Katedra jazykov (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra jazykov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, odborná asistentka
+421 37 641 4547AE_5_501
Bencová Diana
administratíva
+421 37 641 4556
AE_5_502
diana.bencova@uniag.sk
Zamestnanci 
 
 
 
Antalová Marcela
upratovačka
Čančová Petra, Mgr.
asistentka
+421 37 641 4546
AE_5_507
Felixová Irena, PaedDr.odborná asistentka+421 37 641 4550AE_5_505irena.felixova@uniag.sk
Fördösová Mária, Mgr., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4543
AE_5_504maria.fordosova@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4542
AE_4_404
stanislava.galova@uniag.sk
Hamarová Zuzanaupratovačka
odborná asistentka+421 37 641 4557
AE_5_503
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4544AE_4_405
odborná asistentka
+421 37 641 4545AE_4_405johana.jakabovicova@uniag.sk
Klimentová Katarína, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4557AE_5_503
Maďarová Ľudmila, PhDr., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4558
AE_4_406
ludmila.madarova@uniag.sk
Matušeková Eva, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4553
AE_5_506
eva.matusekova@uniag.sk
Prídavková Viera, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4552AE_5_506viera.pridavkova@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4541
AE_5_510
erika.salatova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4551AE_5_507jana.vrbova@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
dôchodca
galovav@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.