag.sk
Oravec Alexejodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4775BG_0_003alexej.oravec@uniag.sk
Ražná Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4240AA_4_3katarina.razna@uniag.sk
Szabóová Gabrielaupratovačka+421 376 414 775BG_0_002gabriela.szaboova@uniag.sk
Štefúnová Veronika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 811AA_4_6veronika.stefunova@uniag.sk
Žiarovská Jana, doc. PaedDr. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4244AA_4_4jana.ziarovska@uniag.sk
Doktorandi    
Kyseľ Matúš, Ing.doktorand+421 376 414 816AA_4_9bxkysel@is.uniag.sk
Megyesy Eftimová Zuzana, Ing. Mgr.doktorandka+421 376 414 783BG_1_101xeftimova@is.uniag.sk
Nikolaieva Nataliia, Mgr.doktorandka+421 376 414 783BG_1_101xnikolaieva@is.uniag.sk
Zamiešková Lucia, Ing.doktorandka+421 37 641 4816AA_4_9bxzamieskova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.