Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra strojov a výrobných biosystémov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4796
AC_0_1
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4360AC_0_2
Zamestnanci
 
  
 
docent CSc./PhD.+421 37 641 4363
AC_0_14
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4795
AC_0_16
michal.angelovic@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4356
AC_0_5etela.bencova@uniag.sk
upratovačka
klaudia.bosakova@uniag.sk
Ďuďák Jozef, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4357
AC_0_13
jozef.dudak@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4350AC_0_9
Krištof Koloman, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4368
AC_0_15
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4798
AC_0_8
miroslav.macak@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4362AC_0_19
Rataj Vladimír, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4425
AC_0_10
vladimir.rataj@uniag.sk
Urbanovičová Oľga, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4359
AC_0_17
olga.urbanovicova@uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Dančanin Peter, Ing.
doktorand
+421 37 641 4351
AC_0_7xdancanin@is.uniag.sk
Dočkalik Martin, Ing.doktorand
+421 37 641 4355
AC_0_18

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra strojov a výrobných biosystémov.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Ing.Galambošová Jana,PhD.+421 37 641 4344AC_0_11Telefón
Servisná miestnosť
+421 37 641 4726
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.