Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra ochrany rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Cagáň Ľudovít, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4253
AA_5_16
Martišková Beáta, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4257
AA_5_20beata.martiskova@uniag.sk
Zamestnanci  
 
 
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4256
AA_5_15
peter.bokor@uniag.sk
Gregušková Romana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4254AA_5_11
Hlavinová Adriana, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4041AA_5_524adriana.hlavinova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4250
AA_5_13
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4043
AA_5_12
upratovačkaAA_5_521
Tóthová Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4252
AA_5_14
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4251
AA_5_18
peter.toth@uniag.sk
Doktorandi 
 
  
Fusková Miroslava, Ing.doktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.