Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 5799Bz_1_20oleg.paulen@uniag.sk
Sabová Zuzanarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4721Bz_1_19zuzana.sabova@uniag.sk
Zamestnanci    
Ailer Štefan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5804Bz_1_30stefan.ailer@uniag.sk
Bernáth Slavko, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5801Bz_1_18slavko.bernath@uniag.sk
Jedlička Jaroslav, doc. PaedDr. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4713Bz_1_30jaroslav.jedlicka@uniag.sk
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4715Bz_1_19miroslava.kacaniova@uniag.sk
Mezey Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5802Bz_1_21jan.mezey@uniag.sk
Pintér Eduard, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4714Bz_1_23eduard.pinter@uniag.sk
Doktorandi    
Dobšinský Jakub, Ing.doktorand+421 37 641 5803Bz_1_31xdobsinsky@is.uniag.sk
Mankovecký Jakub, Ing.doktorand+421 37 641 5803Bz_1_31xmankoveckyj@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva.

PopisTelefónMiestnosťTyp
Fyzikálne laboratórium+421 37 641 4718Bz_1_26Telefón
Zasadačka+421 37 641 5800Bz_1_22Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.