Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5228ZM_1_2.04
Gašparovičová Dana
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
Zamestnanci 
 
  
Adámeková Jarmilaupratovačka
+421 37 641 5234
1.06
jarmila.adamekova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5236
ZM_1_2.08
viliam.barek@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5218
ZM_0_1.13
Halaj Peter, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5232ZM_1_2.06
profesor CSc./PhD.+421 37 641 5231ZM_1_2.07
Kaletová Tatiana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5238ZM_1_2.11
Novotná Beáta, Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5230
ZM_1_2.19
beata.novotna@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
Velísková Yvetta, Ing., PhD.
externá školiteľka
qveliskova@is.uniag.sk
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka
+421 376 615 239
ZM_0_1.07
Manina Martin, Ing.doktorand+421 376 415 239ZM_0_1.07xmanina@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra krajinného inžinierstva.

PopisTelefón
Miestnosť
Typ
Strážna služba
+421 37 641 5217
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.