Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305
Inovecká Dana
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va304dana.inovecka@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
Adamovský František, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5781
MF-A_2_Vu305
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320
upratovačka
+421 37 641 4750MF-B_2_Va331
Harničárová Marta, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5782
Vu306
marta.harnicarova@uniag.sk
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4764
MF-B_2_Va319dusan.hruby@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
marieta.okenkova@uniag.sk
Olejár Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4766MF-B_2_Va318martin.olejar@uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4407
MF-B_2_Va322
stanislav.paulovic@uniag.sk
Tóth Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
Vacho Lukáš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
lukas.vacho@uniag.sk
Valíček Jan, doc. Ing., Ph.D.docent CSc./PhD.+421 37 641 5782Vu306
Externí pracovníci 
 
 
 
externý učiteľ
Doktorandi
  
 
 
doktorand
+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411
Kišev Marián, Ing.
doktorand
+421 37 641 4723
2KZxkisevm@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4723
2KZ
Marko Dušan, Ing.
doktorand
xmarkod@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky.

PopisTelefónMiestnosť
Typ
laboratórium KEA
+421 37 641 5782
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.