Informačné a koordinačné centrum výskumu (DTF TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Informačné a koordinačné centrum výskumu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
Zamestnanci  
 
 
remeselník
+421 37 641 5682
SI126
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4722
Vu314
jan.csillag@uniag.sk
Daniš Marián, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4406
Sa409
marian.danis@uniag.sk
Guzmická Michaela, Mgr.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5484MF-B_4_Fa511michaela.guzmicka@uniag.sk
Gyurica Ľudovítodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683
SI129
ludovit.gyurica@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5787
1P4
rudolf.hluch@uniag.sk
Hudec Jozefprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5675
VI119
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5408
MF-B_1_204
katarina.kollarova@uniag.sk
Kováč Peter, RNDr.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5693MQ_1_111peter.kovac1@uniag.sk
Mesároš Jozefodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Mikláš Jánodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5675VI119
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4761
MF-B_1_Ma218miroslava.papova@uniag.sk
Rác Juraj, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5780
VI123
Vitázková Božena, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4358MF-B_1_Ma218
Vozár Liborodb. zamestnanec 3 - okrem IT

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.