Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziológie rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4448AZ_5_4marian.brestic@uniag.sk
Mlynáriková Vysoká Dominika, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4454AZ_5_3dominika.vysoka@uniag.sk
Zamestnanci    
Botyanszká Lenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501lenka.botyanszka@uniag.sk
Demová Ivana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4851AA_5_19ivana.demova@uniag.sk
Ferencová Jana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4851AA_5_521jana.ferencova@uniag.sk
Gašparovič Kristína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4255AA_5_10kristina.gasparovic@uniag.sk
Hazdová Máriaupratovačkamaria.hazdova@uniag.sk
Hudecová Vlasta, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4455vlasta.hudecova@uniag.sk
Kovár Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4440AZ_5_1marek.kovar@uniag.sk
Krivosudská Eleonóra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4456AZ_5_6eleonora.krivosudska@uniag.sk
Olšovská Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4442AZ_5_7katarina.olsovska@uniag.sk
Sytar Oksana, Dr., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4979AZ_5_8oksana.sytar@uniag.sk
Živčák Marek, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4821AZ_5_10marek.zivcak@uniag.sk
Doktorandi    
Barboričová Mária, Ing.doktorandkaAZ_5_5xbarboricova@is.uniag.sk
Filaček Andrej, Ing.doktorand9xfilacek@is.uniag.sk
Chovanček Erik, Ing. Bc.doktorandAZ_5_20xchovancek@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.