Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra veterinárskych disciplín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Tančin Vladimír, prof. Ing., DrSc.vedúci pracoviska, profesor DrSc.+421 37 641 4461AP_0_13Avladimir.tancin@uniag.sk
Fazekašová Annaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4601AP_0_16Azanna.fazekasova@uniag.sk
Zamestnanci    
Béderová Zuzanaupratovačka+421 37 641 4698AP_0_13Pzuzana.bederova@uniag.sk
Gašparík Pavolprevádzkový zamestnanec+421 37 641 4500AP_0_24Apavol.gasparik@uniag.sk
Hluchý Svätoslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4469AP_0_14Asvatoslav.hluchy@uniag.sk
Homola Jozef, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4506AT_5_6jozef.homola@uniag.sk
Imrich Ivan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4505AT_5_5ivan.imrich@uniag.sk
Kanka Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4504AT_5_7tomas.kanka@uniag.sk
Mindek Slavomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4464AP_0_17Aslavomir.mindek@uniag.sk
Peťovská Máriaso SŠ vzdelaním+421 37 641 4698AP_0_19Pmaria.petovska@uniag.sk
Pšenková Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4466AP_0_12Amartina.psenkova@uniag.sk
Szalayová Alenaremeselník+421 37 641 4698AP_0_13Palena.szalayova@uniag.sk
Šťastná Danka, doc. MVDr., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4272AP_0_14Pdanka.stastna@uniag.sk
Toman Róbert, prof. Ing., Dr.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4479AP_0_15Arobert.toman@uniag.sk
Externí pracovníci    
Nitrayová Soňa, MVDr., PhD.externá školiteľkaqnitrayova@is.uniag.sk
Doktorandi    
Tvarožková Kristína, Ing.doktorandka+421 37 641 4481AP_0_10Axtvarozkova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.