Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra špeciálnej zootechniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Halo Marko, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4279AZ_1_10marko.halo@uniag.sk
Gulková Ildaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4414AZ_1_10ilda.gulkova@uniag.sk
Zamestnanci    
Benczová Andreaupratovačka+421 376 414 774andrea.benczova@uniag.sk
Bučko Ondřej, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4802AZ_1_9ondrej.bucko@uniag.sk
Debrecéni Ondrej, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4805AZ_0_8ondrej.debreceni@uniag.sk
Horná Michaela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 872AZ_1_3michaela.horna@uniag.sk
Chňapková Jozefínaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4413AZ_1_1jozefina.chnapkova@uniag.sk
Juhás Peter, doc. Mgr., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4807AZ_0_11peter.juhas@uniag.sk
Kollárová Janaupratovačka+421 376 414 414AZ_1_2jana.kollarova@uniag.sk
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4418AZ_1_12milan.margetin@uniag.sk
Mlynek Juraj, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4410AZ_1_4juraj.mlynek@uniag.sk
Mlyneková Eva, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4804AZ_1_14eva.mlynekova@uniag.sk
Moravčíková Máriaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4773AZ_1_5maria.moravcikova@uniag.sk
Polyaková Lenka, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4271AZ_1_8lenka.polyakova@uniag.sk
Strapák Peter, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4806AZ_0_6peter.strapak@uniag.sk
Szabo Jozefremeselník+421 376 414 774jozef.szabo@uniag.sk
Vavríková Iveta, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4801AZ_0_9iveta.vavrikova@uniag.sk
Vavrišínová Klára, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4800AZ_0_10klara.vavrisinova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Bobček Branislav, prof. Ing., CSc.externý školiteľ+421 37 641 4415AZ_1_6bobcek@is.uniag.sk
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.externý školiteľ+421 37 641 4415qmellen@is.uniag.sk
Doktorandi    
Hozáková Katarína, Ing.doktorandka+421 376 414 411AZ_0_18xsupekovak@is.uniag.sk
Ivančíková Monika, Ing.doktorandka+421 376 414 790AZ_1_5xivancikova@is.uniag.sk
Janíček Martin, Ing.doktorand+421 376 414 417AZ_1_7xjanicek@is.uniag.sk
Massányi Martin, Ing.doktorand+421 376 414 417AZ_1_7xmassanyi@is.uniag.sk
Neirurerová Petra, Ing.doktorandka+421 376 414 559AZ_0_12xneirurerova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.