Fakulta ekonomiky a manažmentu - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonomiky a manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
odborný asistent
+421 37 641 4517
AE_5_505
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4581AE_7_8izabela.adamickova@uniag.sk
KJ
upratovačka
marcela.antalova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4527
AE_8_22
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5897
AS_1_101
Bakošová VeronikaDFEMupratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
Balážiová Janka, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5270
AS_1_109
FEMexterná školiteľka+421 37 641 5715
AE_0_3
KE
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4574
AE_8_20
janka.banska@uniag.sk
Baraníková Helena, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4632
AS_1_117
helena.baranikova@uniag.sk
KSV
odborný asistent
+421 37 641 4753SlPK_0_12pavol.barat@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4574AS_1_145
Bartová Ľubica, prof. Ing., CSc.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4147
AS_1_127
KJrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4556
AE_5_502diana.bencova@uniag.sk
Bencová Tatiana, Ing., PhD.KFodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4155
AS_2_224tatiana.bencova@uniag.sk
Bendelová Marta Paula, Ing.doktorandka
xbendelovam@is.uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4163
AS_1_145
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4583
AE_8_26
Berčík Jakub, Ing., PhD.KMOodborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 145
AS_3_309jakub.bercik@uniag.sk
remeselník+421 37 641 5155
AS_1_102
gabriela.bernathova@uniag.sk
KHP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5891
AS_0_04
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4579
AE_3_309
peter.bielik@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5125AS_1_108azita.birova@uniag.sk
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4199
AS_2_219
Borbélyová Mária, Ing., PhD.
dekanát - centrum
+421 37 641 5896AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
KEdoktorand+421 37 641 4585
AE_8_23
doktorandka
xbrodnanovar@is.uniag.sk
Bujná MargitaDFEM
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31a
Burliai Alina
zahraničná pracovníčka - mobilita
Cehula Michal, Ing., CSc.FEMdôchodca
+421 37 641 4590
804cehula@is.uniag.sk
Čančová Petra, Mgr.
asistentka
+421 37 641 4546
AE_5_507
Červený Dávid, Ing.KE
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
xcerveny@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
KHPdoktorandxdereva@is.uniag.sk
Dobák Dušan, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4187
AS_1_105
odborná asistentka+421 37 641 4131AS_2_204maria.dobisova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4584AE_8_26ludmila.dobosova@uniag.sk
KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4633AS_1_111
KMOdoktorandka
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.KŠOVdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4176
AS_1_132
peter.fandel@uniag.sk
KM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4631
AS_1_113
maria.farkasova@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.KJodborná asistentka+421 37 641 4550AE_5_505
Ferenczi Vaňová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157
AS_2_222
Filová Alexandra, Ing., PhD.KMan
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160AS_2_210alexandra.filova@uniag.sk
Fördösová Mária, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4543AE_5_504maria.fordosova@uniag.sk
Franková Michaela, Bc.DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5155
AS_1_102michaela.frankova@uniag.sk
CVVPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4126AS_3_318
KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4542
AE_4_404
KJ
dôchodca
galovav@is.uniag.sk
KIvŠ II.stupeň
+421 37 641 4143
AS_2_212galina.gerhatova@uniag.sk
Grňová Radka, Mgr.
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4890
AS_0_1
radka.grnova@uniag.sk
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4595
AE_8_19
Hallová Marcela, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4137
AS_2_216
upratovačka
Hanová Martina, Ing., PhD.KŠOV
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4158
AS_1_125
Hargašová Petra, Mgr.dekanát - centrum
+421 37 641 5511
AS_1_106
doktorandka
xharizi@is.uniag.sk
KI
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4198
AS_2_211klara.hennyeyova@uniag.sk
Hlinková AlenaKŠOVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4190
AS_1_121alena.hlinkova@uniag.sk
Hlinková MiladaKManodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4138
AS_2_200
milada.hlinkova@uniag.sk
Holotová Mária, Ing., PhD.CVVP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4126AS_3_318
KFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4146
AS_2_226
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4557
AE_5_503
KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4180
AS_1_116
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5179
AS_1_106
upratovačka
+421 37 641 4194
AS_2_220
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4544
AE_4_405
DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
patricia.horvathova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4575
AE_7_6
elena.hoskova@uniag.sk
KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160AS_2_210veronika.hrda@uniag.sk
Hrubý Ján, prof. Ing., PhD.
dôchodca
qhruby@is.uniag.sk
KMandocentka CSc./PhD.
+421 376 414 135
AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
KEdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4580
AE_7_4
Ivánek Miroslav, Ing.FEM
dôchodca
KMvŠ II.stupeň+421 37 641 4163
AS_1_112
JACOBS WilliamFEM
zahraničný pracovník - mobilita
qjacobs@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4545
AE_4_405
johana.jakabovicova@uniag.sk
dôchodca
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4812
AS_0_6
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 169
AS_2_209
KMOodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311
DFEMdekanát - centrum
+421 37 641 5172
AS_1_109elena.kaliarikova@uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4131AS_1_105zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
KMan
doktorandka
+421 376 414 134
AS_2_203
xkatanikova@is.uniag.sk
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110
zahraničný pracovník - mobilitaqkharin@is.uniag.sk
Klimentová Katarína, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503katarina.klimentova@uniag.sk
Kočner Marián, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4151
AS_2_221
marian.kocner@uniag.sk
upratovačka+421 37 641 5511
AS_1_145
magdalena.kondeova@uniag.sk
Korcová Zuzana, Ing.FEMdôchodca
+421 37 641 4172
AS_2_214
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4116
AS_2_229
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130
AS_3_302
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157AE_6_607
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.
externý školiteľ
FEMdôchodca
+421 37 641 4145
AS_3_309
Kročková ValériaFEMdôchodca
Kubicová Ľubica, doc. Ing., PhD.KMO
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4165
AS_3_301
docent CSc./PhD.+421 37 641 4191AS_2_225milan.kucera@uniag.sk
Kunová IvetaFEMsystémová integrátorka+421 37 641 4493AE_4_410
dôchodca
+421 37 641 4578
AE_8_24kuzma@is.uniag.sk
Ladvenicová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4594AE_8_25jana.ladvenicova@uniag.sk
KMan
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5558AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4149
AS_2_223
Laurová Magdaléna, Ing., CSc.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4572
AE_7_5
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5898
AS_0_04
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4169
AS_2_209
Maďarová Ľudmila, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4558
AE_4_406
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4188AS_3_307silvia.manyiova@uniag.sk
Matejková Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4148AS_1_128eva.matejkova@uniag.sk
KJodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4553
AE_5_506
Matušek Vladimír, Mgr., PhD.KM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110
Matušíková Alena
upratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4547
AE_5_501
lubomira.moravcova@uniag.sk
KSVdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4692ABT_1_2.21
CIT
upratovačka
+421 37 641 4812
AS_1_145jana.moravcikova@uniag.sk
Moroz Serhiy, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.
KSV
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4746
SlPK_0_13
Nabiev DilshodFEM
zahraničný pracovník - mobilita
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4102
AS_3_310
Neomániová Katarína, Ing., PhD.KMO
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4136AS_3_306katarina.neomaniova@uniag.sk
Nereča Jaroslav
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31ajaroslav.nereca@uniag.sk
Obtulovič Peter, doc. Ing., CSc.KŠOV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4123
AS_1_130
peter.obtulovic@uniag.sk
Ocelková MáriaKSVrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4747
SlPK_0_14maria.ocelkova@uniag.sk
CIT
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4882
AS_0_5
KM
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4181
AS_1_115
KŠOVodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4162
AS_1_126
dôchodca
paskal1@is.uniag.sk
KSV
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4897SlPK_0_13
KM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4186
AS_1_114
KŠOV
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4153
AS_1_133
Pisulewski AndrzejFEM
zahraničný pracovník - mobilita
KMO
doktorand
xplachym@is.uniag.sk
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5892
AS_0_02
jan.pokrivcak@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4895
SlPK_0_16miroslav.polacek@uniag.sk
CITodb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4813
AS_0_4
Poláková Zuzana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4122
AS_1_129
zuzana.polakova@uniag.sk
Polakovič Peter, doc. PaedDr., Ph.D.KI
docent CSc./PhD.
+421 376 414 196
AS_2_217
peter.polakovic@uniag.sk
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.
dôchodca
+421 37 641 4161
AS_2_216
Porhajaš Viktor, Ing., CSc.KEodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4571
AE_7_2
Porubčan Peter, PhDr., CSc.KSVodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4751SlPK_0_12peter.porubcan@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4552
AE_5_506
viera.pridavkova@uniag.sk
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5893
AS_0_01
artan.qineti@uniag.sk
KFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4140
AS_3_312
Radolecová Zuzana, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5895
AS_0_03
KHP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5894
AS_0_05miroslava.rajcaniova@uniag.sk
Récky Roman, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4159AS_3_305roman.recky@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4150
AS_1_102
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4593
AE_7_10
odborná asistentka CSc./PhD.
Rovný Patrik, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4136
AS_1_105patrik.rovny@uniag.sk
Rumanko Boris, Ing.doktorand+421 376 414 133AS_2_206xrumankob@is.uniag.sk
CPPPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4898
SlPK_0_17
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4168AS_2_208radovan.savov@uniag.sk
CITodb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4881
AS_0_1
Serenčéš Roman, doc. Ing., PhD.KHP
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5893AS_0_01roman.serences@uniag.sk
externý školiteľ+421 37 641 5608AE_0_3
Skovajsová Jana
upratovačka
Smidová Beátaupratovačka
+421 37 641 4188
AS_1_145
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc.KŠOV
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4183AS_1_122zlata.sojkova@uniag.sk
KF
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312
Stuchlý Peter, Ing., PhD.KIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4172
AS_2_214peter.stuchly@uniag.sk
doktorandkaxsynetska@is.uniag.sk
Šajbidorová Mária, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4139
AS_2_201maria.sajbidorova@uniag.sk
KJrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4541
AE_5_510
erika.salatova@uniag.sk
CPPPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4894
SlPK_0_17
Šedík Peter, Ing., PhD.CITvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4905AS_1_103
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4120
AS_0_7lubica.semelakova@uniag.sk
Ševcechová Viera
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 4755
SLPK_0_19
viera.sevcechova@uniag.sk
Šindlerová Erika, Ing.DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5170
AS_1_104
erika.sindlerova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4197AS_2_227
KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4134
AS_2_203
KMO
externá školiteľka
DFEMexterný pracovník
docent CSc./PhD.+421 37 641 4164
AS_2_233
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4129
AS_0_6A
Tóth Tomáš, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 161
AS_2_215
Trnková Michaela, Ing.doktorandka
+421 37 641 4117
AS_2_234
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4577
AE_7_7
Ujlaky JozefCIT
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4817
AS_0_9
jozef.ujlaky@uniag.sk
Urbánová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
doktorand+421 37 641 4585AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk
Valentová Jana, Ing.CIT
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4881
AS_0_1
Valentová MartaDFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4193
AS_2_228
ivana.varyova@uniag.sk
Virágh Roderik, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4132AS_2_213roderik.viragh@uniag.sk
Vrbová Jana, PhDr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4551
AE_5_507
Wolfová Daniela, Ing. PhDr.KSV
externá školiteľka
qwolfova@is.uniag.sk
Zach Hana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5562
AE_2_205
hana.zach@uniag.sk
Zentková Iveta, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4576
AE_7_3

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.