Fakulta ekonomiky a manažmentu - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonomiky a manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Adamec Milan, Ing.odborný asistent
+421 37 641 4517
AE_5_505
milan.adamec@uniag.sk
KE, DFEMdocentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4581
AE_7_8
Antalová MarcelaKJupratovačka
marcela.antalova@uniag.sk
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4527
AE_8_22
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5897AS_1_101adriana.bakosova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
Balážiová Janka, Ing.DFEMdekanát - centrum
+421 37 641 5270
AS_1_109
Bandlerová Anna, prof. JUDr., PhD.FEMexterná školiteľka
+421 37 641 5715
AE_0_3
Bánska Janka, Ing.KE
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4574
AE_8_20
janka.banska@uniag.sk
Baraníková Helena, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4632
AS_1_117
KSV
odborný asistent
+421 37 641 4753
SlPK_0_12
pavol.barat@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4574
AS_1_145
KŠOVprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4147
AS_1_127
Bencová Dianarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4556
AE_5_502
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4155AS_2_224
Bendelová Marta Paula, Ing.KHP
doktorandka
xbendelovam@is.uniag.sk
Beneová AlžbetaKMupratovačka+421 37 641 4163
AS_1_145
KE
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4583
AE_8_26
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 145
AS_3_309
Bernáthová GabrielaDFEMremeselník+421 37 641 5155
AS_1_102
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5891
AS_0_04
eva.bielekova@uniag.sk
KE, DFEM
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4579
AE_3_309
peter.bielik@uniag.sk
Bírová ZitaDFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4199
AS_2_219
Borbélyová Mária, Ing., PhD.DFEMdekanát - centrum
+421 37 641 5896
AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
KE
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
KMOdoktorandka
DFEM
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002AS_0_31a
Burliai AlinaFEM
zahraničná pracovníčka - mobilita
qburliai@is.uniag.sk
Cehula Michal, Ing., CSc.
dôchodca
+421 37 641 4590
804
cehula@is.uniag.sk
KJasistentka+421 37 641 4546
AE_5_507
petra.cancova@uniag.sk
KE
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
KE
odborná asistentka CSc./PhD.
dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
Dereva Mykola, Ing.KHP
doktorand
DFEM
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4187
AS_1_105
dusan.dobak@uniag.sk
KManodborná asistentka+421 37 641 4131
AS_2_204
maria.dobisova@uniag.sk
Dobošová Ľudmila, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4584
AE_8_26
ludmila.dobosova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4633
AS_1_111
Evteeva Tatiana Borisovna, Ing.KMOdoktorandka
xevteeva@is.uniag.sk
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.KŠOV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4176
AS_1_132
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4631
AS_1_113
maria.farkasova@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.
odborná asistentka
+421 37 641 4550
AE_5_505irena.felixova@uniag.sk
Ferenczi Vaňová Alexandra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157AS_2_222alexandra.vanova@uniag.sk
Filová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160
AS_2_210
alexandra.filova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4543AE_5_504maria.fordosova@uniag.sk
Franková Michaela, Bc.dekanát - centrum
+421 37 641 5155
AS_1_102michaela.frankova@uniag.sk
Gálová Jana, Ing., PhD.CVVPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4126
AS_3_318jana.galova@uniag.sk
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4542AE_4_404
KJ
dôchodca
Gerhátová Galina, Ing.KIvŠ II.stupeň+421 37 641 4143
AS_2_212
galina.gerhatova@uniag.sk
Grman Pavol, Ing.
doktorand
AS_2_203
xgrmanp@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4890
AS_0_1
radka.grnova@uniag.sk
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.KEprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4595
AE_8_19lubomir.gurcik@uniag.sk
Hallová Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4137
AS_2_216marcela.hallova@uniag.sk
Hamarová Zuzana
upratovačka
zuzana.hamarova@uniag.sk
KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4158
AS_1_125
Hargašová Petra, Mgr.DFEMdekanát - centrum
+421 37 641 5511
AS_1_106petra.hargasova@uniag.sk
Harizi Ariola, MSc.KMO
doktorandka
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4198AS_2_211
KŠOVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4190AS_1_121
Hlinková MiladaKManodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4138AS_2_200
Holotová Mária, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4126
AS_3_318
maria.holotova@uniag.sk
KF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4146
AS_2_226
ivan.holubek@uniag.sk
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4557
AE_5_503
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4180
AS_1_116radomira.greganova@uniag.sk
Horská Elena, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.KMO, FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5179
AS_1_106
upratovačka+421 37 641 4194
AS_2_220
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4544AE_4_405
DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
patricia.horvathova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.KE
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4575
AE_7_6
KMan
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
FEM
dôchodca
docentka CSc./PhD.
+421 376 414 135
AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
Hudecová EmíliaDFEM
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 4755
SLPK_0_19emilia.hudecova@uniag.sk
KEdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4580
AE_7_4
daniela.hupkova@uniag.sk
FEMdôchodca
Ivanková Tatiana, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4163
AS_1_112
JACOBS WilliamFEMzahraničný pracovník - mobilitaqjacobs@is.uniag.sk
Jakabovičová Johana, PhDr., M.A., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4545
AE_4_405
Jánoš Viliam, doc. Ing.
dôchodca
CIT
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4812AS_0_6dagmar.jordanovova@uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 169
AS_2_209
Kádeková Zdenka, Ing., PhD.KMO
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4171
AS_3_311
zdenka.kadekova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5172
AS_1_109
KMan, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4131
AS_1_105
doktorandka+421 376 414 134
AS_2_203
xkatanikova@is.uniag.sk
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110
norbert.kecskes@uniag.sk
FEM
zahraničný pracovník - mobilita
qkharin@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4557
AE_5_503katarina.klimentova@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4151AS_2_221
Kondeová Magdalénaupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145
Kononets Yevhendoktorand
Korcová Zuzana, Ing.FEMdôchodca
+421 37 641 4172
AS_2_214
korcova@is.uniag.sk
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311ingrida.kosiciarova@uniag.sk
Košovská Iveta, Ing., PhD., FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4116
AS_2_229iveta.kosovska@uniag.sk
KMan
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130
AS_3_302jana.kozakova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157
AE_6_607
renata.krajcirova@uniag.sk
KE
externý školiteľ
Kretter Anton, doc. Ing., PhD.
dôchodca
+421 37 641 4145
AS_3_309kretter@is.uniag.sk
Kročková ValériaFEM
dôchodca
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4165
AS_3_301
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4191AS_2_225
FEMsystémová integrátorka+421 37 641 4493AE_4_410
Kuzma František, prof. Ing., PhD.FEM
dôchodca
+421 37 641 4578
AE_8_24
Ladvenicová Jana, Ing., PhD.KE
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4594
AE_8_25
KMan
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5558
AS_2_208
Látečková Anna, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4149
AS_2_223
Laurová Magdaléna, Ing., CSc.KE
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4572AE_7_5magdalena.laurova@uniag.sk
KHPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5898
AS_0_04
ema.lazorcakova@uniag.sk
KManodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4169
AS_2_209
zuzana.lusnakova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4558
AE_4_406
ludmila.madarova@uniag.sk
Mányiová SilviaKMO
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4188
AS_3_307
silvia.manyiova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4148
AS_1_128
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4553
AE_5_506
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634
AS_1_110
vladimir.matusek@uniag.sk
KMan
upratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145
KEdoktorandka
+421 37 641 4585
AE_8_23
Michalička Tomáš, Ing.KMandoktorand+421 376 414 133
AS_2_206
xmichalicka@is.uniag.sk
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4547
AE_5_501lubomira.moravcova@uniag.sk
KSV
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4692ABT_1_2.21
Moravčíková JanaCITupratovačka
+421 37 641 4812
AS_1_145
KMO
docent CSc./PhD.
Mravcová Anna, PhDr., PhD.KSV
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4746
SlPK_0_13anna.mravcova@uniag.sk
FEM
zahraničný pracovník - mobilita
qnabiev@is.uniag.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.KMO
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4102
AS_3_310
ludmila.nagyova@uniag.sk
Neomániová Katarína, Ing., PhD.KMO
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4136AS_3_306katarina.neomaniova@uniag.sk
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002AS_0_31ajaroslav.nereca@uniag.sk
Obtulovič Peter, doc. Ing., CSc.KŠOV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4123
AS_1_130
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4747SlPK_0_14maria.ocelkova@uniag.sk
Oláhová Eva, Ing., PhD.CIT
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4882
AS_0_5
eva.olahova@uniag.sk
Országhová Dana, doc. RNDr., CSc.KM
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4181
AS_1_115
KŠOVodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4162
AS_1_126
jozef.palkovic@uniag.sk
Paška Ľubomír, doc. Ing., PhD.dôchodca
Pechočiaková Svitačová Eva, Mgr., PhD.KSVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4897
SlPK_0_13
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4186
AS_1_114
doktorand
xpetrilak@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4153
AS_1_133
miriam.pietrikova@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qpisulewski@is.uniag.sk
doktorand
profesor CSc./PhD.+421 37 641 5892AS_0_02
CPPPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4895
SlPK_0_16
miroslav.polacek@uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4813AS_0_4
KŠOV
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4122
AS_1_129
zuzana.polakova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 376 414 196
AS_2_217
FEMdôchodca
+421 37 641 4161
AS_2_216
popelka@is.uniag.sk
Porhajaš Viktor, Ing., CSc.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4571
AE_7_2
viktor.porhajas@uniag.sk
Porubčan Peter, PhDr., CSc.KSV
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4751SlPK_0_12
Predanocyová Kristína, Ing.KMOdoktorandka
Prídavková Viera, Mgr., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4552
AE_5_506viera.pridavkova@uniag.sk
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.KHPdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5893
AS_0_01
KF
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312
KHP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5895AS_0_03
Rajčániová Miroslava, doc. Ing., PhD.KHP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5894AS_0_05miroslava.rajcaniova@uniag.sk
KMOodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4159
AS_3_305
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4150
AS_1_102
jozef.repisky@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4593
AE_7_10
Richterová Eva, Ing., PhD.KŠOV
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova@uniag.sk
KMO, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4136AS_1_105patrik.rovny@uniag.sk
Rumanko Boris, Ing.
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
Rybanská Jana, Mgr. et Mgr., PhD.CPPPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4898
SlPK_0_17
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.KMan, FEM
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4168
AS_2_208
radovan.savov@uniag.sk
Selešiová Lenka, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4881AS_0_1lenka.selesiova@uniag.sk
Serenčéš Roman, doc. Ing., PhD.KHPdocent CSc./PhD.+421 37 641 5893
AS_0_01
roman.serences@uniag.sk
externý školiteľ
+421 37 641 5608AE_0_3pavol.schwarcz@uniag.sk
Skovajsová JanaKŠOV
upratovačka
Smidová BeátaKMO
upratovačka
+421 37 641 4188AS_1_145beata.smidova@uniag.sk
profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4183AS_1_122zlata.sojkova@uniag.sk
Strápeková Zuzana, Ing., PhD.KF
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312
zuzana.strapekova@uniag.sk
Stuchlý Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4172
AS_2_214
peter.stuchly@uniag.sk
Synetska Yelyzaveta, Ing.KE
doktorandka
xsynetska@is.uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4139
AS_2_201
maria.sajbidorova@uniag.sk
Šalátová ErikaKJ
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4541
AE_5_510
erika.salatova@uniag.sk
Šeben Zaťková Tímea, PaedDr., PhD.CPPP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4894SlPK_0_17timea.zatkova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4905
AS_1_103
peter.sedik@uniag.sk
CITodb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4120
AS_0_7
Ševcechová VieraDFEM
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 4755SLPK_0_19viera.sevcechova@uniag.sk
Šindlerová Erika, Ing.DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5170
AS_1_104
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4197
AS_2_227emilia.skorecova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4134
AS_2_203
Tartaraj Azeta, doc. Dr.KMOexterná školiteľka
Tkáč Filip, Ing.externý pracovník
Tóth Marián, doc. Ing., PhD.KF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4164
AS_2_233
marian.toth@uniag.sk
Tóthová Darina, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4129
AS_0_6Adarina.tothova@uniag.sk
KI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 161
AS_2_215
tomas.toth1@uniag.sk
Trnková Michaela, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4117
AS_2_234
KE, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4577
AE_7_7
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4817
AS_0_9
odborná asistentka CSc./PhD.
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk
CIT
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4881
AS_0_1
Valentová MartaDFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
Váryová Ivana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4193AS_2_228ivana.varyova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4898
SlPK_0_17
KIodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4132
AS_2_213
Vrbová Jana, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4551
AE_5_507
KSV
externá školiteľka
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5562
AE_2_205
hana.zach@uniag.sk
Zaujecová Martina, Ing.KŠOVdoktorandka
xsoporova@is.uniag.sk
Zentková Iveta, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4576
AE_7_3
iveta.zentkova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.