Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenieTelefónKancelária
E-mail
Abdibekova Aikumiszahraničná pracovníčka - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4612MQ_2_203
KEP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5603
EM_0_2
Ácsová Zuzana, Ing.KTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21azuzana.acsova@uniag.sk
SDaJ SDaJadministratíva -ŠD+421 37 641 5704
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
andrea.acova1@uniag.sk
Áčová Gabrielaprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
gabriela.acova@uniag.sk
Adamčíková KristínaŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
KJ FEModborný asistent
+421 37 641 4517
AE_5_505milan.adamec@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4239
Bz_0_5
xadamec@is.uniag.sk
Kotolne R
remeselník
+421 37 641 5760
jozef.adamek@uniag.sk
Adámeková Jarmilaupratovačka
+421 37 641 5234
1.06jarmila.adamekova@uniag.sk
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4581
AE_7_8
izabela.adamickova@uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5781
MF-A_2_Vu305frantisek.adamovsky@uniag.sk
Ailer Štefan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5804
Bz_1_30
Akhmetkerimova GulnuraFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qakhmetkerim@is.uniag.sk
Aldiyarova AinuraFEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qaldiyarova@is.uniag.sk
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qallanazarov@is.uniag.sk
Alzhanova Laura
zahraničná pracovníčka - mobilita
qalzhanova@is.uniag.sk
Andreji Jaroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4700
AT_2_11
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.KZ FZKI
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4247
Bz_0_14
ŠD Prib. SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5752
Angelovič Marek, doc. Ing., PhD.KSaVB TFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4363
AC_0_14
marek.angelovic@uniag.sk
Angelovič Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4795
AC_0_16
profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5805BA_1_103maria.angelovicova@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
qansabayeva@is.uniag.sk
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.
dôchodca
+421 37 641 5240
ZB_1_109
antal@is.uniag.sk
upratovačka
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
Arifjanov Aybekzahraničný pracovník - mobilita
Arpáš Milan
remeselník
+421 37 641 5771Kotolňa_0_117
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4314
AT_2_14
henrieta.arpasova@uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Arpášová Lucia
upratovačka
+421 37 641 4408AZ_3_57
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4497AC_1_9julius.arvay@uniag.sk
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qavutkhonov@is.uniag.sk
Aydin Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5250
ZB_2_201
elena.aydin@uniag.sk
KEaB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4315
AZ_2_6
Babulícová Zuzanastrážnik / vrátnik+421 37 641 4003VS_0_9zuzana.babulicova@uniag.sk
DTF TFdekanát - centrum
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
Bačinská Alena
remeselník
+421 37 641 4780
Bačová JanaŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
jana.bacova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4369
AC_1_13
daniel.bajcan@uniag.sk
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4527AE_8_22zuzana.bajusova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445TD_0_131ladislav.bakay@uniag.sk
Bakoš Emil, prof. MUDr., CSc.FAPZ FAPZ
externý školiteľ
DFEM FEM
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5897
AS_1_101
upratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
veronika.bakosova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum+421 37 641 5550
AE_3_309
Baláž Dušan
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4184AT_0_2
Baláži Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5690MF-B_3_Sa420juraj.balazi@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5270
AS_1_109
janka.balaziova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4327
ARI_1_12
Baldovská Simona, Ing.KFŽ FBP
doktorandka
+421 37 641 4899
AT_0_18F
xbaldovska@is.uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5848
Balko Jurajremeselník+421 37 641 5682
SI126
Balková AgnešaKZSBT TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4303
MF-B_1_Ma210
upratovačka
+421 37 641 4498
AC_3_5barbora.balkova@uniag.sk
Balková Milada, Ing., PhD.KZSBT TFodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5778
MQ_1_104
milada.balkova@uniag.sk
STO Rremeselník+421 37 641 5459juraj.balla@uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum, externá školiteľka
+421 37 641 5715AE_0_3
Banihabib MohammadebrahimFZKI FZKIzahraničný pracovník - mobilitaqbanihabib@is.uniag.sk
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4574
AE_8_20
janka.banska@uniag.sk
Bányiová ReginaKTKŽP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4719
AT_3_9b
KEaB FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4450
AZ_4_22
externý pracovník
qbaranek@is.uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4632AS_1_117
Baráth Martin, Ing.doktorand+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
KSV FEM
odborný asistent
+421 37 641 4753
SlPK_0_12
pavol.barat@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD., externá školiteľka+421 37 641 4494
AZ_3_47
KFR FAPZdoktorandka
AZ_5_5xbarboricova@is.uniag.sk
Bárczyová ErikaKE FEMupratovačka
+421 37 641 4574
AS_1_145erika.barczyova1@uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5222
ZP_0_1.25
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 5236
ZM_1_2.08viliam.barek@uniag.sk
TF TF, CIKT UP, FZKI FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - IT, systémová integrátorka
+421 37 641 4400
AE_4_411
helena.baroskova@uniag.sk
KŠOV FEM
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4147
AS_1_127lubica.bartova@uniag.sk
Batyrbekova DianaFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilitaqbatyrbekova@is.uniag.sk
vedecká rada FBP
Baumanová DanaDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum+421 37 641 5729
AE_0_2
dana.baumanova@uniag.sk
Baumanová SandraSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5036
SlPK_1_131
Béderová Zuzana
upratovačka
+421 37 641 4698
AP_0_13P
zuzana.bederova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5078
FF_0_4monika.bediova@uniag.sk
Bednárik Stanislav
dôchodca
+421 37 641 4739
VS_0_25
Bednárová Zdenkarektorát - adm.centrum
+421 37 641 5525
AE_1_106zdenka.bednarova@uniag.sk
Bechera Denis, Ing.doktorand
+421 37 641 5407
136xbechera@is.uniag.sk
Bekanov KuatbayFEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qbekanov@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5042
SlPK_0_11
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5539
AE_3_316
Belajová Anna, doc. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRRexterná školiteľka
dôchodca
Beláková EmíliaVYD UP
remeselník
+421 37 641 5347
AC_-1_34
Beláková Máriaprevádzková zamestnankyňa ŠD
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
lubomir.belej@uniag.sk
Bellérová Beáta, Mgr., PhD.
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5037
SlPK_0_2beata.bellerova@uniag.sk
externá učiteľka
+421 37 641 5448TD_0_128
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4556
AE_5_502
diana.bencova@uniag.sk
KSaVB TFupratovačka+421 37 641 4356AC_0_5
KF FEModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4155
AS_2_224
tatiana.bencova@uniag.sk
KŠZ FAPZ
upratovačka
+421 376 414 774
Bendelová Marta Paula, Ing.doktorandkaxbendelovam@is.uniag.sk
Beneová Alžbeta
upratovačka
+421 37 641 4163
AS_1_145
US R
upratovačka
veronika.beneova@uniag.sk
Benešová Lucia, Ing.doktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
xbenesova@is.uniag.sk
Benko Filip, Ing.KFŽ FBP
doktorand
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107xbenkof@is.uniag.sk
Benková Katarína, Ing.UVUM Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5503AE_1_113
DTF TF
strážnik / vrátnik
SR Rvodič
+421 37 641 5564
AE_0_10peter.beno@uniag.sk
KE FEMdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4583
AE_8_26
Berčík Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 145
AS_3_309
jakub.bercik@uniag.sk
Beresecká Janka, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566
AE_6_601janka.beresecka@uniag.sk
Berkyová MartaŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5705marta.berkyova@uniag.sk
DFEM FEMremeselník+421 37 641 5155AS_1_102gabriela.bernathova@uniag.sk
Bernáth Slavko, doc. Ing., PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5801
Bz_1_18
slavko.bernath@uniag.sk
Bernát Rastislav, Ing., PhD.KKaST TF, ODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418
rastislav.bernat@uniag.sk
Betáková AnnaŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
remeselník
+421 376 414 267
AA_1_11
BZ UP
remeselník
+421 37 641 4780
helena.bibenova@uniag.sk
Bieleková Eva, Ing., PhD.KHP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5891
AS_0_04
eva.bielekova@uniag.sk
Bielek Pavol, prof. RNDr., DrSc.KEM FEŠRR
profesor DrSc.
+421 37 641 5625
EM_2_18
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.DFEM FEM, KZVMP R, KE FEMrektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4579
AE_3_309
peter.bielik@uniag.sk
Bihuňová Mária, Ing., PhD.KZaKA FZKI, FZKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5425
TD_0_121
KF TFdoktorand+421 37 641 5786
9P4
Bilčíková Jana, Mgr.VCABT UP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4913
ABT_1_2.08
jana.bilcikova@uniag.sk
Bíreš Jozef, prof. MVDr., DrSc.vedecká rada SPU
qbires@is.uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4328
AT_4_12
daniel.biro@uniag.sk
Bírová Kateřina
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katerina.birova@uniag.sk
Bírová ZitaDFEM FEMdekanát - centrum+421 37 641 5125AS_1_108azita.birova@uniag.sk
Blaškovičová Henrieta, Bc.KMi FBP
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4430AZ_3_48
KŠZ FAPZexterný školiteľ
+421 37 641 4415
AZ_1_6bobcek@is.uniag.sk
Bobko Marek, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4603
BA_1_118alica.bobkova@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 5418
TD_0_137
Bocánová Eva, Ing.KTKŽP FBPupratovačka
+421 37 641 4023
AT_3_7beva.bocanova@uniag.sk
Boďo Štefan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5666MF-B_1_Ma217
UOaVO Rstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5081
FF_2_30
Bojdová Helena, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5543AE_0_6helena.bojdova@uniag.sk
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4703
AT_4_19tatiana.bojnanska@uniag.sk
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD. FEMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4199AS_2_219jozef.bojnansky@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4256AA_5_15
Kotolne R
remeselník
+421 37 641 5763
Kotolne R
remeselník
+421 37 641 5760
juraj.bomberovic@uniag.sk
dekanát - centrum+421 37 641 5896AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
Borissova YuliyaFEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
VCABT UP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4915
ABT_1_2.04
KSaVB TFupratovačka
klaudia.bosakova@uniag.sk
remeselník
Both Lukáš, Ing.KE FEM
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
xboth@is.uniag.sk
Botyanszká Lenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka@uniag.sk
Božiková Anna, Ing.
rektorát - adm.centrum
Božiková Monika, doc. RNDr., PhD.KF TF
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4711
MF-B_2_10F
monika.bozikova@uniag.sk
Bradáč Ján, JUDr.FAPZ FAPZ
dôchodca
KEaB FAPZupratovačka+421 37 641 4452AZ_4_28olga.bradacova@uniag.sk
Brach Ninazahraničná pracovníčka - mobilita
qbrach@is.uniag.sk
Brachtýr Bohumír, Ing., PhD.TF TF
dôchodca
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4448
AZ_5_4
marian.brestic@uniag.sk
Brezinová VeronikaDTF TF
remeselník
+421 37 641 5487
Mu206veronika.brezinova@uniag.sk
Brezovanová EvaupratovačkaSD-ML-L_0_24eva.brezovanova@uniag.sk
KGŠR FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4787BG_1_115jan.brindza@uniag.sk
Brodňanová Rebecca, Ing.
doktorandka
FAPZ FAPZ
externý školiteľ
qbroucek@is.uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4420AZ_2_4martina.brstiakova@uniag.sk
Bryndzová MartaODVaS TF
upratovačka
+421 37 641 5797
31
Bublová MáriaBZ UPremeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4802AZ_1_9
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4219
AA_1_12
miroslav.buday@uniag.sk
Budayová Henrieta
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5506
AE_1_110
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Buday Štefan, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
Bujko Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4294
AT_1_4
jozef.bujko@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4741
VS_0_7
martina.bujkova@uniag.sk
Bujná MargitaDFEM FEM
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002AS_0_31a
Bujna Marián, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
Kves Rdôchodca
Buleca Ján, MVDr., PhD.FBP FBP
externý školiteľ
buleca@is.uniag.sk
externý učiteľ+421 37 641 4582
AT_0_5F
externý školiteľ
Bumbalová Mária, Ing.SlPK UPodb. zamestnankyňa 4+421 37 641 5033
SlPK_1_130/1
Bumbalová Monika, Ing., PhD.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5656
FF_1_38
monika.bumbalova@uniag.sk
lektor
+421 37 641 5795
VS_0_30
Burliai AlinaFEM FEM
zahraničná pracovníčka - mobilita
qburliai@is.uniag.sk
FEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
KAVR FAPZ
remeselník
marta.bystricka@uniag.sk
KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4253
AA_5_16
Candrák Juraj, doc. Ing., CSc.KGPB FAPZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4297AT_1_11
Candráková Alžbeta
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5707
KRVaTE FAPZ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4224
AA_2_28eva.candrakova@uniag.sk
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 37 641 5406
TD_1_215kristina.candrakova@uniag.sk
Candráková Luciaprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4794
UVUM Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5570
AE_1_107
KRVaTE FAPZ
remeselník
+421 376 414 860
AA_1_13
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
marcela.capcarova@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 4590
804
Cifranič Michal, Ing., PhD.KVS FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5657
AZ_0_4
michal.cifranic@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5743
SD-ML-L_0_29miroslava.ciganova@uniag.sk
Cinkocki Renata, Ing.doktorandka+421 37 641 5814
AZ_3_51
BZ UPremeselník+421 37 641 5771
Ciroková Tatiana
remeselník
+421 37 641 4227
AC_0_42tatiana.cirokova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4617
Q-gar_0_4
Civáňová Lucia, Mgr.CUŠ UPlektor
+421 37 641 5470
SD-ML-L_0_32b
Csillag Ján, Ing., PhD.KF TF, IKCV TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4722
Vu314
jan.csillag@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5340
VYD UPremeselník+421 37 641 4347AC_-1_32marta.cupakova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5783MF-B_2_Va320
KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4777BA_0_7
FBP FBPdôchodca+421 37 641 4809
AT_4_21a
qczakova@is.uniag.sk
UOaVO Rstrážnik / vrátnik+421 37 641 5257
0.17
Čakovská Barbora, Ing., PhD.rektorát - adm.centrum+421 37 641 5553
AE_2_205
barbora.cakovska@uniag.sk
Čančová Petra, Mgr.KJ FEMasistentka
+421 37 641 4546
AE_5_507
petra.cancova@uniag.sk
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4310
AT_3_11
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371
BA_1_108jozef.capla@uniag.sk
Čechmánek Kristián, Mgr., PhD.KPr FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5075
FF_1_39
doktorand
+421 37 641 4309
AT_3_15
SE R
remeselník
+421 37 641 5740
KU_0_7jozef.centes@uniag.sk
Čepček Peter, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4729
VS_0_8
Čerevková Andrea, Ing., PhD.
externá školiteľka
qcerevkova@is.uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 376 414 564
AC_-1_21mariana.cermakova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711
stefan.cernak@uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 376 415 705
Černý Ivan, doc. Ing., PhD.KRVaTE FAPZ, FAPZ FAPZdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4231
AA_1_5ivan.cerny@uniag.sk
Červený Dávid, Ing.
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
xcerveny@is.uniag.sk
Čeryová Dominika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
Čéryová Silvia, Ing., PhD.KCH FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4607
AC_1_23
silvia.ceryova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5447
TD_0_129xcibikm@is.uniag.sk
Čičo Peter, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5686
MF-B_3_Sa416
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5224ZP_1_2.10jan.cimo@uniag.sk
Čimová Lenka, Ing., PhD.dekanát - centrum
+421 37 641 5417
TD_0_116
lenka.cimova@uniag.sk
Čitáry Ivan, Ing. arch., PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5427
TD_0_120ivan.citary@uniag.sk
Čitáryová Dagmar
dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc.KTKŽP FBP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709AT_3_9a
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Čurgaliová IvetaKBaB FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4273
ARI_0_8
Čurgaly StanislavKPr FEŠRRremeselník+421 37 641 5732
FF_0_18
Čurlej Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5825
BA_1_117
dekanát - centrum
+421 37 641 5757
AE_0_26
veronika.dalkovicova@uniag.sk
Dančanin Peter, Ing.KSaVB TF
doktorand
+421 37 641 4351AC_0_7xdancanin@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4406
Sa409
Daňová Renáta, Ing.odb. zamestnankyňa 4+421 37 641 5044
SlPK_1_102
renata.danova@uniag.sk
Debrecéni Ondrej, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4805AZ_0_8
Demianová Alžbeta, Ing.
doktorandka
DFAPZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5860AA_1_10
Demová Ivana, Ing.KFR FAPZvŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_19
KHaBP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826
BA_1_105
jela.denkerova@uniag.sk
dekanát - centrum
KHP FEM
doktorand
xdereva@is.uniag.sk
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
vŠ II.stupeň+421 37 641 4187AS_1_105
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4745
AT_2_17
Dobiašová Dagmar, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02
odborná asistentka
+421 37 641 4131
AS_2_204
maria.dobisova@uniag.sk
Dobošová Ľudmila, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4584
AE_8_26ludmila.dobosova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5803Bz_1_31xdobsinsky@is.uniag.sk
Dočkalik Martin, Ing.KSaVB TF
doktorand
+421 37 641 4355AC_0_18xdockalik@is.uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_1_104
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Domianová Karin, Ing.SR R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5754
AE_3_313
karin.domianova@uniag.sk
Dorušinec Milanremeselník+421 37 641 5472milan.dorusinec@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
Drábeková Janka, RNDr., PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4633
AS_1_111janka.drabekova@uniag.sk
Drábiková Katarína, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4560
AC_-1_21katarina.drabikova@uniag.sk
KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
stefan.drab@uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
Drlička Róbert, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5685
MF-B_3_Sa412
Energetik R
remeselník
+421 37 641 5111zuzana.drozdakova@uniag.sk
strážnik / vrátnik+421 37 641 4001
AE_0_47
stefan.dubnicky@uniag.sk
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4710
AT_3_1
Ducsay Ladislav, prof. Ing., Dr.KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4385
AC_2_16ladislav.ducsay@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4357
AC_0_13
Ďuďáková Ľubica, Ing.VYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4561
AC_-1_19
KGPB FAPZdoktorandka
Dudová Iveta, doc. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRRexterná školiteľkaqdudova@is.uniag.sk
Duchoňová VieraKVĽ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4880AA_2_34viera.duchonova@uniag.sk
Dupák Rudolf, Ing.KFŽ FBPdoktorand+421 37 641 4288AT_0_18Fxdupak@is.uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing.KFŽ FBP
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
Ďúranová Hana, RNDr., PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4929
ABT_1_2.33
BZ UPremeselník
+421 37 641 4748
VS_0_26
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5520
AE_2_207ivana.durinova@uniag.sk
Ďurišová EvaCUŠ UP
upratovačka
Ďurišová Ľuba, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4453
AZ_4_30
dôchodcaqdurkova@is.uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5496
AE_0_34
zuzana.durkova@uniag.sk
Ďurkovič Juraj, Ing.DFEŠRR FEŠRR
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5569
AA_3_313
Ďurkovičová Jana, JUDr., PhD.KPr FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5071
FF_1_45/2
KBaB FBPso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57
zuzana.dzibelova@uniag.sk
externá školiteľka
qdzugan@is.uniag.sk
Eliašová Mariana, Ing., PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5614EM_1_15mariana.eliasova@uniag.sk
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4444AZ_4_31
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 217AA_1_8
Evteeva Tatiana Borisovna, Ing.
doktorandka
xevteeva@is.uniag.sk
dôchodca
Fančovič BohušBZ UPremeselník
+421 37 641 4733
Skolka_0_1
Fančovičová Jankaupratovačka
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 4176AS_1_132
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4631
AS_1_113
Farmadinová Eva
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1eva.farmadinova@uniag.sk
UMU Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5540
AE_3_316
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4324AA_2_33
Fazekašová Annaso SŠ vzdelaním+421 37 641 4601
AP_0_16Az
anna.fazekasova@uniag.sk
Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4563
AE_6_603
maria.fazikova@uniag.sk
Fehér Alexander, doc. Ing., PhD.KEM FEŠRRdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5626
EM_2_23alexander.feher@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4550
AE_5_505
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5813AZ_3_41
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4262
Bz_0_2
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_521
jana.ferencova@uniag.sk
Ferencziová Emília
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
FEModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157AS_2_222alexandra.vanova@uniag.sk
Ferenczyová VeronikaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.ferenczyova@uniag.sk
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.KZaKA FZKIprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5426
TD_0_102lubica.feriancova@uniag.sk
KDaM TFdoktorandka+421 37 641 4616
MQ_2_207
xferiancova@is.uniag.sk
Fiala Petra, JUDr.
externá pracovníčka
qfiala@is.uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4926
ABT_1_2.08
veronika.fialkova@uniag.sk
Fik Martin, Ing., PhD.KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4717
AT_2_7martin.fik@uniag.sk
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5827
BA_1_119
Filaček Andrej, Ing.doktorand9
remeselník
+421 37 641 5348
marian.filipcik@uniag.sk
Filipčík Patrik
remeselník
+421 37 641 5763
patrik.filipcik@uniag.sk
Filová Alexandra, Ing., PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
Findura Pavol, prof.h.c. prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4350
AC_0_9
Floriš Norbert, Ing.CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5081
FF_2_30
norbert.floris@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428
TD_0_122roman.floris@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 4001
AE_0_47florisr@is.uniag.sk
Főldešiová Martina, Ing., PhD.KPTC R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 4966
ABT_1_2.21
martina.foldesiova@uniag.sk
KMi FBPdoktorandka+421 37 641 5814
AZ_3_51
xfoltinova@is.uniag.sk
externý školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4543
AE_5_504
Franková Hana, Ing.KCH FBP
doktorandka
Franková Michaela, Bc.dekanát - centrum
+421 37 641 5155
AS_1_102
upratovačka
+421 37 641 4260A_0_34jozefa.frantisova@uniag.sk
Fráter JánFBP FBPdôchodca+421 37 641 4696
120
Fráter Ján, Ing.odb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4118AS_3_315cjan.frater1@uniag.sk
Frátriková Monika, Ing.
doktorandka
Froncová VladimíraKZ FZKI
upratovačka
+421 37 641 4229
Bz_0_12
vladimira.froncova@uniag.sk
Furárová Klaudiaprevádzková zamestnankyňa ŠD
klaudia.furarova@uniag.sk
Fusatá Mária, Mgr.UP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5534AE_3_316maria.fusata@uniag.sk
Fuska Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5218
ZM_0_1.13
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
doktorandka
xfuskovam@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4+421 37 641 4495AE_0_30a
Gábor Michal, Ing., PhD.KGPB FAPZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4295
AT_1_16
michal.gabor@uniag.sk
Gabríny Lucia, Ing., PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4902ABT_0_1.49
KRBE FEŠRR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
jan.gadus@uniag.sk
Gajdošová Alena, RNDr., CSc.FBP FBP
externá školiteľka
qgajdosova@is.uniag.sk
ULP Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5725AE_6_606
SKves Rupratovačka
Gajdošová MonikaDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum+421 37 641 5757AE_0_26monika.gajdosova@uniag.sk
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1
Gálik Branislav, doc. Ing., PhD.KVZ FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4331
AT_4_7branislav.galik@uniag.sk
Gálik Roman, prof. Ing., PhD.TF TF, KZSBT TFprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma213
roman.galik@uniag.sk
Galo ĽubošSE Rremeselník+421 37 641 5340
lubos.galo@uniag.sk
Galová DanaKEAaI TF
upratovačka
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va331dana.galova@uniag.sk
Gálová Jana, Ing., PhD.CVVP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4126AS_3_318jana.galova@uniag.sk
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4542
AE_4_404
Gálová Valentína, PhDr.KJ FEMdôchodca
galovav@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13
zdenka.galova@uniag.sk
Kves R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5521AE_2_206
FAPZ FAPZ
dôchodca
garlik@is.uniag.sk
KŠCH FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4701
AT_2_12
jozef.gasparik@uniag.sk
Gašparík PavolKVD FAPZprevádzkový zamestnanec+421 37 641 4500
AP_0_24A
pavol.gasparik@uniag.sk
Gašparovič Kristína, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255
AA_5_10
KKI FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
dana.gasparovicova@uniag.sk
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.vedecká rada FBP
lektor
+421 37 641 5460
SD-ML-L_0_30a
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4210AA_2_40
Gažo Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4245
AA_4_7
Gažová Marcela
upratovačka
marcela.gazova@uniag.sk
Gerhát ĽudovítAUTO R
vodič
+421 37 641 5468ludovit.gerhat@uniag.sk
Gerhátová Galina, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4143
AS_2_212
galina.gerhatova@uniag.sk
Geršiová IvetaKRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4622MQ_0_KRBE7tomas.giertl@uniag.sk
doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51xgodocikova@is.uniag.sk
Gogová SoňaUMU Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 5548
AE_3_303
sona.gogova@uniag.sk
Golian JozefTF TF
dôchodca
+421 37 641 5683
MF-D1
golian@is.uniag.sk
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325
BA_1_109
jozef.golian@uniag.sk
Golian Marcel, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4322
Bz_0_4
marcel.golian@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5516
AE_2_208
margita.granatova@uniag.sk
dôchodca
Greguš Ivan, Mgr., DiS.KZaKA FZKIexterný učiteľ
qgregus@is.uniag.sk
Gregušková Romana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4254
AA_5_11
romana.greguskova@uniag.sk
Greifová Hana, Ing.KFŽ FBPdoktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
CIT FEModb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4890
AS_0_1
FZKI FZKI
zahraničný pracovník - mobilita
qgrzywna@is.uniag.sk
KEP FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5610
EM_3_32
Gubáňová RenátaUS R
upratovačka
Gubová MargitaKCH FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377AC_1_17margita.gubova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4414AZ_1_10
profesor CSc./PhD., externý školiteľ
+421 37 641 4595
AE_8_19
dekanát - centrum
+421 37 641 5384
SD-AB_0_5
Guzmická Janette, Ing.SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5041
SlPK_1_102janette.guzmicka@uniag.sk
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5044
SlPK_1_102
lubica.guzmicka@uniag.sk
Guzmická Michaela, Mgr.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5484MF-B_4_Fa511michaela.guzmicka@uniag.sk
UVUM Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 5507
AE_1_114
zlatica.guzmicka@uniag.sk
Guzmický Jozefprevádzkový zamestnanec ŠDjozef.guzmicky@uniag.sk
Gyepesová ErikaŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
erika.gyepesova@uniag.sk
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
IKCV TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683
SI129
Habán Miroslav, doc. Ing., PhD.KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4204
AA_0_19
Habánová Marta, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4467
AA_2_31
VCABT UP
upratovačka
+421 37 641 4931
1.08sidonia.habanova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.habinakova@uniag.sk
externý školiteľ
hajduch@is.uniag.sk
Hajdu Štefan, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
KVZ FAPZvŠ II.stupeň+421 37 641 4333AT_5_32daniela.haladova@uniag.sk
Halajová Denisa, Ing., PhD.KZaKA FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
KKI FZKI, FZKI FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5232
ZM_1_2.06
Halászová Klaudia, doc. Ing., PhD.KKPaPÚ FZKI, R R
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5518AE_2_203
upratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105
eva.halenarova@uniag.sk
Hallová EditaFAPZ FAPZ
dôchodca
+421 37 641 5485
AE_0_7
hallovae@is.uniag.sk
KGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4298
AT_1_12friderika.hallova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4137
AS_2_216marcela.hallova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5631
EM_2_25
Halo Marko, Ing.KFŽ FBPdoktorand+421 37 641 4288AT_0_18Fxhalo@is.uniag.sk
Halo Marko, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4279
AZ_1_10
Halva Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5223
ZP_0_1.31jozef.halva@uniag.sk
externý školiteľ
qhamada@is.uniag.sk
FEŠRR FEŠRRexterná školiteľkaqhamalova@is.uniag.sk
Hamarová ZuzanaKJ FEMupratovačka
zuzana.hamarova@uniag.sk
Hanáčková Denisa, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5656
AZ_0_1
KTKRP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809AT_4_21a
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4158
AS_1_125
martina.hanova@uniag.sk
KŠCH FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4704
AT_2_4
KVZ FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4320AT_4_10ondrej.hanusovsky@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14
DFEM FEMdekanát - centrum+421 37 641 5511
AS_1_106
KMO FEM
doktorandka
xharizi@is.uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5782
Vu306
Haščík Peter, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4708
AT_3_10
peter.hascik@uniag.sk
Határ Ľuboš, Ing.
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4864
AE_1_112
KZSBT TFdoktorandka
+421 37 641 4304
MF-B_1_Ma212
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5627EM_3_33martin.hauptvogl@uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4772BB2_0_1anton.haver@uniag.sk
upratovačka
maria.hazdova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 4956
ABT_1_2.22
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4712
Bz_1_24
alzbeta.hegedusova@uniag.sk
Hegedüšová Veronikaprevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova@uniag.sk
FAPZ FAPZ
externý školiteľ
KŠZ FAPZdoktorandka
Hennyeyová Klára, doc. Ing., CSc.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4198
AS_2_211
klara.hennyeyova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005
SlPK UPupratovačka+421 37 641 5032SlPK_1_161
KBZ FZKI
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432TD_1_210dagmar.hillova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4767
MF-B_2_11
zuzana.hlavacova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
Hlavinová Adriana, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4041
AA_5_524
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5811AZ_3_49/2lukas.hleba@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4190
AS_1_121
alena.hlinkova@uniag.sk
Hlinková Milada
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4138AS_2_200milada.hlinkova@uniag.sk
IKCV TF
remeselník
+421 37 641 57871P4
KVD FAPZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4469
AP_0_14A
Hóková Eva, Ing.
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4429
AT_4_4
eva.hokova@uniag.sk
upratovačka
DFBP FBP
dekanát - centrum
+421 37 641 5385SD-AB_0_7barbora.holla@uniag.sk
Hollý Dominik, Mgr.DFBP FBPodb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4869
BA_0_12
KZSBT TFexterný učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4300MF-B_1_Ma214
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4126
AS_3_318
maria.holotova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 4874
SD-AB_1_115maria.holovicova@uniag.sk
Holúbek Ivan, doc. Ing., PhD.KF FEMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4146
AS_2_226
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503
FAPZ FAPZ
dôchodca
+421 37 641 4235
AA_3_308
KVD FAPZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
Horák Ján, doc. Ing., PhD.FZKI FZKI, KBaH FZKI
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5244ZP_1_2.04
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 376 414 779
BG_1_110
vladimira.sedlackova@uniag.sk
Horňák Dominik, Ing.doktorand+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
Horná Michaela, Ing., PhD.KŠZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 872AZ_1_3michaela.horna@uniag.sk
Horník DušanAUTO Rvodič
+421 37 641 5468
dusan.hornik@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4006
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.hornikova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4180
AS_1_116
Horská Elena, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5179AS_1_106elena.horska@uniag.sk
BZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4791
AP_0_31Afrantisek.horvat@uniag.sk
FEM
upratovačka
+421 37 641 4194
AS_2_220iveta.horvathova@uniag.sk
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4544
AE_4_405
Horváthová Patrícia, Ing.DFEM FEMdekanát - centrum+421 37 641 5177AS_1_108c
UOaVO Rdôchodca, strážnik / vrátnik+421 37 641 4001AE_0_47silvester.horvath@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4498
AC_3_22maria.horvatova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4575
AE_7_6
Hozáková Jozefína
remeselník
+421 37 641 5267
AC_-1_32jozefina.hozakova@uniag.sk
doktorandka
+421 376 414 411
AZ_0_18
Hrabánková Magdalena, prof. Ing., CSc.FEŠRR FEŠRRexterná školiteľka
Hrašková Helenadekanát - centrum+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
helena.hraskova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
veronika.hrda@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5814AZ_3_51xhricakova@is.uniag.sk
Hricová Andrea, Ing., PhD.KBaB FBP
externá školiteľka
Hric Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4265
AA_3_310
KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
UA Rtechnický zamestnanec prevádzky
+421 37 641 5728
roman.hrmo@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4744AT_2_5
Hrnčár Roman, Mgr., PhD.
lektor
+421 37 641 5467SD-ML-L_0_26
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5536AE_3_306helena.hromadkova@uniag.sk
Hrstková Miroslava, Ing.KCH FBP
vŠ II.stupeň
+421 376 414 607AC_1_23miroslava.hrstkova@uniag.sk
Hrubá Mária, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4215
AA_2_24maria.hruba@uniag.sk
TF TF
dôchodca
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.KEAaI TF
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4764MF-B_2_Va319dusan.hruby@uniag.sk
Hrubý Ján, prof. Ing., PhD.FEM FEMdôchodca
Hudák Jozef, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
qhudak@is.uniag.sk
Hudáková Elena, Ing.UVUM R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5563
AE_1_113elena.hudakova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 376 414 135AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
IKCV TF
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5675
VI119
jozef.hudec@uniag.sk
Hudec Kamil, prof. Ing., PhD.KOR FAPZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4250
AA_5_13
kamil.hudec@uniag.sk
UOaVO Rdôchodca
+421 37 641 4001
AE_0_47hudecovas@is.uniag.sk
Hudecová Vlasta, Ing.KFR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
vlasta.hudecova@uniag.sk
Hujo Ľubomír, doc. Ing., PhD.KDaM TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4530
MQ_2_213
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4885
SD-ND-B_1_150
KE FEM
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4580
AE_7_4daniela.hupkova@uniag.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
emeritný profesor (profesor emeritus), externý školiteľ
+421 37 641 5227ZM_1_2.05huska@is.uniag.sk
Hus Marek, Ing.KBZ FZKIdoktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108
Hvizdová Gabrielaodb. zamestnankyňa 3 - IT, systémová integrátorka
+421 37 641 4483
AE_4_408gabriela.hvizdova@uniag.sk
UVUM Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 5529
AE_1_108eva.hyckova@uniag.sk
BZ UPremeselník
+421 37 641 4729
VS_0_11
Chlebcová Daniela
upratovačka
daniela.chlebcova@uniag.sk
KŠCH FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4707
AT_2_16
stefania.chlebecova@uniag.sk
Chlebo Peter, MUDr., PhD.KVĽ FAPZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4883
AA_2_35
peter.chlebo@uniag.sk
Chlebo Róbert, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4318AT_2_1robert.chlebo@uniag.sk
KPG FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4397
AC_3_13
rektorát - adm.centrum+421 37 641 5547AE_0_8
FAPZ FAPZdôchodca
qchmelnicna@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4277
ARI_1_101
Chňapek Peterremeselník
+421 37 641 5771
peter.chnapek@uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4413
AZ_1_1
KKPV R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5538
AE_6_605
renata.chosraviova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_005
KFR FAPZ
doktorand
AZ_5_20
xchovancek@is.uniag.sk
administratíva -ŠD
+421 37 641 5822
emilia.chovanova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602marcela.chrenekova@uniag.sk
KBaB FBP
profesor DrSc.
+421 37 641 4274
ARI_1_14
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Chrenková Helena
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312AT_3_8helena.chrenkova@uniag.sk
FBP FBP, FAPZ FAPZ
externá školiteľka
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5410TD_1_218dusan.igaz@uniag.sk
KEaB FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4449
AZ_4_24
ivan.ikrenyi@uniag.sk
Ilievová Danica, PhDr.
dôchodca
ilievova@is.uniag.sk
Ilková Zuzana, doc. JUDr., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5073
FF_1_49
Illéšová JanaVCABT UP
upratovačka
+421 37 641 4931
1.08
jana.illesova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5491
SlPK_0_18
andrea.imreova@uniag.sk
Imrich Ivan, Ing., PhD.KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4505AT_5_5ivan.imrich@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4750MF-B_2_Va304
dôchodca
ivanek@is.uniag.sk
Ivanič Porhajašová Jana, doc. Ing., PhD.KEaB FAPZdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4470
AZ_2_1
jana.porhajasova@uniag.sk
Ivanišová Eva, Ing., PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4421AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4163
AS_1_112
Ivanova RaisaFAPZ FAPZzahraničná pracovníčka - mobilita
qivanovar@is.uniag.sk
Izakovičová Zita, doc. RNDr., PhD.vedecká rada SPU
Jablonický Juraj, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4611
MQ_2_216
juraj.jablonicky@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
UFZ R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5506AE_1_110
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5826
BA_1_105
silvia.jakabova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4545
AE_4_405
johana.jakabovicova@uniag.sk
Jakubcová Slavomíra, Mgr.
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5042
SlPK_0_11
Jalakšová Vieraso SŠ vzdelaním+421 37 641 4365AT_5_34viera.jalaksova@uniag.sk
KRR FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4568
AE_6_604
zuzana.jaleczova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4+421 37 641 5043
SlPK_0_9
lubica.jamborova@uniag.sk
Jambor Tomáš, Ing., PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4925
ABT_1_2.31tomas.jambor@uniag.sk
KVĽ FAPZ
doktorandka
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4739
VS_0_25jan.janci@uniag.sk
BZ UP
remeselník
andrea.janciova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5489MF-B_1_204maria.janciova@uniag.sk
KF TFrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4650
MF-B_2_13
doktorandka
Jančuška Peter, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5532
AE_1_104
DTF TFdekanát - centrum+421 37 641 5493
MF-B_1_Ma222
odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 417
AZ_1_7
Janjić Aljoša, Ing.
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
Jánošík Emil
vodič
+421 37 641 5468emil.janosik@uniag.sk
Jánošíková MiroslavaKKS TFrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4306
MF-B_4_Fa504
miroslava.janosikova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4114MQ_2_215
FEM FEM
dôchodca
Janoušková Romana, Ing.doktorandka+421 37 641 4616
MQ_2_207
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4043
AA_5_12
olga.janovicova@uniag.sk
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4567AE_6_612
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., PhD.vedecká rada FBP
Jašíková Mária, Mgr.administratíva -ŠD
+421 376 415 703
maria.jasikova@uniag.sk
BZ UPremeselník
+421 37 641 5771
Kotolňa_0_117
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4431
AZ_3_42
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5038
SlPK_1_130
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4713
Bz_1_30
upratovačka
AA_5_521
Jedličková Nikola, Mgr.
upratovačka
KZaKA FZKI
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
Jindrová Viera, Ing.VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4569
AC_-1_21
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5050
SlPK_1_101ingrid.jiraskova@uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4796
AC_0_1
Jomová Klaudia, prof. RNDr., PhD.
externá školiteľka
Jopčík Martin, Ing., PhD.FBP FBP
externý školiteľ
Jordanovová DagmarCIT FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4812AS_0_6
upratovačka+421 37 641 4237
AA_3_312
lydia.juhasova@uniag.sk
KŠZ FAPZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4807AZ_0_11peter.juhas@uniag.sk
Juráček Miroslav, prof. Ing., PhD.KVZ FAPZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4332
AT_4_9
Jurčaga Lukáš, Ing.doktorand
xjurcaga@is.uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 169
AS_2_209
zuzana.jurickova@uniag.sk
KPG FAPZ
doktorand
+421 37 641 4391
AC_3_16
xjuriga@is.uniag.sk
Jurík Jozef
remeselník
1.40
Jurík Ľuboš, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5231
ZM_1_2.07lubos.jurik@uniag.sk
Kabutey AbrahamTF TF
zahraničný pracovník - mobilita
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4715
Bz_1_19
miroslava.kacaniova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4171
AS_3_311
Kadnár Milan, doc. Ing., PhD.KKS TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517milan.kadnar@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4258AT_0_8Fanna.kalafova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5238
ZM_1_2.11
dekanát - centrum
+421 37 641 5172
AS_1_109
elena.kaliarikova@uniag.sk
Kalisz Andrzej, prof. Dr hab.
externý pracovník
Kania Karol, Ing.
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4173
AS_3_315b
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4229
Bz_0_12
anna.kanianska@uniag.sk
KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4504
AT_5_7
tomas.kanka@uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4131
AS_1_105
Karandušovská Ingrid, doc. Ing., PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5694
MQ_1_102ingrid.karandusovska@uniag.sk
Karapinová Natáliaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4719
AT_3_9b
dekanát - centrum
+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4452
AZ_4_20
KGPB FAPZ, FAPZ FAPZprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4292
AT_1_3radovan.kasarda@uniag.sk
Kataniková Radka, Ing.KMan FEM
doktorandka
+421 376 414 134AS_2_203xkatanikova@is.uniag.sk
Kazkenova Gulzhanzahraničná pracovníčka - mobilita
Kažimírová Viera, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4403
MF-B_1_Ma216
viera.kazimirova@uniag.sk
Kecskemeti GabrielDFZKI FZKI
dôchodca
qkecskemeti@is.uniag.sk
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110
norbert.kecskes@uniag.sk
FEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qkeken@is.uniag.sk
Kentošová Alžbeta, JUDr.UVO R
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5755AE_3_315
Kharin Sergei
zahraničný pracovník - mobilita
qkharin@is.uniag.sk
dôchodca
qkichi@is.uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4791
AP_0_31A
robert.kirchner@uniag.sk
KEAaI TF
doktorand
+421 37 641 4723
2KZxkisevm@is.uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5247
ZM_0_1.07
Klačko FrantišekUPr R
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5726KU_1_19frantisek.klacko@uniag.sk
KVSZK Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 4892
AE_0_45b
dana.klackova@uniag.sk
Kleman Juraj
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
juraj.kleman@uniag.sk
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.
externá učiteľka
qklimantovai@is.uniag.sk
Kliment Marcel, Ing., PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5242ZP_0_1.30
Klimentová Katarína, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503
KŠCH FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4317
AT_2_10
Klimova ElenaFAPZ FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
yklimova@is.uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 4892AE_0_45berika.klinkova@uniag.sk
Klubicová Katarína, Mgr., PhD.FBP FBPexterná školiteľka
Klučárová ZdenkaKVS FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5650AZ_0_2zdenka.klucarova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5530
AE_1_104
Knížatová Nikola, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18Fxknizatovan@is.uniag.sk
KUPH FAPZvŠ II.stupeň
+421 37 641 4830
AA_0_21
Kobidová Renáta, Ing., PhD.KŠCH FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4705
AT_2_8
Kocúr JozefSIK R
remeselník
+421 37 641 5268jozef.kocur1@uniag.sk
Kocúr Jozefprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5706
Kočner Marián, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4151
AS_2_221
KŠCH FAPZ
doktorand
+421 37 641 4319
AT_2_6
xkohutl@is.uniag.sk
KZVMP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5490AE_3_304
Kolečániová Veronikaupratovačka
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
veronika.kolecaniova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4396
AC_3_18
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4119
AT_0_11F
adriana.kolesarova@uniag.sk
Kolesárová Anna, Ing., PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5808BA_0_18
UOaVO Rstrážnik / vrátnik
alojz.kollar@uniag.sk
Kollár Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
KŠZ FAPZupratovačka+421 376 414 414AZ_1_2
Kollárová Katarína, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5408MF-B_1_204katarina.kollarova@uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
doktorandka
Kolníková Eva, JUDr.rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5515
AE_3_302eva.kolnikova@uniag.sk
KEM FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5623EM_2_22
Konc Ľubomír, Ing., PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
odb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5040SlPK_0_10janeta.kondelova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5672MF-A_4_Fu505
upratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145magdalena.kondeova@uniag.sk
Kóňová Elka, Ing., PhD.BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4738
VS_0_3
elka.konova@uniag.sk
Konštiak Pavol, doc. Ing., CSc.R Rvedecká rada SPU
Kopčeková Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4249
AA_2_32
dôchodca
Koppanová Ivanaupratovačka
ivana.koppanova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5741
KU_1_18
dôchodca+421 37 641 4172
AS_2_214
korcova@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4201
AA_0_115
KBaB FBPupratovačka+421 37 641 469670
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4402
MF-B_3_Sa411maros.korenko@uniag.sk
Koritárová Ivica, Ing.SKves R
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 5866
KU_1_22
KEAaI TF
doktorand
+421 37 641 4723
2KZ
TF TF, KDaM TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5776
MQ_2_209jan.kosiba@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4171
AS_3_311
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4116
AS_2_229
CIKT UPodb. zamestnanec 3 - IT
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
upratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37maria.kotlarova@uniag.sk
Kotrla Marián, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5613
MQ_0_KRBE7
KKaST TF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
martin.kotus@uniag.sk
doktorandka+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
Kováč Henrich
vodič
+421 37 641 5526
Kováčik Anton, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367
AT_0_20F
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
jaroslav.kovacik@uniag.sk
Kováčik Marián, Ing., PhD.KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5606
EM_3_38marian.kovacik@uniag.sk
KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4381
AC_2_18peter.kovacik@uniag.sk
Kováč Ivan, Ing., PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417ivan.kovac@uniag.sk
KFŽ FBPdoktorand+421 37 641 4288
AT_0_18F
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4241
AA_4_10a
Kováčová Darina, Ing.UP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5542
AE_3_312
Kováčová EmíliaKGPB FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4336
AT_1_1
ULP R
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5753
AE_3_314
upratovačka
+421 37 641 5032SlPK_1_161iveta.kovacova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
Kováčová Lenkarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4387
AC_2_20
lenka.kovacova@uniag.sk
upratovačka
doktorandka+421 376 615 239ZM_0_1.07xkovacovam@is.uniag.sk
Kováčová PavlaCUŠ UP
strážnik / vrátnik
+421 37 641 5750
SD-ML-K_0_11
pavla.kovacova@uniag.sk
AUTO Rvodič+421 37 641 5468
odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5693
MQ_1_111
KFR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4440AZ_5_1marek.kovar@uniag.sk
Kovárová Elena
upratovačka
elena.kovarova@uniag.sk
Kovarovič Ján, Ing.KCH FBP
doktorand
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4182AA_3_307
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130AS_3_302
Kozelová Dagmar, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4609BA_0_6
FBP FBP
vedecká rada FBP
qkracmar@is.uniag.sk
Krajčírová Renáta, Ing., PhD.rektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157
AE_6_607renata.krajcirova@uniag.sk
remeselník+421 37 641 5771
Kotolňa_0_117
FBP FBP
externá školiteľka
qkrajcova@is.uniag.sk
Králiková MarcelaŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Kramárová Katarína
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.kramarova@uniag.sk
KE FEM
externý školiteľ
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Kretter Anton, doc. Ing., PhD.dôchodca+421 37 641 4145AS_3_309
Krištof Koloman, Ing., PhD.KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4368
AC_0_15koloman.kristof@uniag.sk
Krivosudská Eleonóra, Ing., PhD.KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4456AZ_5_6
Križan Koloman
odb. zamestnanec 4
+421 37 641 5046
SlPK_0_7
koloman.krizan@uniag.sk
Kročko Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4528
AT_3_4
miroslav.krocko@uniag.sk
dôchodca
Kromková RenátaŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
KEaB FAPZ
doktorand
AZ_4_26
xksinans@is.uniag.sk
Kubicová Ľubica, doc. Ing., PhD.KMO FEM
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4165
AS_3_301lubica.kubicova@uniag.sk
KF TFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4879
MF-B_2_8
Kubíková Ľubica, Ing.
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5537
AE_3_307
KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5423TD_0_103
Kučera Marian, doc. Ing., PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518marian.kucera@uniag.sk
FEM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4191
AS_2_225
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5870
KU_1_21marian.kucerka@uniag.sk
Kúdelová Dana, Bc.UVUM Rrektorát - adm.centrum
Kudrík Ján
dôchodca
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677peter.kuchar@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
qkulig@is.uniag.sk
dôchodca+421 37 641 5735
KEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4484
AZ_2_10
jaroslav.kuna@uniag.sk
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
Kunecová Daniela, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4725MF-B_2_9
DFZKI FZKIexterný pracovník
Kunová Ivetaodb. zamestnankyňa 3 - IT, systémová integrátorka+421 37 641 4493AE_4_410
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5807BA_1_104simona.kunova@uniag.sk
KZVMP Rrektorát - adm.centrum
+421 37 641 5482
AE_3_304
BZ UP
remeselník
Kuťková Ingrid
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714ingrid.kutkova@uniag.sk
FEM FEMdôchodca
+421 37 641 4578
AE_8_24
prevádzková zamestnankyňa ŠD
emilia.kvasnovska@uniag.sk
Laciková Martaprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Lacina Juraj
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4205
AA_0_12
magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415TD_1_214lenka.lackoova@uniag.sk
rektorát - adm.centrum+421 37 641 5746AE_3_314
externý školiteľ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4594
AE_8_25
jana.ladvenicova@uniag.sk
Lajda Ján, Ing.Kves Rexterný pracovník
qlajda@is.uniag.sk
KMan FEM, R R
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.
+421 37 641 5558
AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
AUTO Rvodič+421 37 641 5468
dusan.latecka@uniag.sk
FEMdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4149
AS_2_223
anna.lateckova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4477
AC_3_11emil.lauko@uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4572
AE_7_5magdalena.laurova@uniag.sk
Lazarčík JánŠD Prib. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik@uniag.sk
Lazíková Jarmila, doc. JUDr. Ing., PhD.KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
Lazíková Zuzana, Ing.KPr FEŠRRdoktorandka
KHP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5898
AS_0_04
ema.lazorcakova@uniag.sk
KGPB FAPZ
doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
KEaB FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4485
AZ_2_14
marian.lences@uniag.sk
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5777
MQ_1_106
Letková Mária
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5
Libantová Jana, Ing., CSc.externá školiteľka+421 376 943 351
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353
AC_1_15judita.lidikova@uniag.sk
Ligačová Annaremeselník+421 37 641 5491SlPK_0_18anna.ligacova@uniag.sk
externý školiteľ
Lichnerová Ivana, Ing.doktorandka+421 376 415 074FF_1_37xlichnerovai@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443
TD_0_124
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5806
BA_1_106
Lopušný Martin
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 376 414 564
AC_-1_21
Lörincz Daniel
remeselník
+421 37 641 5459
vedecká rada SPU
qlorinczl@is.uniag.sk
Ludva Roman
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
KRVaTE FAPZdoktorandka+421 37 641 4234AA_3_309xpaulisova@is.uniag.sk
CUŠ UPupratovačkaSD-ML-L_0_24
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5381AT_0_10F
docent CSc./PhD.+421 37 641 4760MF-B_2_Va305
Lušňáková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4169AS_2_209zuzana.lusnakova@uniag.sk
Lužicová Renáta, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4901ABT_0_1.48
Macák Milan, doc. Ing., Dr.KUPH FAPZdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4202
AA_0_14
Macák Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4798
AC_0_8miroslav.macak@uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4558
AE_4_406
ludmila.madarova@uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4362AC_0_19juraj.maga@uniag.sk
Magáthová Valéria, Ing.DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrum+421 37 641 5748
AE_0_25
valeria.magathova@uniag.sk
Magátová Eva
upratovačka
+421 37 641 4436AZ_2_13eva.magatova@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.KCH FBP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21
Magdziaková Magdaléna, Mgr.
dekanát - centrum
+421 376 415 410
TD_1_218
externý školiteľ
Máchal Pavel, doc. Ing., prof.h.c., CSc.
externý školiteľ
Macho Emil, Bc.vedecká rada SPU
qmacho@is.uniag.sk
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4618
MQ_2_202
Maková Jana, doc. Ing., PhD.KMi FBPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4434AZ_3_45
Malenčík Ivan
prevádzkový zamestnanec ŠD
ivan.malencik@uniag.sk
Malý Vlastimil, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4109
MF-B_4_Fa512vlastimil.maly@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
KFŽ FBPrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4286
AT_0_9F
FEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
UOaVO R
strážnik / vrátnik
Manina Martin, Ing.KKI FZKIdoktorand+421 376 415 239
ZM_0_1.07
xmanina@is.uniag.sk
Mankovecký Jakub, Ing.KOVV FZKI
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
Mansberger ReinfriedFEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
Mányiová Silvia
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4188AS_3_307
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.+421 37 641 4379AT_4_2
Marek Ján, Ing.KRVaTE FAPZ
doktorand
+421 37 641 4263
AA_1_9
Mareková BoženaŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5705
bozena.marekova@uniag.sk
KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4418
AZ_1_12milan.margetin@uniag.sk
KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602
martin.maris@uniag.sk
Marišová Eleonóra, prof. JUDr., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5072FF_1_44
Marko Dušan, Ing.
doktorand
SE Rdôchodca
martiska@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4257AA_5_20
Martišová Patrícia, Ing.doktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
xmartisovap@is.uniag.sk
Maruniaková Nora, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
nora.maruniakova@uniag.sk
Masaryk Jozef
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
doktorand
+421 376 414 417AZ_1_7xmassanyi@is.uniag.sk
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.profesor DrSc.+421 37 641 4284
AT_0_3F
peter.massanyi@uniag.sk
Mastík Martin, Ing., PhD.CIKT UP, FBP FBP, FEŠRR FEŠRRsystémový integrátor, odb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4486AE_4_407
Mašková Zuzana, Ing., PhD.KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432
AZ_3_40
zuzana.maskova@uniag.sk
Matečná Gabriela, Ing.R R
vedecká rada SPU
qmatecna@is.uniag.sk
Matejková Eva, Ing., PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4148
AS_1_128
eva.matejkova@uniag.sk
Maťová Adriána, Mgr.doktorandka+421 37 641 4239
Bz_0_5
Matušek Alexander, Ing.
vedecká rada SPU
qmatusek@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4553
AE_5_506
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110vladimir.matusek@uniag.sk
Matušíková AlenaKMan FEM
upratovačka
+421 37 641 4138AS_1_145alena.matusikova@uniag.sk
FBP FBPexterná školiteľka
dekanát - centrum+421 37 641 5414TD_0_114andrea.matuskovicova@uniag.sk
FBP FBP
externá školiteľka
qmatusova@is.uniag.sk
Matysiak Michal
zahraničný pracovník - mobilita
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810
AZ_3_50
juraj.medo@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4565
AE_6_608
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.externý školiteľ
+421 37 641 4415
qmellen@is.uniag.sk
KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7andrea.mendelova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
klara.mentova@uniag.sk
Měrtlová Libuše, Ing., Ph.D.FEŠRR FEŠRR
externá školiteľka
qmertlova@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119jozef.mesaros@uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
dekanát - centrum
+421 376 415 412
TD_0_113
ivana.mesjarova@uniag.sk
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5802
Bz_1_21
KZ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4243
Bz_0_11ivana.mezeyova@uniag.sk
Mičanová Dagmarodb. zamestnankyňa 4
+421 37 641 5049
SlPK_0_8
dagmar.micanova@uniag.sk
upratovačka
VYD UPremeselník
Mihina Štefan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211
Mihinová Martaso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4875
MQ_2_206
marta.mihinova@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
jaroslav.michalko@uniag.sk
KRVaTE FAPZ
upratovačka
+421 376 414 221
AA_1_20
Mikla PeterUOaVO R
strážnik / vrátnik
peter.mikla@uniag.sk
Mikláš JánIKCV TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
Mikláš Šimon, Ing.KVD FAPZ
doktorand
xmiklas@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5450
SD-ML-L_0_34
Miko Marián, Ing., CSc.KGŠR FAPZodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228
AA_4_2
marian.miko@uniag.sk
Mikušovič Daniel, Mgr.CUŠ UPlektor
+421 37 641 5469
SD-ML-L_0_33
daniel.mikusovic@uniag.sk
Mikuš Rastislav, Ing., PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4308
MF-B_3_24
rastislav.mikus@uniag.sk
Miluchová Martina, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4290AT_1_8
KVĽ FAPZexterný školiteľ
qminarikp@is.uniag.sk
UPr Rrektorát - adm.centrum+421 37 641 5717
KU_0_2
Mindek Slavomír, Ing., PhD.KVD FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464
AP_0_17Aslavomir.mindek@uniag.sk
Misailidisová Ďurická Zuzana, Ing.VCABT UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4904ABT_0_1.50
Misiarz Marta
zahraničná pracovníčka - mobilita
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Mišečková JúliaKKaST TFrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4305
MF-B_3_24
julia.miseckova@uniag.sk
Miškeje Michal, Ing., PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4912ABT_1_2.09michal.miskeje@uniag.sk
KBaB FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30
juraj.missik@uniag.sk
Mišurová KlaudiaSR R
remeselník
+421 37 641 5602
AE_0_45a
klaudia.misurova@uniag.sk
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.doktorandka
KFR FAPZvŠ II.stupeň+421 37 641 4454
AZ_5_3
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4410AZ_1_4juraj.mlynek@uniag.sk
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4804
AZ_1_14
eva.mlynekova@uniag.sk
Mňahončáková Erika, Ing., PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4735
VS_0_2erika.mnahoncakova@uniag.sk
Móciková Monika, Ing.rektorát - adm.centrum+421 37 641 5531AE_3_308
Močolová JankaŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
janka.mocolova@uniag.sk
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4613
MQ_2_208
miroslav.mojzis@uniag.sk
SE Rremeselník
+421 37 641 5340
Molnárová Martaupratovačka+421 37 641 52546marta.molnarova@uniag.sk
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4547
AE_5_501
KZaKA FZKI
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130lubos.moravcik@uniag.sk
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD., externá školiteľka
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21danka.moravcikova@uniag.sk
Moravčíková Janaupratovačka+421 37 641 4812
AS_1_145
Moravčíková MáriaKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4773
AZ_1_5
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824AT_1_10nina.moravcikova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4746
SlPK_0_13
anna.mravcova@uniag.sk
Mrázová Jana, RNDr., PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4223
AA_2_22
jana.mrazova@uniag.sk
Mucha Miloslav, Ing.DFZKI FZKIodb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha@uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnanec 4
+421 37 641 5046
SlPK_0_7
rastislav.mucha@uniag.sk
FBP FBPexterná školiteľka
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5216
ZP_0_1.05
FAPZ FAPZ
dôchodca
qmuller@is.uniag.sk
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.externý školiteľ
qmura@is.uniag.sk
Mursalimova Elmira
zahraničná pracovníčka - mobilita
qmursalimova@is.uniag.sk
KCH FBPprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4606AC_1_18
Nabiev DilshodFEM FEMzahraničný pracovník - mobilita
qnabiev@is.uniag.sk
UOaVO Rstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
vedecká rada FBPqnagy@is.uniag.sk
Nagyová Anna, Mgr.FZKI FZKI
dôchodca
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.KMO FEMprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4102AS_3_310ludmila.nagyova@uniag.sk
Nasimov DilmurodFEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4296
AT_1_6
alica.navratilova@uniag.sk
Neirurerová Petra, Ing.KŠZ FAPZ
doktorandka
+421 376 414 559AZ_0_12
Nemčeková Zuzana
upratovačka
zuzana.nemcekova@uniag.sk
CUŠ UP
remeselník
upratovačka
maria.nemethova@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4838
MQ_1_111xnemethova@is.uniag.sk
Németh Róbert, Ing.vedecká rada SPU
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4136
AS_3_306
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002AS_0_31ajaroslav.nereca@uniag.sk
Nitrayová Soňa, MVDr., PhD.KVD FAPZ
externá školiteľka
zahraničná pracovníčka - mobilita
KDaM TFdoktorand
+421 37 641 4616
MQ_2_207
docent CSc./PhD.+421 37 641 4422AZ_2_5jaroslav.noskovic@uniag.sk
KF TF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749MF-B_2_Va316
Novák Ján, prof. Ing., PhD.KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4230
AA_3_306
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5230
ZM_1_2.19
Novotná Ivana, Ing.KVZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4337
AT_5_30
ivana.novotna@uniag.sk
Novotná Monika, Ing.
rektorát - adm.centrum
+421 37 641 5560
AE_3_303
TF TFdôchodca
+421 37 641 4366
AC_0_9
Nôžková Janka, doc. Ing., PhD.KGŠR FAPZdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4778
BG_1_104janka.nozkova@uniag.sk