Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra kvality a strojárskych technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Mikuš Rastislav, Ing., PhD.vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4308MF-B_3_24rastislav.mikus@uniag.sk
Mišečková Júliarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4305MF-B_3_24julia.miseckova@uniag.sk
Zamestnanci    
Baláži Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5690MF-B_3_Sa420juraj.balazi@uniag.sk
Bernát Rastislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418rastislav.bernat@uniag.sk
Bujna Marián, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4762MF-B_3_Sa410marian.bujna@uniag.sk
Čičo Peter, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 5686MF-B_3_Sa416peter.cico@uniag.sk
Drlička Róbert, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5685MF-B_3_Sa412robert.drlicka@uniag.sk
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4402MF-B_3_Sa411maros.korenko@uniag.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5689MF-B_3_Sa419martin.kotus@uniag.sk
Kováč Ivan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5687MF-B_3_Sa417ivan.kovac@uniag.sk
Polák Pavel, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4101MF-B_3_Sa413pavel.polak@uniag.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4105MF-B_3_Sa414miroslav.pristavka@uniag.sk
Záležák Zoltán, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418zoltan.zalezak@uniag.sk
Žarnovský Jozef, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5784MF-B_3_1P3jozef.zarnovsky@uniag.sk
Žitňanský Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4104MF-B_3_Sa415jan.zitnansky@uniag.sk
Žňavová Evaupratovačka+421 37 641 5684Su406eva.znavova@uniag.sk
Doktorandi    
Baráth Martin, Ing.doktorandxbarath@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra kvality a strojárskych technológií.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Cvičebňa+421 37 641 5698SI135Telefón
Kabinet +421 37 641 5683SI134Telefón
Laboratórium+421 37 641 5664SI131Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.