Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Abdibekova Aikumis
zahraničná pracovníčka - mobilita
qabdibekova@is.uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilitayabdramanov@is.uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5603EM_0_2
zahraničná pracovníčka - mobilita
Aldiyarova Ainura
zahraničná pracovníčka - mobilita
qaldiyarova@is.uniag.sk
Allanazarov Keunimjayzahraničný pracovník - mobilita
qallanazarov@is.uniag.sk
Alzhanova LauraFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qalzhanova@is.uniag.sk
Ansabayeva Assiyazahraničná pracovníčka - mobilita
qansabayeva@is.uniag.sk
Arepbaev Islambekzahraničný pracovník - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
qavutkhonov@is.uniag.sk
FEŠRR, KPr
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5715
AE_0_3
Batyrbekova DianaFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
DFEŠRRdekanát - centrum
+421 37 641 5729
AE_0_2
Bédiová Monika
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5078FF_0_4monika.bediova@uniag.sk
Bekanov Kuatbay
zahraničný pracovník - mobilita
qbekanov@is.uniag.sk
Belajová Anna, doc. Ing., PhD.FEŠRRexterná školiteľka
Beresecká Janka, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566AE_6_601janka.beresecka@uniag.sk
KEM
profesor DrSc.
+421 37 641 5625
EM_2_18
CIPrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5081FF_2_30
zahraničná pracovníčka - mobilita
qborissova@is.uniag.sk
Buday Štefan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.
Bulla Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
xbullap@is.uniag.sk
Bumbalová Monika, Ing., PhD.CIP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5656
FF_1_38
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qburliaio@is.uniag.sk
Cifranič Michal, Ing., PhD.KVSodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5657
AZ_0_4
Civáňová Ľubica, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4617
Q-gar_0_4
lubica.civanova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5075
FF_1_39
KPrremeselník+421 37 641 5732
FF_0_18
stanislav.curgaly@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5757
AE_0_26veronika.dalkovicova@uniag.sk
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qdjurakulov@is.uniag.sk
FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
externá školiteľka
qdudova@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5569
AA_3_313
juraj.durkovic@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5071
FF_1_45/2
KEModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5614
EM_1_15
mariana.eliasova@uniag.sk
Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.KRR
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4563AE_6_603
KEM
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5626
EM_2_23
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5081
FF_2_30norbert.floris@uniag.sk
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
jan.gadus@uniag.sk
DFEŠRRdekanát - centrum
+421 37 641 5757
AE_0_26monika.gajdosova@uniag.sk
Giertl Tomáš, Ing., PhD.KRBE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4622MQ_0_KRBE7tomas.giertl@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5610
EM_3_32
monika.gubanova@uniag.sk
externý školiteľ
+421 37 641 4595
AE_8_19
KEM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5631EM_2_25daniela.halmova@uniag.sk
Hamada Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
qhamada@is.uniag.sk
externá školiteľka
qhamalova@is.uniag.sk
Hanáčková Denisa, Ing., PhD.KVSodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5656
AZ_0_1
Hauptvogl Martin, Ing., PhD.KEM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5627
EM_3_33
Holá Jaroslavaupratovačka
Hrabánková Magdalena, prof. Ing., CSc.FEŠRRexterná školiteľka
qhrabankova@is.uniag.sk
Hrivnák Michal, Ing., PhD.KRR
odborný asistent CSc./PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 37 641 5227ZM_1_2.05
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602marcela.chrenekova@uniag.sk
Ilievová Danica, PhDr.dôchodca
ilievova@is.uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 5073FF_1_49
Jaleczová ZuzanaKRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4568
AE_6_604zuzana.jaleczova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4567
AE_6_612
Kazkenova Gulzhanzahraničná pracovníčka - mobilita
FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
Klučárová Zdenkarektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5650
AZ_0_2
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5623
EM_2_22
Koppanová Ivana
upratovačka
KRBEodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5613
MQ_0_KRBE7
KEP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5606EM_3_38
docentka CSc./PhD.
doktorandka
Lichnerová Ivana, Ing.doktorandka
+421 376 415 074
FF_1_37xlichnerovai@is.uniag.sk
Magáthová Valéria, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5748
AE_0_25
valeria.magathova@uniag.sk
Mamajanov Rasuljon
zahraničný pracovník - mobilita
qmamajanov@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
Mansberger Reinfriedzahraničný pracovník - mobilita
Mariš Martin, Ing., PhD.KRRodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4562
AE_6_602
Marišová Eleonóra, prof. JUDr., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5072FF_1_44
Mastík Martin, Ing., PhD.systémový integrátor+421 37 641 4486
AE_4_407
martin.mastik@uniag.sk
Melichová Katarína, Ing., PhD.KRRodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4565
AE_6_608
FEŠRR
externá školiteľka
qmertlova@is.uniag.sk
externá školiteľka
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21
danka.moravcikova@uniag.sk
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.
externý školiteľ
Mursalimova Elmirazahraničná pracovníčka - mobilita
Nasimov DilmurodFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Nurmanbekova GulmiraFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qnurmanbekov@is.uniag.sk
Palšová Georgetta, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5718
AE_0_4georgetta.palsova@uniag.sk
Palšová Lucia, doc. JUDr., PhD.KPr
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5079
FF_0_2/1
lucia.palsova@uniag.sk
externá školiteľka
Pauková Žaneta, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5620
AE_0_3
Prčík Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5628
EM_2_21
Prezerakos GiorgosFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
Rasulova ZebokhonFEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qrasulova@is.uniag.sk
Ravshanov AlikulFEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
Reymov Polat
zahraničný pracovník - mobilita
qreymov@is.uniag.sk
Reymov Temurbek, Ing.
zahraničný pracovník - mobilita
qreymovt@is.uniag.sk
FEŠRR, KVS, KRRdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum, externá školiteľka+421 37 641 5730AE_0_1olga.rohacikova@uniag.sk
KEPdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5605
EM_0_3lubica.rumanovska@uniag.sk
Salykova Akmarzhan
zahraničná pracovníčka - mobilita
qsalykova@is.uniag.sk
Seher WalterFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qseher@is.uniag.sk
Seitkali NurzikhanFEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
Schwarczová Loreta, doc. Ing., PhD.KVS, CIPdocentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5655
AZ_0_3loreta.schwarczova@uniag.sk
FEŠRR, KEP
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5608
AE_0_3pavol.schwarcz@uniag.sk
Straussová Veronika, Mgr.
rektorát - adm.centrum
+421 376 415 080
FF_2_30
Svetlíková Veronika, Ing., PhD.KRR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4566AE_6_601
Szabó Nikolas, Ing.KRRdoktorand
+421 37 641 4565
AE_6_608
Šatková Máriaupratovačka
KEMprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 5634
EM_1_17
bernard.siska@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5607EM_0_5
Tireuov Kanat
zahraničný pracovník - mobilita
qtireuov@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qturezhanov@is.uniag.sk
Urokov SirojiddinFEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qurokov@is.uniag.sk
Valach Maroš, Ing., PhD.KVS
odborný asistent CSc./PhD.
Valiyev Shuhrat
zahraničný pracovník - mobilita
qvaliyev@is.uniag.sk
doktorand+421 37 641 4565
AE_6_608
Vargová MáriaKPrupratovačka+421 37 641 5732
FF_0_18
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qyannakopoul@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
zahraničná pracovníčka - mobilita
qyerekeyeva@is.uniag.sk
FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Zharlygassov Zhaksylyk
zahraničný pracovník - mobilita
qzharlygasso@is.uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5630
EM_2_24
veronika.zuzulova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5638
EM_1_13
xzilinsky@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.