Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra veterinárskych disciplín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor DrSc.
+421 37 641 4461
AP_0_13A
vladimir.tancin@uniag.sk
Fazekašová Anna
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4601AP_0_16Az
Zamestnanci  
 
 
Béderová Zuzana
upratovačka
+421 37 641 4698
AP_0_13P
Gašparík Pavolprevádzkový zamestnanec+421 37 641 4500AP_0_24A
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4469
AP_0_14A
Homola Jozef, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
Imrich Ivan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4505
AT_5_5
Kanka Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4504
AT_5_7
Mindek Slavomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464
AP_0_17Aslavomir.mindek@uniag.sk
Peťovská Mária
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4698
AP_0_19Pmaria.petovska@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4466
AP_0_12A
Šťastná Danka, doc. MVDr., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4272
AP_0_14P
danka.stastna@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4479
AP_0_15A
robert.toman@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
externá školiteľka
Doktorandi
 
 
 
 
Mikláš Šimon, Ing.
doktorand
Tvarožková Kristína, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4481
AP_0_10A

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.