Katedra výživy zvierat (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra výživy zvierat. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Gálik Branislav, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4331AT_4_7branislav.galik@uniag.sk
Zelinková Gabrielaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4323AT_4_6gabriela.zelinkova@uniag.sk
Zamestnanci    
Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4328AT_4_12daniel.biro@uniag.sk
Haladová Daniela, RNDr.vŠ II.stupeň+421 37 641 4333AT_5_32daniela.haladova@uniag.sk
Hanušovský Ondrej, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4320AT_4_10ondrej.hanusovsky@uniag.sk
Jalakšová Vieraso SŠ vzdelaním+421 37 641 4365AT_5_34viera.jalaksova@uniag.sk
Juráček Miroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4332AT_4_9miroslav.juracek@uniag.sk
Kolláthová Renata, Ing.odborná asistentka
Kotlárová Máriaupratovačka+421 37 641 4333AT_5_37maria.kotlarova@uniag.sk
Novotná Ivana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4337AT_5_30ivana.novotna@uniag.sk
Palko Mariánso SŠ vzdelaním+421 37 641 4330AT_5_30marian.palko@uniag.sk
Šimko Milan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5517AT_4_13milan.simko@uniag.sk
Doktorandi    
Janjić Aljoša, Ing.doktorandxjanjic@is.uniag.sk
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.doktorandkaxmixtajova@is.uniag.sk
Vašeková Patrícia, Ing.doktorandka+421 37 641 4502AT_5_26xvasekova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.