Katedra fyziky (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Kubík Ľubomír, doc. RNDr., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4879MF-B_2_8lubomir.kubik@uniag.sk
Jančiová Mária, Ing.rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4650MF-B_2_13maria.janciova1@uniag.sk
Zamestnanci    
Božiková Monika, doc. RNDr., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4711MF-B_2_10Fmonika.bozikova@uniag.sk
Csillag Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4722Vu314jan.csillag@uniag.sk
Hlaváčová Zuzana, doc. RNDr., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4767MF-B_2_11zuzana.hlavacova@uniag.sk
Hlaváč Peter, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4749MF-B_2_Va316peter.hlavac@uniag.sk
Kolečániová Veronikaupratovačka+421 37 641 4650MF-B_2_13veronika.kolecaniova@uniag.sk
Kunecová Daniela, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4725MF-B_2_9daniela.kunecova@uniag.sk
Novák Ján, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4749MF-B_2_Va316jan.novak1@uniag.sk
Petrović Ana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 578514ana.petrovic@uniag.sk
Vozárová Vlasta, doc. RNDr., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5486MF-B_2_12vlasta.vozarova@uniag.sk
Doktorandi    
Bilčík Matúš, Ing.doktorand+421 37 641 57869P4xbilcikm@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra fyziky.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Laboratórium Agrofyziky+421 37 641 5679Telefón
Laboratórium Fyziky+421 37 641 5790Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.