Technická fakulta - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Technická fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Abrahám Rudolf, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4612
MQ_2_203
rudolf.abraham@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5781
MF-A_2_Vu305
docent CSc./PhD.+421 37 641 4363AC_0_14marek.angelovic@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4795AC_0_16michal.angelovic@uniag.sk
DTF
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4003
VS_0_9
dekanát - centrum
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
jana.bacskorova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5690MF-B_3_Sa420juraj.balazi@uniag.sk
Balko JurajIKCVremeselník+421 37 641 5682SI126
KZSBTadministratíva+421 37 641 4303MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Balková Milada, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5778MQ_1_104milada.balkova@uniag.sk
KKaSTdoktorand
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
TF
systémová integrátorka
+421 37 641 4400AE_4_411baroskova@is.uniag.sk
Bencová EtelaKSaVBupratovačka
+421 37 641 4356
AC_0_5etela.bencova@uniag.sk
DTF
strážnik / vrátnik
juraj.beno@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418
rastislav.bernat@uniag.sk
Boďo Štefan, Ing., PhD.KZSBTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5666
MF-B_1_Ma217
stefan.bodo@uniag.sk
Bosáková KlaudiaKSaVB
upratovačka
KF
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4711
MF-B_2_10F
monika.bozikova@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
brachtyr@is.uniag.sk
DTFremeselník+421 37 641 5487Mu206
Bryndzová Marta
upratovačka
+421 37 641 5797
31
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4762
MF-B_3_Sa410
marian.bujna@uniag.sk
lektor
+421 37 641 5795
VS_0_30
lubomir.bures@uniag.sk
KF, IKCV
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4722
Vu314jan.csillag@uniag.sk
KEAaI
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320
KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 5686MF-B_3_Sa416peter.cico@uniag.sk
Čurgaliová Gabriela, Ing.ODVaSodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
gabriela.curgaliova@uniag.sk
Dančanin Peter, Ing.KSaVBdoktorand+421 37 641 4351AC_0_7
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4406Sa409marian.danis@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4355AC_0_18
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5685
MF-B_3_Sa412
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4357
AC_0_13
jozef.dudak@uniag.sk
TF
dôchodca
qfackovcova@is.uniag.sk
KDaMdoktorandka+421 37 641 4616MQ_2_207
Findura Pavol, prof.h.c. prof. Ing., PhD.KSaVB
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4350AC_0_9
Gálik Roman, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5400
MF-B_1_Ma213
Galová DanaKEAaI
upratovačka
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va331
TF
dôchodca
+421 37 641 5683MF-D1golian@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
Gyurica ĽudovítIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5683
SI129ludovit.gyurica@uniag.sk
Halenárová Eva
upratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105eva.halenarova@uniag.sk
KEAaIvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5782
Vu306
Hauliková Ana, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4304
MF-B_1_Ma212
xhaulikova@is.uniag.sk
KFdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4767
MF-B_2_11zuzana.hlavacova@uniag.sk
Hlaváč Peter, Mgr., PhD.KFodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
remeselník
+421 37 641 5787
1P4
Holota Tomáš, Ing., PhD.KZSBT
externý učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4300MF-B_1_Ma214
Horňák Dominik, Ing.doktorand+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411
DTFdekanát - centrum+421 37 641 5588MF-B_1_Ma203
TFdôchodca+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
KEAaI
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4764MF-B_2_Va319dusan.hruby@uniag.sk
IKCVprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5675
VI119jozef.hudec@uniag.sk
Hujo Ľubomír, doc. Ing., PhD.KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4530MQ_2_213lubomir.hujo@uniag.sk
Inovecká DanaKEAaI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va304
Jablonický Juraj, doc. Ing., PhD.KDaM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4611
MQ_2_216
DTF
dekanát - centrum
+421 37 641 5489
MF-B_1_204
maria.janciova@uniag.sk
Jančiová Mária, Ing.administratíva
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
Jančušková Alena, Ing.DTF
dekanát - centrum
+421 37 641 5493
MF-B_1_Ma222
alena.jancuskova@uniag.sk
KKS
administratíva
+421 37 641 4306
MF-B_4_Fa504
miroslava.janosikova@uniag.sk
Janoško Ivan, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4114
MQ_2_215
ivan.janosko@uniag.sk
Janoušková Romana, Ing.KDaM
doktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207xjanouskova@is.uniag.sk
Jobbágy Ján, prof. Ing., PhD.KSaVBprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4796
AC_0_1jan.jobbagy@uniag.sk
TF
zahraničný pracovník - mobilita
qkabutey@is.uniag.sk
KKSdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517
milan.kadnar@uniag.sk
KZSBT
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5694
MQ_1_102
Karasová Drahomíra, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
drahomira.karasova@uniag.sk
KZSBT
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4403
MF-B_1_Ma216
TF
dôchodca
Kišev Marián, Ing.
doktorand
+421 37 641 4723
2KZ
xkisevm@is.uniag.sk
KFupratovačka
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
Kollárová Katarína, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5408
MF-B_1_204katarina.kollarova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5672MF-A_4_Fu505
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 4402
MF-B_3_Sa411
Kosiba Ján, doc. Ing., PhD.KDaM, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5776
MQ_2_209
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
martin.kotus@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5687
MF-B_3_Sa417
Kováčová Lýdia
upratovačka
Kováč Peter, RNDr.IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5693
MQ_1_111
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4368
AC_0_15
koloman.kristof@uniag.sk
Kubík Ľubomír, doc. RNDr., PhD.KF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4879MF-B_2_8lubomir.kubik@uniag.sk
Kučera Marian, doc. Ing., PhD.KKS
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518
marian.kucera@uniag.sk
Kuchar Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.KZSBTexterný školiteľ
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4725MF-B_2_9
Lacina Juraj
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5777MQ_1_106jana.lendelova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305
ondrej.lukac@uniag.sk
Macák Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4798
AC_0_8
miroslav.macak@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4362
AC_0_19
juraj.maga@uniag.sk
externý školiteľ
qmachal@is.uniag.sk
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4618
MQ_2_202radoslav.majdan@uniag.sk
KKSodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4109
MF-B_4_Fa512vlastimil.maly@uniag.sk
Marko Dušan, Ing.
doktorand
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
KZSBTprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 5678
MF-B_1_Ma211stefan.mihina@uniag.sk
Mihinová MartaKDaM
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4875
MQ_2_206
IKCV
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5675
VI119
KKaSTodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4308
MF-B_3_24rastislav.mikus@uniag.sk
Mišečková JúliaKKaSTadministratíva+421 37 641 4305MF-B_3_24
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.KDaModborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4613
MQ_2_208
Novák Ján, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4749MF-B_2_Va316jan.novak1@uniag.sk
Nozdrovický Ladislav, prof. Ing., PhD.TF
dôchodca
+421 37 641 4366
AC_0_9
KEAaI
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4765MF-B_2_Va321
Olejár Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318martin.olejar@uniag.sk
Páleš Dušan, Ing., CSc.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5669
MF-B_4_Fa513
dusan.pales@uniag.sk
KEAaI
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
zuzana.palkova@uniag.sk
IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4761
MF-B_1_Ma218
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4407MF-B_2_Va322
KZSBTdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5400
MQ_1_107
stefan.pogran@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4101
MF-B_3_Sa413
pavel.polak@uniag.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.KKaST
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4105
MF-B_3_Sa414miroslav.pristavka@uniag.sk
Pršan Ján, doc. Ing., CSc.TFdôchodca
+421 37 641 5668
MF-B_4_Fa516
prsan@is.uniag.sk
IKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5780VI123juraj.rac@uniag.sk
Rataj Vladimír, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4425
AC_0_10
Rédl Jozef, doc. Ing., PhD.KKSdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5670
MF-B_4_Fa514
Rusnák Juraj, prof. Ing., PhD.KKS
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4100
MF-B_4_Fa505
KEAaIdoktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
Szabóová Tímea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5695MQ_1_114timea.szaboova@uniag.sk
dôchodca
qsestak@is.uniag.sk
dôchodca
qsestakova@is.uniag.sk
DTFupratovačka
marta.srankova@uniag.sk
upratovačka
MQ_0_003maria.stefankova@uniag.sk
KEAaIexterný učiteľ
Tkáč Zdenko, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5522MF-B_1_Ma205zdenko.tkac@uniag.sk
KKSodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4108
MF-B_4_Fa515
Tóth Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
ladislav.toth1@uniag.sk
Tulík Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4531
MQ_2_204juraj.tulik@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4360
AC_0_2darina.uramova@uniag.sk
KSaVBodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4359
AC_0_17
olga.urbanovicova@uniag.sk
KEAaIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4763
MF-B_2_Va317
KEAaIdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5782
Vu306
docent CSc./PhD.
IKCVvŠ II.stupeň
+421 37 641 4358
MF-B_1_Ma218
Vozár Libor
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Vozárová Vlasta, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5486
MF-B_2_12vlasta.vozarova@uniag.sk
Záhorská Renáta, Ing., PhD.DTFdekanát - centrum
+421 37 641 5589
Mu205
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5796
MF-B_3_Sa418
KKaST, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5784MF-B_3_1P3
KZSBT
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5692
MQ_1_103miroslav.zitnak@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4104
MF-B_3_Sa415
jan.zitnansky@uniag.sk
Žňavová EvaKKaSTupratovačka
+421 37 641 5684
Su406

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.