Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, docentka
+421 37 641 5221
ZP_0_1.07lucia.tatosova@uniag.sk
Dobiašová Dagmar, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02
dagmar.dobiasova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
Báreková Anna, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 5222ZP_0_1.25anna.barekova@uniag.sk
docentka+421 37 641 5518AE_2_203
odborný asistent
+421 37 641 5223
ZP_0_1.31
Kliment Marcel, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 5242
ZP_0_1.30
odborný asistent
+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
docentka
+421 37 641 5219TD_1_214lenka.lackoova@uniag.sk
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 5216
ZP_0_1.05
zlatica.muchova@uniag.sk
Šinka Karol, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 5251ZP_0_1.26
upratovačka
+421 37 641 5214
ZP_0_1.04
Doktorandi
 
  
 
doktorandka
Dežerický Dávid, Ing.doktorand
xdezericky@is.uniag.sk
Pagáč Mokrá Alexandra, Ing.doktorandka
Pipíšková Petra, Ing.
doktorandka
xpipiskovap@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
+421 37 641 5250
Telefón
+421 37 641 5246
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.