Katedra výživy ľudí (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra výživy ľudí. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4883
AA_2_35
peter.chlebo@uniag.sk
Duchoňová Viera
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4880
AA_2_34viera.duchonova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4324
AA_2_33
Gažarová Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4210
AA_2_40
martina.gazarova@uniag.sk
Habánová Marta, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4467
AA_2_31marta.habanova@uniag.sk
Kopčeková Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4249
AA_2_32jana.kopcekova@uniag.sk
Mrázová Jana, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4223AA_2_22
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4886
AA_2_30
marianna.schwarzova@uniag.sk
upratovačka
maria.skorcova@uniag.sk
Externí pracovníci
  
 
 
externý školiteľ
Doktorandi
 
 
 
 
Jančichová Kristína, Ing.doktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.