Fakulta biotechnológie a potravinárstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Ácsová Zuzana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
zuzana.acsova@uniag.sk
Angelovičová Mária, prof. Ing., CSc.KHaBPprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 5805
BA_1_103
maria.angelovicova@uniag.sk
KMiupratovačka+421 37 641 4408AZ_3_57
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4497
AC_1_9
julius.arvay@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4369
AC_1_13
KBaBdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4327
ARI_1_12
zelmira.balazova@uniag.sk
Baldovská Simona, Ing.KFŽdoktorandka+421 37 641 4899
AT_0_18F
xbaldovska@is.uniag.sk
Bányiová Regina
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9bregina.banyiova@uniag.sk
KMi
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4494
AZ_3_47
zuzana.barborakova@uniag.sk
FBPvedecká rada FBP
KHaBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
Benešová Lucia, Ing.doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102xbenesova@is.uniag.sk
Benko Filip, Ing.doktorand+421 37 641 4918ABT_0_1.107
KMiso SŠ vzdelaním+421 37 641 4430AZ_3_48henrieta.blaskovicova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13
marek.bobko@uniag.sk
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.FBP, KHaBPdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4603
BA_1_118
alica.bobkova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4023
AT_3_7b
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4703
AT_4_19
Buleca Ján, MVDr., PhD.FBPexterný školiteľbuleca@is.uniag.sk
Bulla Jozef, prof. Ing., DrSc.externý učiteľ
+421 37 641 4582
AT_0_5F
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.KFŽ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
Cinkocki Renata, Ing.KMi
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
xcinkocki@is.uniag.sk
Czako Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4777
BA_0_7
Czaková MáriaFBPdôchodca+421 37 641 4809AT_4_21aqczakova@is.uniag.sk
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4310AT_3_11margita.canigova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4371
BA_1_108
Čech Matej, Ing.doktorand+421 37 641 4309
AT_3_15
xcech@is.uniag.sk
Čéryová Silvia, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4607AC_1_23
Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc.KTKŽPprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709
AT_3_9a
juraj.cubon@uniag.sk
Čurgaliová Ivetarektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4273
ARI_0_8
Čurlej Jozef, Ing., PhD.KHaBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5825
BA_1_117
doktorandka
xdemianova@is.uniag.sk
Denkerová Jela, Ing.KHaBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826
BA_1_105
KTKRP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
Ducková Viera, Ing., PhD.KTKŽP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4710
AT_3_1
Dupák Rudolf, Ing.doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18Fxdupak@is.uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing.
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
KBaB
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57
Dżugan Malgorzata, doc. Ing., PhD.KCHexterná školiteľka
qdzugan@is.uniag.sk
KMi
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5813AZ_3_41
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.KHaBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5827
BA_1_119
Foltinová Denisa, Ing.KMidoktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
Foltys Vladimír, Ing., PhD.KTKŽP
externý školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
Franková Hana, Ing.
doktorandka
Fráter Jándôchodca
+421 37 641 4696
120frater@is.uniag.sk
doktorandka
externá školiteľka
qgajdosova@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13
vedecká rada FBP
qgatial@is.uniag.sk
upratovačka
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
KHaBPprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325
BA_1_109
Greifová Hana, Ing.doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18Fxgreifova@is.uniag.sk
KCH
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377AC_1_17
Gurčíková Katarína, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5384SD-AB_0_5katarina.gurcikova@uniag.sk
Hajduch Martin, Mgr., DrSc.
externý školiteľ
doktorand+421 37 641 4288
AT_0_18F
xhalo@is.uniag.sk
Handzušová Adriana, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
adriana.handzusova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14
lubos.harangozo@uniag.sk
KTKŽPprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4708
AT_3_10
Hleba Lukáš, Ing., PhD.KMi
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
lukas.hleba@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4429AT_4_4eva.hokova@uniag.sk
Hollá Barbora, Mgr.dekanát - centrum+421 37 641 5385SD-AB_0_7
Hollý Dominik, Mgr.odb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4869
BA_0_12
Hricáková Nikola, Ing.
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
xhricakova@is.uniag.sk
externá školiteľka
Hrstková Miroslava, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 376 414 607
AC_1_23
Chňapek Milan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4277
ARI_1_101
milan.chnapek@uniag.sk
Chrenek Peter, prof. Ing., DrSc.KBaB
profesor DrSc.
+421 37 641 4274
ARI_1_14
peter.chrenek@uniag.sk
Chrenková Helena
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312
AT_3_8
Chrenková Mária, doc. Ing., CSc.FBPexterná školiteľka
KTKRPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4421
AT_4_18
eva.ivanisova@uniag.sk
Jakabová Silvia, PaedDr., PhD.CBFvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5826BA_1_105silvia.jakabova@uniag.sk
Jambor Tomáš, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4925
ABT_1_2.31
tomas.jambor@uniag.sk
Jančo Ivona, Ing.
doktorandka
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., PhD.
vedecká rada FBP
qjarosova@is.uniag.sk
Javoreková Soňa, prof. Ing., PhD.KMi
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4431
AZ_3_42
Jomová Klaudia, prof. RNDr., PhD.
externá školiteľka
qjomova@is.uniag.sk
FBPexterný školiteľqjopcik@is.uniag.sk
Jurčaga Lukáš, Ing.KTKŽPdoktorand
xjurcaga@is.uniag.sk
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258AT_0_8F
Karapinová Natália
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9b
FBPexterná školiteľka
KFŽdoktorandka+421 37 641 4288
AT_0_18F
xknizatovan@is.uniag.sk
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.FBP, KFŽ
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4119
AT_0_11F
adriana.kolesarova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5808
BA_0_18
upratovačka
+421 37 641 4696
70milada.kordosova@uniag.sk
Košťálová Daniela, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
KFŽvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367
AT_0_20F
anton.kovacik@uniag.sk
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
Kováč Ján, Ing.KFŽdoktorand+421 37 641 4288AT_0_18F
Kovarovič Ján, Ing.KCH
doktorand
KHaBP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4609
BA_0_6
FBP
vedecká rada FBP
externá školiteľka
qkrajcova@is.uniag.sk
KTKŽP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4528
AT_3_4
Kulig DominikaFBP
zahraničná pracovníčka - mobilita
Kunová Simona, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5807
BA_1_104
Libantová Jana, Ing., CSc.externá školiteľka+421 376 943 351libantova@is.uniag.sk
Lidiková Judita, doc. Ing., PhD.KCH
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4353
AC_1_15
judita.lidikova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5806
BA_1_106
lubomir.lopasovsky@uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5381AT_0_10F
Magdina Peter, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5372AC_1_21
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4434
AZ_3_45
jana.makova@uniag.sk
Mamráková Renáta, Ing.KFŽrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4286AT_0_9F
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4379
AT_4_2
KTKRP
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
xmartisovap@is.uniag.sk
KFŽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965ABT_1_2.26
profesor DrSc.
+421 37 641 4284
AT_0_3F
Mastík Martin, Ing., PhD.systémový integrátor+421 37 641 4486AE_4_407martin.mastik@uniag.sk
Mašková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432AZ_3_40
Matušíková Ildikó, Mgr., PhD.
externá školiteľka
qmatusikova@is.uniag.sk
FBP
externá školiteľka
qmatusova@is.uniag.sk
Matysiak MichalFBPzahraničný pracovník - mobilita
qmatysiak@is.uniag.sk
Medo Juraj, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810AZ_3_50juraj.medo@uniag.sk
KTKRPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4777
BA_0_7
andrea.mendelova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
jaroslav.michalko@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30juraj.missik@uniag.sk
Muchová Zdenka, prof. Ing., CSc.FBPexterná školiteľka
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.KCH
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4606
AC_1_18
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD.FBP
vedecká rada FBP
Obert Bohuš, Ing., PhD.FBPexterný školiteľ
qobert@is.uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4809
AT_4_21a
KTKŽPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4313
AT_3_12
Pavlíková Radmila
dekanát - centrum
+421 37 641 5524
SD-AB_0_3
radmila.pavlikova@uniag.sk
KMivŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4430
AZ_3_48
jana.petrova@uniag.sk
Piecková Eva, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5382SD-AB_0_7
remeselník
+421 37 641 4696
120
dôchodca
qpolacek@is.uniag.sk
Rajnincová Dana, Ing., PhD.KBaBodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4276
82
Sádovská Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4430
AZ_3_48
vedecká rada FBP
salaj@is.uniag.sk
FBPexterná školiteľka
salajt@is.uniag.sk
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.KFŽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896
AT_0_17F
monika.schneidgenova@uniag.sk
DFBP
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 5383
SD-AB_0_4
hana.schweizerova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 469670
FBP
externá školiteľka
Sirotkin Alexander, prof. RNDr., DrSc.externý školiteľ
qsirotkin@is.uniag.sk
Slamečka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
vedecká rada FBP
qslamecka@is.uniag.sk
KFŽ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4582AT_0_5F
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4311AT_4_18miriam.solgajova@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
KCHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4248
AC_1_12aradovan.stanovic@uniag.sk
KMi
remeselník
+421 37 641 4408AZ_3_57gabriela.sulovkova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5817
AT_0_19F
zdenka.svitacova@uniag.sk
externý školiteľqsilhar@is.uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4429
AT_S_22jaroslava.simkova@uniag.sk
KCHodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4345AC_1_8
Špaleková Andrea, Ing.KBaBdoktorandka+421 376 414 693
AZ_1_16
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4435AZ_3_43
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4433
AZ_3_44
dana.tancinova@uniag.sk
externý školiteľ+421 37 641 4461
AP_0_13A
Timoracká Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4862
AC_2_5
doktorandka+421 37 641 4378AC_1_24
Tirpák Filip, Ing.KFŽ
doktorand
+421 37 641 4899
AT_0_18F
Tkáčová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4428AT_3_2
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
katarina.tokarova@uniag.sk
Tomáš Ján, prof. Ing., CSc.KCHprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4264AC_1_6jan.tomas@uniag.sk
Tomeková EvaKCH
upratovačka
+421 37 641 4377AC_1_5
Tomka Marián, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4278
ARI_0_30
marian.tomka@uniag.sk
Tomková Mária, Ing.doktorandka
+421 37 641 4274
ARI_1_14
xtomkovam2@is.uniag.sk
KCH
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5019
AC_1_7
Trebichalský Pavol, Ing., PhD.KCHodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5376
AC_1_4
vedecká rada FBP
qtremlova@is.uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
KBaB
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4695ARI_0_9dana.urminska@uniag.sk
Vaňová Ľubica, Mgr.KHaBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4373
BA_1_110
lubica.vanova@uniag.sk
Vašíček Jaromír, Ing., PhD.KBaBvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4274
ARI_1_14
jaromir.vasicek@uniag.sk
Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD.KTKRPdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4793
BA_0_10
KBaBodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4269
ARI_1_102
martin.vivodik@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qvizzarri@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4374
AC_1_16
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371
BA_1_108
Zelenáková Beáta, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5386SD-AB_0_5beata.zelenakova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4771BA_1_107
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282AT_0_6Fjirina.zemanova@uniag.sk
Židek Radoslav, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4610
BA_1_115

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.