Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Vozár Ľuboš, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4236AA_3_305lubos.vozar@uniag.sk
Zamestnanci    
Hric Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4265AA_3_310peter.hric@uniag.sk
Juhásová Lýdiaupratovačka+421 37 641 4237AA_3_312lydia.juhasova@uniag.sk
Kovár Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4182AA_3_307peter.kovar@uniag.sk
Novák Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4230AA_3_306jan.novak@uniag.sk
Verešová Petra, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4280AA_3_302petra.veresova@uniag.sk
Doktorandi    
Lukács Miriama, Ing.doktorandka+421 37 641 4234AA_3_309xpaulisova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.