Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra ochrany rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Cagáň Ľudovít, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4253AA_5_16ludovit.cagan@uniag.sk
Martišková Beáta, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4257AA_5_20beata.martiskova@uniag.sk
Zamestnanci    
Bokor Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4256AA_5_15peter.bokor@uniag.sk
Gregušková Romana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4254AA_5_11romana.greguskova@uniag.sk
Hlavinová Adriana, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4041AA_5_524adriana.hlavinova@uniag.sk
Hudec Kamil, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4250AA_5_13kamil.hudec@uniag.sk
Janovičová Oľgaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4043AA_5_12olga.janovicova@uniag.sk
Jedličková IvetaupratovačkaAA_5_521iveta.jedlickova@uniag.sk
Tóthová Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4252AA_5_14monika.tothova@uniag.sk
Tóth Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4251AA_5_18peter.toth@uniag.sk
Doktorandi    
Fusková Miroslava, Ing.doktorandkaxfuskovam@is.uniag.sk
Mihók Milan, Ing.doktorandxmihok@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.