Katedra výživy zvierat (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra výživy zvierat. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.
+421 37 641 4331AT_4_7
Zelinková Gabrielaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4323
AT_4_6
gabriela.zelinkova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4328
AT_4_12daniel.biro@uniag.sk
Haladová Daniela, RNDr.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4333AT_5_32daniela.haladova@uniag.sk
Hanušovský Ondrej, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4320AT_4_10ondrej.hanusovsky@uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4365
AT_5_34
viera.jalaksova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4332
AT_4_9
miroslav.juracek@uniag.sk
Kotlárová Máriaupratovačka+421 37 641 4333AT_5_37maria.kotlarova@uniag.sk
Novotná Ivana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4337
AT_5_30
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4330AT_5_30
docent CSc./PhD.+421 37 641 4326
AT_4_11
Šimko Milan, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5517AT_4_13milan.simko@uniag.sk
Doktorandi  
 
 
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
Kolláthová Renata, Ing.doktorandka
doktorandka
doktorandka
+421 37 641 4502
AT_5_26

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.