Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4205AA_0_12magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk
Vašková Euláliaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4203AA_0_13eulalia.vaskova@uniag.sk
Zamestnanci    
Drábek Martinodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4843AA_0_8martin.drabek@uniag.sk
Habán Miroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4204AA_0_19miroslav.haban@uniag.sk
Kobida Ľubomír, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4830AA_0_21lubomir.kobida@uniag.sk
Korczyk-Szabó Joanna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4201AA_0_115joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
Macák Milan, doc. Ing., Dr.docent CSc./PhD.+421 37 641 4202AA_0_14milan.macak@uniag.sk
Pecháčová Evaupratovačka+421 37 641 4203AA_0_1eva.pechacova@uniag.sk
Ražný Radoslav, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4843AA_0_8radoslav.razny@uniag.sk
Smatana Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4200AA_0_17jozef.smatana@uniag.sk
Týr Štefan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4842AA_0_16stefan.tyr@uniag.sk
Doktorandi    
Vozárová Denisa, Ing.doktorandka+421 37 641 4839AA_0_7axvozarovad1@is.uniag.sk
Zvercová Dominika, Ing.doktorandkaxzvercova@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Laboratórium+421 37 641 4206AZ_0_11Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.