Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
doktorand
+421 37 641 4239
Bz_0_5
Adámeková JarmilaKKIupratovačka+421 37 641 52341.06
Ailer Štefan, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5804
Bz_1_30
stefan.ailer@uniag.sk
KZ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4247
Bz_0_14
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.
dôchodca
+421 37 641 5240
ZB_1_109antal@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5250
ZB_2_201
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445TD_0_131
Banihabib MohammadebrahimFZKIzahraničný pracovník - mobilita
qbanihabib@is.uniag.sk
externý pracovník
qbaranek@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5222
ZP_0_1.25
KKIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5236ZM_1_2.08viliam.barek@uniag.sk
Barošková Helena, Ing.FZKI
systémová integrátorka
+421 37 641 4400
AE_4_411
doktorand
+421 37 641 5407
136
Bellérová Soňa, Mgr. art.externá učiteľka
+421 37 641 5448
TD_0_128
qbellerova@is.uniag.sk
KOVV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5801
Bz_1_18
slavko.bernath@uniag.sk
Bihuňová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5425TD_0_121
Candráková Kristína, Ing., PhD.
dekanát - centrum
+421 37 641 5406
TD_1_215
Černá Jana, Ing., PhD.KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
Čibik Miroslav, Ing.doktorand+421 37 641 5447TD_0_129xcibikm@is.uniag.sk
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5224ZP_1_2.10jan.cimo@uniag.sk
Čimová Lenka, Ing., PhD.dekanát - centrum+421 37 641 5417
TD_0_116
lenka.cimova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5427TD_0_120
KKPaPÚodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5214ZP_0_1.02
Dobšinský Jakub, Ing.KOVV
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31xdobsinsky@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
katarina.drgonova@uniag.sk
Ferenc Andrej, Ing.KZodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4262
Bz_0_2
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5426
TD_0_102
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428
TD_0_122
Froncová Vladimíraupratovačka
+421 37 641 4229
Bz_0_12
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5218ZM_0_1.13jakub.fuska@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5234ZM_1_2.16dana.gasparovicova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4322
Bz_0_4
marcel.golian@uniag.sk
Greguš Ivan, Mgr., DiS.KZaKAexterný učiteľ
qgregus@is.uniag.sk
Grzywna Antoni
zahraničný pracovník - mobilita
Halajová Denisa, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
denisa.halajova@uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5232ZM_1_2.06
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5518
AE_2_203
Halva Jozef, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5223ZP_0_1.31
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4712
Bz_1_24
Hillová Dagmar, doc. Ing., PhD.KBZ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432
TD_1_210dagmar.hillova@uniag.sk
Horák Ján, doc. Ing., PhD.FZKI, KBaH
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5244
ZP_1_2.04
jan.horak@uniag.sk
FZKIemeritný profesor (profesor emeritus)
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05huska@is.uniag.sk
Hus Marek, Ing.
doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108
xhus@is.uniag.sk
KBaH, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5410
TD_1_218
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4713Bz_1_30jaroslav.jedlicka@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
eva.jenisova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5231
ZM_1_2.07
KOVV
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4715
Bz_1_19
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5238
ZM_1_2.11
tatiana.kaletova@uniag.sk
externý pracovník
qkalisz@is.uniag.sk
Kanianská Annarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4229Bz_0_12
Kecskemeti Gabriel
dôchodca
qkecskemeti@is.uniag.sk
Kišš Vladimír, Ing., PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5247
ZM_0_1.07
vladimir.kiss@uniag.sk
KZaKA
externá učiteľka
Kliment Marcel, Ing., PhD.KKPaPÚ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5242ZP_0_1.30
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445TD_0_131
Konc Ľubomír, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
lubomir.konc@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
Kováčová Martina, Ing.
doktorandka
+421 376 615 239ZM_0_1.07
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5423TD_0_103gabriel.kuczman@uniag.sk
Kunicki Edward, prof. Dr hab. Ing.DFZKIexterný pracovník
KKPaPÚ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415
TD_1_214
lenka.lackoova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5
externý školiteľ
Lichtnerová Helena, Ing., PhD.KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443TD_0_124helena.lichtnerova@uniag.sk
Ludva RomanKZaKAodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
roman.ludva@uniag.sk
DFZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 410
TD_1_218
magdalena.magdziakova@uniag.sk
Manina Martin, Ing.
doktorand
+421 376 415 239
ZM_0_1.07
KOVVdoktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
KZ
doktorandka
+421 37 641 4239
Bz_0_5
DFZKIdekanát - centrum
+421 37 641 5414
TD_0_114
Mesjarová Ivana, Ing.DFZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 412TD_0_113
KOVV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5802
Bz_1_21
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4243
Bz_0_11
Molnárová MartaKBaH
upratovačka
+421 37 641 5254
6
marta.molnarova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
KKPaPÚ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5216ZP_0_1.05zlatica.muchova@uniag.sk
Nagyová Anna, Mgr.
dôchodca
nagyova@is.uniag.sk
KKIodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5230
ZM_1_2.19
beata.novotna@uniag.sk
Opršal DušanDFZKI
remeselník
+421 37 641 5237dusan.oprsal@uniag.sk
Pagáč Mokrá Alexandra, Ing.doktorandka
profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5431
TD_1_211
docent CSc./PhD.+421 37 641 5799
Bz_1_20
oleg.paulen@uniag.sk
externý školiteľ
Pikalík Martin, Ing., PhD.KZaKA
externý učiteľ
+421 37 641 5406TD_1_215xpikalik@is.uniag.sk
Pintér Eduard, Ing., PhD.KOVVodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4714
Bz_1_23
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.DFZKI
externý pracovník
KKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5228
ZM_1_2.04
jozefina.pokryvkova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5254ZP_1_2.06
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5420
TD_1_201
simona.rabekova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5433
TD_0_111
DFZKIexterný školiteľqrehak@is.uniag.sk
Režová Viera, Mgr.DFZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 415
viera.rezova@uniag.sk
Rovná Katarína, Ing., PhD.KBZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5434
TD_0_112
Sabová Zuzana
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4721
Bz_1_19
zuzana.sabova@uniag.sk
externý školiteľqsokac@is.uniag.sk
profesor DrSc.
+421 37 641 5421
TD_0_101
Šajbidorová Viera, Ing., PhD.KBZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5436
TD_0_110
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5251ZP_0_1.26karol.sinka@uniag.sk
Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4261
Bz_0_13
Štancelová MiladaKKPaPÚ
upratovačka
+421 37 641 5214
ZP_0_1.04
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5429
TD_1_203
roberta.stepankova@uniag.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
qsurda@is.uniag.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.externý školiteľqtall@is.uniag.sk
Tárník Andrej, Ing., PhD.KBaHodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5249
ZB_0_7
andrej.tarnik@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5221
ZP_0_1.07
lucia.tatosova@uniag.sk
Tökölyová VieraDFZKI
remeselník
376 415 438
TD_0_109
Toková Lucia, Ing.KBaH
doktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
KZaKAodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
attila.toth@uniag.sk
Totkovič Monika, Ing.doktorandka
+421 37 641 5447
TD_0_129
xbillikova@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4226
Bz_0_15
magdalena.valsikova-frey@uniag.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.externá školiteľka
Verešová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121
martina.veresova@uniag.sk
KZaKA
doktorand
+421 37 641 5407
136xvincur@is.uniag.sk
Zeleňáková Daniela
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5430TD_1_212daniela.zelenakova@uniag.sk
Zrubcová Katarína
upratovačka
+421 37 641 5440127

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.