Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211stefan.mihina@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4303MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Zamestnanci
 
  
 
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5778
MQ_1_104milada.balkova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5666
MF-B_1_Ma217
stefan.bodo@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma213
roman.galik@uniag.sk
Halenárová Eva
upratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105eva.halenarova@uniag.sk
externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4300
MF-B_1_Ma214
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5694MQ_1_102ingrid.karandusovska@uniag.sk
Kažimírová Viera, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4403
MF-B_1_Ma216
viera.kazimirova@uniag.sk
Kuchar Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5777
MQ_1_106
jana.lendelova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5400
MQ_1_107
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5695
MQ_1_114timea.szaboova@uniag.sk
Žitňák Miroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5692MQ_1_103miroslav.zitnak@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qkunc@is.uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Hauliková Ana, Ing.doktorandka
+421 37 641 4304
MF-B_1_Ma212xhaulikova@is.uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4838MQ_1_111

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.