Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra genetiky a plemenárskej biológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Candrák Juraj, doc. Ing., CSc.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4297AT_1_11juraj.candrak@uniag.sk
Hallová Friderikaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4298AT_1_12friderika.hallova@uniag.sk
Zamestnanci    
Bujko Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4294AT_1_4jozef.bujko@uniag.sk
Farmadinová Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329AT_1_1eva.farmadinova@uniag.sk
Gábor Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4295AT_1_16michal.gabor@uniag.sk
Galbavá Danielaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329AT_1_1daniela.galbava@uniag.sk
Kasarda Radovan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4292AT_1_3radovan.kasarda@uniag.sk
Kováčová Emíliaupratovačka+421 37 641 4336AT_1_1emilia.kovacova@uniag.sk
Miluchová Martina, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4290AT_1_8martina.miluchova@uniag.sk
Moravčíková Nina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4824AT_1_10nina.moravcikova@uniag.sk
Navrátilová Alica, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4296AT_1_6alica.navratilova@uniag.sk
Strapáková Eva, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4334AT_1_9eva.strapakova@uniag.sk
Trakovická Anna, prof. Ing., CSc.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4285AT_1_7anna.trakovicka@uniag.sk
Žitný Július, Ing., CSc.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4815AT_1_17julius.zitny@uniag.sk
Doktorandi    
Dudásová Simona, Ing.doktorandkaxdudasovas@is.uniag.sk
Lehocká Kristína, Ing.doktorandka+421 37 641 4289AT_1_15xlehocka@is.uniag.sk
Olšanská Barbora, Ing.doktorandka+421 37 641 4289AT_1_15xbalazovab1@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.