Katedra výživy zvierat (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra výživy zvierat. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docent
+421 37 641 4331
AT_4_7
branislav.galik@uniag.sk
Zelinková Gabrielaodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4323
AT_4_6
Zamestnanci
 
 
 
 
Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4328
AT_4_12
Haladová Daniela, RNDr.výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4333AT_5_32
odborný asistent+421 37 641 4320AT_4_10
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4365AT_5_34viera.jalaksova@uniag.sk
profesor
+421 37 641 4332
AT_4_9miroslav.juracek@uniag.sk
Kotlárová Mária
upratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4337
AT_5_30ivana.novotna@uniag.sk
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4330
AT_5_30marian.palko@uniag.sk
docent
+421 37 641 4326
AT_4_11michal.rolinec@uniag.sk
profesor+421 37 641 5517AT_4_13
Doktorandi   
 
Kalúzová Mária, Ing.
doktorandka
Kolláthová Renata, Ing.
doktorandka
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.doktorandka
xmixtajova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.