Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docent+421 37 641 5236
ZM_1_2.08
Gašparovičová Danaodb. zamestnankyňa
+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
Zamestnanci
    
upratovačka+421 37 641 5234
1.06
jarmila.adamekova@uniag.sk
Fuska Jakub, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 5218
ZM_0_1.13
jakub.fuska@uniag.sk
Halaj Peter, prof. Ing., CSc.
profesor
+421 37 641 5232ZM_1_2.06peter.halaj@uniag.sk
Jurík Ľuboš, prof. Ing., PhD.
docent
+421 37 641 5231
ZM_1_2.07
lubos.jurik@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 5238
ZM_1_2.11
odborná asistentka
+421 37 641 5230
ZM_1_2.19beata.novotna@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 5228ZM_1_2.04
Externí pracovníci
 
 
 
 
externá školiteľka
Doktorandi
    
doktorand
+421 379 415 239
ZM_0_1.07
Kováčová Martina, Ing.doktorandka+421 376 615 239ZM_0_1.07xkovacovam@is.uniag.sk
doktorand
xvargaa2@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra krajinného inžinierstva.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Strážna služba
+421 37 641 5217Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.