Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Andreji Jaroslav, Ing., PhD.
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4700
AT_2_11
Arpášová Henrieta, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4314
AT_2_14
Babošová Mária, Ing., PhD.KEaBodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4315
AZ_2_6
maria.babosova@uniag.sk
FAPZexterný školiteľ
upratovačka
+421 37 641 4498
AC_3_5
barbora.balkova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4450
AZ_4_22tibor.baranec@uniag.sk
FAPZ
externá školiteľka
+421 37 641 4494
AZ_3_47zuzana.barborakova@uniag.sk
Barboričová Mária, Ing.doktorandka
AZ_5_5
xbarboricova@is.uniag.sk
KVDupratovačka+421 37 641 4698AP_0_13P
Benczová AndreaKŠZupratovačka+421 376 414 774
andrea.benczova@uniag.sk
remeselník
+421 376 414 267AA_1_11
Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KVZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4328
AT_4_12
Bobček Branislav, prof. Ing., CSc.KŠZ
externý školiteľ
+421 37 641 4415AZ_1_6bobcek@is.uniag.sk
Bojdová Helena, Ing.DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5543
AE_0_6helena.bojdova@uniag.sk
KORdocent CSc./PhD.+421 37 641 4256AA_5_15
Botyanszká Lenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka@uniag.sk
Bradáč Ján, JUDr.FAPZ
dôchodca
upratovačka
+421 37 641 4452
AZ_4_28
FAPZzahraničná pracovníčka - mobilita
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.KFRprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4448AZ_5_4
Brindza Jan, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4787
BG_1_115jan.brindza@uniag.sk
externý školiteľ
administratíva
+421 37 641 4420
AZ_2_4
martina.brstiakova@uniag.sk
Bučko Ondřej, Ing., PhD.KŠZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4802AZ_1_9ondrej.bucko@uniag.sk
Buday Miroslav, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4219AA_1_12miroslav.buday@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4294
AT_1_4jozef.bujko@uniag.sk
KAVRremeselník
marta.bystricka@uniag.sk
Cagáň Ľudovít, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4253
AA_5_16
ludovit.cagan@uniag.sk
KGPB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4297AT_1_11
Candráková Eva, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4224AA_2_28eva.candrakova@uniag.sk
remeselník+421 376 414 860AA_1_13tatiana.candrakova@uniag.sk
Čerevková Andrea, Ing., PhD.externá školiteľka
qcerevkova@is.uniag.sk
FAPZ, KRVaTE
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4231
AA_1_5
ivan.cerny@uniag.sk
Debrecéni Ondrej, prof. Ing., CSc.KŠZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4805
AZ_0_8
Demjanová Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5860AA_1_10
Demová Ivana, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_19
ivana.demova@uniag.sk
dekanát - centrum
KŠCHvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4745
AT_2_17milan.dobias@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
KAVRprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4385
AC_2_16
KGPB
doktorandka
Duchoňová Vieraodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4880
AA_2_34
KEaBodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4453
AZ_4_30
luba.durisova@uniag.sk
Ďurková Eva, Ing., CSc.
dôchodca
qdurkova@is.uniag.sk
Ďurková Zuzana, Mgr.
dekanát - centrum
+421 37 641 5496
AE_0_34zuzana.durkova@uniag.sk
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4444AZ_4_31
Ernst Dávid, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 217AA_1_8david.ernst@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1
eva.farmadinova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4324
AA_2_33
Fazekašová Annaso SŠ vzdelaním+421 37 641 4601AP_0_16Az
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_521
Fik Martin, Ing., PhD.KŠCHodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4717
AT_2_7
martin.fik@uniag.sk
Filaček Andrej, Ing.doktorand9xfilacek@is.uniag.sk
Foltys Vladimír, Ing., PhD.
externý školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
Fusková Miroslava, Ing.KORdoktorandka
Gábor Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4295
AT_1_16
Galbavá DanielaKGPBodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329AT_1_1
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4331
AT_4_7
Garlík Jozef, Ing., PhD.FAPZdôchodca
KŠCHdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4701
AT_2_12
Gašparík PavolKVDprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4500
AP_0_24A
Gašparovič Kristína, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255AA_5_10kristina.gasparovic@uniag.sk
Gažarová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4210
AA_2_40
martina.gazarova@uniag.sk
Gažo Ján, Ing., PhD.dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4245
AA_4_7jan.gazo@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Gregušková Romana, Ing.KOR
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4254
AA_5_11
romana.greguskova@uniag.sk
Gulková Ilda
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4414
AZ_1_10
Habán Miroslav, doc. Ing., PhD.KUPHdocent CSc./PhD.+421 37 641 4204AA_0_19
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4467
AA_2_31marta.habanova@uniag.sk
Hajdu Štefan, Ing.odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
Haladová Daniela, RNDr.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4333
AT_5_32
daniela.haladova@uniag.sk
dôchodca+421 37 641 5485AE_0_7
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4298
AT_1_12
friderika.hallova@uniag.sk
Halo Marko, prof. Ing., PhD.KŠZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4279AZ_1_10
Hanusová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4704
AT_2_4
KVZvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4320AT_4_10ondrej.hanusovsky@uniag.sk
upratovačka
maria.hazdova@uniag.sk
Heger Jaroslav, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
doktorandka
KOR
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4041
AA_5_524
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4469
AP_0_14A
dôchodca
+421 37 641 4235AA_3_308
Homola Jozef, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 376 414 779
BG_1_110vladimira.sedlackova@uniag.sk
Horná Michaela, Ing., PhD.KŠZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 872
AZ_1_3michaela.horna@uniag.sk
Horvátová Mária, Ing.KPG
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4498AC_3_22
KŠZ
doktorandka
+421 376 414 411
AZ_0_18xsupekovak@is.uniag.sk
Hric Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4265
AA_3_310
peter.hric@uniag.sk
Hrnčár Cyril, Ing., PhD.KŠCHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4744
AT_2_5
cyril.hrncar@uniag.sk
Hrubá Mária, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4215
AA_2_24
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4250
AA_5_13
kamil.hudec@uniag.sk
Hudecová Vlasta, Ing.KFRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
systémová integrátorka+421 37 641 4483AE_4_408
Chlebecová ŠtefániaKŠCHupratovačka
+421 37 641 4707
AT_2_16stefania.chlebecova@uniag.sk
Chlebo Peter, MUDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4883
AA_2_35
peter.chlebo@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4318
AT_2_1robert.chlebo@uniag.sk
Chlpík Juraj, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4397
AC_3_13
juraj.chlpik@uniag.sk
FAPZdôchodca
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4413
AZ_1_1
jozefina.chnapkova@uniag.sk
Chovancová EvaKGŠRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_005
Chovanček Erik, Ing. Bc.KFR
doktorand
AZ_5_20
xchovancek@is.uniag.sk
externá školiteľka
Ikrényi Ivan, RNDr., CSc.KEaBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4449AZ_4_24
Imrich Ivan, Ing., PhD.KVD
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4505
AT_5_5
Ivanič Porhajašová Jana, doc. Ing., PhD.KEaBdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4470
AZ_2_1
zahraničná pracovníčka - mobilita
qivanovar@is.uniag.sk
Jalakšová VieraKVZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4365
AT_5_34viera.jalaksova@uniag.sk
doktorandka
xjancichovak@is.uniag.sk
Janíček Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 417
AZ_1_7
martin.janicek@uniag.sk
Janjić Aljoša, Ing.KVZ
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
KOR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4043AA_5_12
Jedličková IvetaKOR
upratovačka
AA_5_521iveta.jedlickova@uniag.sk
Juhásová LýdiaKRVaTEupratovačka+421 37 641 4237
AA_3_312
KŠZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4807AZ_0_11
Juráček Miroslav, prof. Ing., PhD.KVZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4332
AT_4_9
miroslav.juracek@uniag.sk
Juriga Martin, Ing.KPG
doktorand
+421 37 641 4391AC_3_16
Kanka Tomáš, Ing., PhD.KVDodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4504
AT_5_7
tomas.kanka@uniag.sk
Karšňáková Jana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4452
AZ_4_20
jana.karsnakova@uniag.sk
FAPZ, KGPBprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4292
AT_1_3
radovan.kasarda@uniag.sk
KŠCH
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4317
AT_2_10
FAPZzahraničná pracovníčka - mobilita
Kobida Ľubomír, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4830
AA_0_21
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4705
AT_2_8
renata.kobidova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4319AT_2_6
Kolenčík Marek, Mgr., PhD.KPGodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4396AC_3_18marek.kolencik@uniag.sk
Kollárová Jana
upratovačka
+421 376 414 414AZ_1_2
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4388
marta.kollarova@uniag.sk
Kolláthová Renata, Ing.doktorandka
Kopčeková Jana, Ing., PhD.KVĽ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4249
AA_2_32
dôchodca
kopecky@is.uniag.sk
KUPHodborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4201
AA_0_115
joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
Kotlárová Máriaupratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37
Kováčik Peter, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4381
AC_2_18
peter.kovacik@uniag.sk
Kováčová Beáta, Ing.KGŠR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4241
AA_4_10a
beata.kovacova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4336
AT_1_1
emilia.kovacova@uniag.sk
Kováčová LenkaKAVR
administratíva
+421 37 641 4387
AC_2_20lenka.kovacova@uniag.sk
KFR
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4440
AZ_5_1
marek.kovar@uniag.sk
upratovačka
Kovár Peter, Ing., PhD.KRVaTE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4182
AA_3_307peter.kovar@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4456AZ_5_6eleonora.krivosudska@uniag.sk
Kšiňan Samuel, Ing.KEaB
doktorand
AZ_4_26
Kuna Jaroslav, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4484
AZ_2_10
jaroslav.kuna@uniag.sk
Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing., CSc.KUPHprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4205AA_0_12magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk
Lacko Vincent, Ing.FAPZexterný školiteľ
remeselník+421 37 641 4477
AC_3_11
emil.lauko@uniag.sk
Lehocká Kristína, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
KEaB
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4485
AZ_2_14
doktorandka
+421 37 641 4234
AA_3_309
Macák Milan, doc. Ing., Dr.docent CSc./PhD.+421 37 641 4202
AA_0_14
milan.macak@uniag.sk
KEaB
upratovačka
+421 37 641 4436
AZ_2_13
eva.magatova@uniag.sk
FAPZ
externý školiteľ
Marek Ján, Ing.KRVaTE
doktorand
+421 37 641 4263
AA_1_9
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.KŠZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4418AZ_1_12
Martišková Beáta, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4257
AA_5_20
beata.martiskova@uniag.sk
doktorand+421 376 414 417
AZ_1_7
xmassanyi@is.uniag.sk
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.externý školiteľ
+421 37 641 4415
qmellen@is.uniag.sk
Mikelová Anetaupratovačka
+421 376 414 221
AA_1_20
KVDdoktorand
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228AA_4_2marian.miko@uniag.sk
Miluchová Martina, doc. Ing., PhD.KGPBdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4290AT_1_8martina.miluchova@uniag.sk
Minárik Peter, MUDr., PhD.KVĽ
externý školiteľ
Mindek Slavomír, Ing., PhD.KVDodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464
AP_0_17A
FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
qmisiarz@is.uniag.sk
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.KVZdoktorandka
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4454
AZ_5_3
Mlynek Juraj, prof. Ing., CSc.KŠZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4410AZ_1_4juraj.mlynek@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4804AZ_1_14eva.mlynekova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4773
AZ_1_5maria.moravcikova@uniag.sk
KGPB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824AT_1_10nina.moravcikova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4223
AA_2_22
jana.mrazova@uniag.sk
FAPZdôchodca
qmuller@is.uniag.sk
Navrátilová Alica, Ing., PhD.KGPB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4296
AT_1_6
alica.navratilova@uniag.sk
doktorandka
+421 376 414 559
AZ_0_12
Nitrayová Soňa, MVDr., PhD.externá školiteľka
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4422
AZ_2_5
Novák Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4230AA_3_306jan.novak@uniag.sk
Novotná Ivana, Ing.KVZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4337AT_5_30ivana.novotna@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4778
BG_1_104
Olšanská Barbora, Ing.KGPB
doktorandka
+421 37 641 4289AT_1_15xbalazovab1@is.uniag.sk
Olšovská Katarína, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4442
AZ_5_7
katarina.olsovska@uniag.sk
KEaB, FAPZdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5497
AE_0_35
upratovačka
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
alexej.oravec@uniag.sk
Paciga Ján, Ing., PhD.FAPZ
externý školiteľ
KRVaTEprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4212AA_2_23
Pagáčová AnnaFAPZ
dôchodca
qpagacova@is.uniag.sk
DFAPZdekanát - centrum
+421 37 641 5485
AE_0_7
lubomira.pajtasova@uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4330
AT_5_30
dekanát - centrum
+421 37 641 5498
AE_0_33
KUPH
upratovačka
+421 37 641 4203
AA_0_1
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
darina.pechova@uniag.sk
KVD
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4698
AP_0_19P
odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 424AZ_2_8
Piwczynski DariuszFAPZzahraničný pracovník - mobilita
qpiwczynski@is.uniag.sk
externý školiteľ
Polák JozefDFAPZodb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 5499
AZ_0_7
FAPZexterný školiteľ
+421 376 546 428
KPGdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4389AC_3_19
Polyaková Lenka, Ing.KŠZvŠ II.stupeň
Pospišil Richard, prof. Ing., Dr.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4225AA_1_4
Pšenková Martina, Ing., PhD.KVDodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4466
AP_0_12Amartina.psenkova@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
Rakovská Margita, Ing.KEaBvŠ II.stupeň+421 37 641 4889
AZ_4_21
Rašovský Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 220
AA_2_26
marek.rasovsky@uniag.sk
Ražná Katarína, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4240AA_4_3
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
radoslav.razny@uniag.sk
Rolinec Michal, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4326
AT_4_11
DFAPZdekanát - centrum+421 37 641 5543
AE_0_6
KVĽvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4886
AA_2_30
KŠCHexterný školiteľ
doktorand
+421 37 641 4826
AC_2_14
xslepcan@is.uniag.sk
Smatana Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4200
AA_0_17
Solčanská Marta, Ing.DFAPZdekanát - centrum
+421 37 641 5523
AE_0_5
Sollár VojtechFAPZ
dôchodca
Strapáková Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4334
AT_1_9
eva.strapakova@uniag.sk
Strapák Peter, prof. Ing., PhD.KŠZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4806
AZ_0_6
KFR
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4979
AZ_5_8
Szabo Jozef
remeselník
+421 376 414 774
jozef.szabo@uniag.sk
Szabo Mário
remeselník
+421 376 414 238
AA_1_7mario.szabo@uniag.sk
KGŠRupratovačka
+421 376 414 775
BG_0_002gabriela.szaboova@uniag.sk
Šimanská ĽudmilaKPGodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4390
AC_3_20
Šimanský Vladimír, doc. Ing., PhD.KPGdocent CSc./PhD.+421 37 641 4398
AC_3_17
vladimir.simansky@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5517
AT_4_13milan.simko@uniag.sk
IOBBBvŠ II.stupeň+421 376 414 782
BG_1_108
jana.simkova@uniag.sk
Šindolárová Alena
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4702
AT_2_3
KVĽupratovačka
Šmehýl Peter, Ing., PhD.KŠCHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4706
AT_2_9
peter.smehyl@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4272
AP_0_14P
danka.stastna@uniag.sk
KGŠRodborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 811AA_4_6
profesor DrSc.
+421 37 641 4461
AP_0_13A
Tkáčová Gabriela, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4855
AA_1_18gabriela.tkacova@uniag.sk
KPG
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4394
AC_3_15
erika.tobiasova@uniag.sk
Toman Róbert, prof. Ing., Dr.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4479
AP_0_15A
KORodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4252
AA_5_14
KORdocent CSc./PhD.+421 37 641 4251AA_5_18
Trakovická Anna, prof. Ing., CSc.KGPB
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4285
AT_1_7
anna.trakovicka@uniag.sk
FAPZ
externý školiteľ
turianica@is.uniag.sk
Tvarožková Kristína, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4481AP_0_10A
Týr Štefan, doc. Ing., PhD.KUPHdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4842
AA_0_16stefan.tyr@uniag.sk
Urminská Jana, doc. RNDr., PhD.KEaBdocentka CSc./PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4784
AA_4_1
KAVR
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4380
AC_2_19ladislav.varga@uniag.sk
dôchodca
Vašeková Patrícia, Ing.KVZdoktorandka
+421 37 641 4502
AT_5_26
xvasekova@is.uniag.sk
KUPH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4203
AA_0_13
Vaško VladimírKŠCHodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4702
AT_2_2
vladimir.vasko@uniag.sk
Vavríková Iveta, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4801AZ_0_9iveta.vavrikova@uniag.sk
Vavrišínová Klára, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4800
AZ_0_10
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4280AA_3_302petra.veresova@uniag.sk
Vídenský Jindřich, Ing., CSc.dôchodca
Vlčková Andrea, Ing.KAVRvŠ II.stupeň+421 37 641 4388
KRVaTEdocent CSc./PhD.+421 37 641 4236
AA_3_305
Vozárová Denisa, Ing.KUPHdoktorandka
+421 37 641 4839
AA_0_7a
FAPZ
dôchodca
+421 37 641 4438
AT_2_1weis@is.uniag.sk
Zamiešková Lucia, Ing.KGŠR
doktorandka
+421 37 641 4816
AA_4_9b
xzamieskova@is.uniag.sk
Zapletalová Alexandra, Ing., PhD.KAVR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4386
AC_2_17
KVZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4323AT_4_6
Zvercová Dominika, Ing.doktorandka
xzvercova@is.uniag.sk
Žembery Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4211
AA_1_3jozef.zembery@uniag.sk
Žiarovská Jana, doc. PaedDr. Ing., PhD.KGŠR
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4244
AA_4_4
jana.ziarovska@uniag.sk
KGPBvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4815AT_1_17
KFR
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4821
AZ_5_10

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.