Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4700AT_2_11
Arpášová Henrieta, doc. Ing., PhD.KŠCHdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4314
AT_2_14henrieta.arpasova@uniag.sk
Babošová Mária, Ing., PhD.KEaB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4315
AZ_2_6
maria.babosova@uniag.sk
Bakoš Emil, prof. MUDr., CSc.FAPZexterný školiteľ
Balková Barboraupratovačka+421 37 641 4498
AC_3_5
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc.profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4450
AZ_4_22
tibor.baranec@uniag.sk
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.FAPZexterná školiteľka
+421 37 641 4494
AZ_3_47
Barboričová Mária, Ing.KFR
doktorandka
AZ_5_5
Béderová Zuzanaupratovačka+421 37 641 4698
AP_0_13P
zuzana.bederova@uniag.sk
Benczová Andrea
upratovačka
+421 376 414 774
andrea.benczova@uniag.sk
KRVaTE
remeselník
+421 376 414 267
AA_1_11
KVZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4328AT_4_12
externý školiteľ+421 37 641 4415AZ_1_6bobcek@is.uniag.sk
DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5543AE_0_6helena.bojdova@uniag.sk
Bokor Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4256
AA_5_15
peter.bokor@uniag.sk
KFRodborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka@uniag.sk
FAPZ
dôchodca
qbradac@is.uniag.sk
upratovačka+421 37 641 4452AZ_4_28olga.bradacova@uniag.sk
FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4448
AZ_5_4
Brindza Jan, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4787
BG_1_115
Brouček Jan, prof. Ing., DrSc.FAPZexterný školiteľqbroucek@is.uniag.sk
Brštiaková MartinaKEaBrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4420
AZ_2_4
KŠZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4802AZ_1_9ondrej.bucko@uniag.sk
KRVaTE
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4219
AA_1_12
miroslav.buday@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4294
AT_1_4jozef.bujko@uniag.sk
Bystrická MartaKAVR
remeselník
marta.bystricka@uniag.sk
Cagáň Ľudovít, prof. Ing., CSc.KORprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4253
AA_5_16
KGPB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4297AT_1_11
Candráková Eva, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4224AA_2_28
Candráková Tatianaremeselník+421 376 414 860
AA_1_13
Čerevková Andrea, Ing., PhD.FAPZ
externá školiteľka
qcerevkova@is.uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4231
AA_1_5
ivan.cerny@uniag.sk
KŠZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4805
AZ_0_8
DFAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5860
AA_1_10eva.demjanova@uniag.sk
Demová Ivana, Ing.KFR
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_19
ivana.demova@uniag.sk
Depešová Zuzana, Ing.DFAPZ
dekanát - centrum
Dobiaš Milan, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4745
AT_2_17
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
KAVR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4385
AC_2_16
ladislav.ducsay@uniag.sk
KGPB
doktorandka
Duchoňová VieraKVĽodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4880
AA_2_34
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4453
AZ_4_30
Ďurková Eva, Ing., CSc.FAPZdôchodca
qdurkova@is.uniag.sk
DFAPZdekanát - centrum
+421 37 641 5496
AE_0_34
zuzana.durkova@uniag.sk
DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5485AE_0_7renata.dvoncova@uniag.sk
KEaBdocent CSc./PhD.+421 37 641 4444
AZ_4_31
pavol.elias1@uniag.sk
Ernst Dávid, Ing., PhD.KRVaTE
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 217
AA_1_8david.ernst@uniag.sk
Farmadinová Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1
KVĽodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4324
AA_2_33
KVD
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4601AP_0_16Az
Ferencová Jana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_521
jana.ferencova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4717AT_2_7martin.fik@uniag.sk
doktorand
9
xfilacek@is.uniag.sk
Foltys Vladimír, Ing., PhD.externý školiteľ
Fusková Miroslava, Ing.
doktorandka
xfuskovam@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4295
AT_1_16michal.gabor@uniag.sk
KGPBodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329
AT_1_1
Gálik Branislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4331
AT_4_7
Garlík Jozef, Ing., PhD.dôchodca
garlik@is.uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4701
AT_2_12
jozef.gasparik@uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4500
AP_0_24A
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255
AA_5_10
Gažarová Martina, Ing., PhD.KVĽ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4210
AA_2_40
FAPZ, KGŠR
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4245AA_4_7jan.gazo@uniag.sk
Geršiová IvetaKRVaTE
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Gregušková Romana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4254AA_5_11romana.greguskova@uniag.sk
Gulková IldaKŠZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4414
AZ_1_10
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4204
AA_0_19
Habánová Marta, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4467
AA_2_31
KGŠRodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
KVZvŠ II.stupeň+421 37 641 4333AT_5_32
Hallová EditaFAPZdôchodca+421 37 641 5485AE_0_7hallovae@is.uniag.sk
Hallová FriderikaKGPBodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4298
AT_1_12
friderika.hallova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4279AZ_1_10
Hanusová Jana, Ing., PhD.KŠCH
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4704AT_2_4
Hanušovský Ondrej, Ing., PhD.KVZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4320
AT_4_10
Hazdová MáriaKFR
upratovačka
maria.hazdova@uniag.sk
externý školiteľ
heger@is.uniag.sk
Hegerová Terézia, Ing.KŠZ
doktorandka
xhegerova@is.uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4041
AA_5_524
adriana.hlavinova@uniag.sk
KVDprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4469
AP_0_14A
Holúbek Rudolf, prof. Ing., DrSc.FAPZ
dôchodca
+421 37 641 4235AA_3_308
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
Horčinová Sedláčková Vladimíra, Ing., PhD.IOBBBvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 376 414 779
BG_1_110
vladimira.sedlackova@uniag.sk
KŠZodborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 872AZ_1_3
Horvátová Mária, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4498
AC_3_22
Hozáková Katarína, Ing.
doktorandka
+421 376 414 411
AZ_0_18
Hric Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4265AA_3_310
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4744
AT_2_5cyril.hrncar@uniag.sk
KRVaTEodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4215
AA_2_24maria.hruba@uniag.sk
Hudec Kamil, prof. Ing., PhD.KORprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4250
AA_5_13
kamil.hudec@uniag.sk
Hudecová Vlasta, Ing.KFRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4455
FAPZ
systémová integrátorka
+421 37 641 4483AE_4_408
upratovačka
+421 37 641 4707
AT_2_16
stefania.chlebecova@uniag.sk
Chlebo Peter, MUDr., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4883
AA_2_35
Chlebo Róbert, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4318AT_2_1robert.chlebo@uniag.sk
Chlpík Juraj, doc. Ing., PhD.KPG
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4397
AC_3_13juraj.chlpik@uniag.sk
Chmelničná Ľudmila, doc. Ing., CSc.FAPZdôchodca
qchmelnicna@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4413
AZ_1_1
jozefina.chnapkova@uniag.sk
Chovancová Eva
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_005
eva.chovancova@uniag.sk
KFRdoktorandAZ_5_20xchovancek@is.uniag.sk
externá školiteľka
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4449
AZ_4_24
KVD
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4505
AT_5_5
KEaBdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4470
AZ_2_1
jana.porhajasova@uniag.sk
Ivanova RaisaFAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
qivanovar@is.uniag.sk
KVZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4365
AT_5_34
viera.jalaksova@uniag.sk
KVĽdoktorandka
Janíček Martin, Ing., PhD.KŠZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 417
AZ_1_7
doktorand
KORodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4043
AA_5_12
Jedličková IvetaupratovačkaAA_5_521
Juhásová LýdiaKRVaTEupratovačka
+421 37 641 4237
AA_3_312lydia.juhasova@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4807AZ_0_11
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4332
AT_4_9
miroslav.juracek@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4391
AC_3_16
Kanka Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4504AT_5_7tomas.kanka@uniag.sk
Karšňáková Jana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4452
AZ_4_20
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4292
AT_1_3radovan.kasarda@uniag.sk
Klimešová Tatianaso SŠ vzdelaním+421 37 641 4317
AT_2_10
FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
yklimova@is.uniag.sk
Kobida Ľubomír, Ing.KUPHvŠ II.stupeň+421 37 641 4830AA_0_21lubomir.kobida@uniag.sk
KŠCH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4705
AT_2_8renata.kobidova@uniag.sk
KŠCHdoktorand+421 37 641 4319AT_2_6
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4396
AC_3_18
KŠZ
upratovačka
+421 376 414 414
AZ_1_2
Kollárová Martaso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
marta.kollarova@uniag.sk
KVZ
doktorandka
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4249
AA_2_32
Kopecký Ján, Ing., CSc.dôchodca
Korczyk-Szabó Joanna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4201
AA_0_115
joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
Kotlárová Mária
upratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37
Kováčik Peter, prof. Ing., CSc.KAVR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4381
AC_2_18peter.kovacik@uniag.sk
Kováčová Beáta, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4241
AA_4_10a
KGPB
upratovačka
+421 37 641 4336
AT_1_1
emilia.kovacova@uniag.sk
Kováčová Lenkarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4387
AC_2_20
Kovár Marek, Ing., PhD.KFRodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4440
AZ_5_1
marek.kovar@uniag.sk
KGŠRupratovačkaelena.kovarova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4182
AA_3_307
peter.kovar@uniag.sk
KFR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4456
AZ_5_6
eleonora.krivosudska@uniag.sk
Kšiňan Samuel, Ing.KEaB
doktorand
AZ_4_26
KEaBvŠ II.stupeň
+421 37 641 4484
AZ_2_10jaroslav.kuna@uniag.sk
Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing., CSc.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4205
AA_0_12
magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk
externý školiteľ
qlauko@is.uniag.sk
remeselník+421 37 641 4477
AC_3_11
KGPBdoktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
KEaBso SŠ vzdelaním+421 37 641 4485AZ_2_14marian.lences@uniag.sk
Lukács Miriama, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4234
AA_3_309
Macák Milan, doc. Ing., Dr.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4202AA_0_14milan.macak@uniag.sk
Magátová EvaKEaBupratovačka+421 37 641 4436AZ_2_13eva.magatova@uniag.sk
externý školiteľ
qmagula@is.uniag.sk
Marek Ján, Ing.doktorand+421 37 641 4263
AA_1_9
xmarekj@is.uniag.sk
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.KŠZ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4418AZ_1_12
KOR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4257AA_5_20
KŠZ
doktorand
+421 376 414 417
AZ_1_7
KŠZexterný školiteľ+421 37 641 4415
qmellen@is.uniag.sk
Mikelová Aneta
upratovačka
+421 376 414 221
AA_1_20aneta.mikelova@uniag.sk
Mikláš Šimon, Ing.doktorand
KGŠR
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228
AA_4_2
KGPBdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4290
AT_1_8
Minárik Peter, MUDr., PhD.
externý školiteľ
qminarikp@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464AP_0_17A
Misiarz MartaFAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.doktorandka
KFR
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4454AZ_5_3dominika.vysoka@uniag.sk
KŠZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4410AZ_1_4
KŠZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4804
AZ_1_14
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4773AZ_1_5maria.moravcikova@uniag.sk
Moravčíková Nina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824
AT_1_10
Mrázová Jana, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4223
AA_2_22
jana.mrazova@uniag.sk
dôchodca
qmuller@is.uniag.sk
Navrátilová Alica, Ing., PhD.KGPB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4296
AT_1_6
KŠZ
doktorandka
+421 376 414 559
AZ_0_12
KVD
externá školiteľka
Noskovič Jaroslav, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4422
AZ_2_5
KRVaTE
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4230
AA_3_306
jan.novak@uniag.sk
Novotná Ivana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4337AT_5_30ivana.novotna@uniag.sk
Nôžková Janka, doc. Ing., PhD.KGŠRdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4778
BG_1_104
Olšanská Barbora, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4289AT_1_15
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4442AZ_5_7
Ondrišík Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5497
AE_0_35
Oravcová Andreaupratovačka
KGŠRodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4775BG_0_003alexej.oravec@uniag.sk
Paciga Ján, Ing., PhD.FAPZexterný školiteľ
KRVaTE
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4212
AA_2_23
vladimir.pacuta@uniag.sk
Pagáčová AnnaFAPZ
dôchodca
qpagacova@is.uniag.sk
Pajtášová Ľubomíra, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4399
AC_3_6
lubomira.pajtasova@uniag.sk
KVZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4330
AT_5_30
Paštiaková Zuzana, Ing.dekanát - centrum
+421 37 641 5498
AE_0_33
KUPHupratovačka+421 37 641 4203AA_0_1eva.pechacova@uniag.sk
KAVR
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
KVDso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4698
AP_0_19P
Petrovičová Kornélia, RNDr., PhD.KEaBodborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 424AZ_2_8kornelia.petrovicova@uniag.sk
Piwczynski DariuszFAPZ
zahraničný pracovník - mobilita
qpiwczynski@is.uniag.sk
Plutinský Ján, doc. MUDr., CSc.externý školiteľ
plutinsky@is.uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 5499
AZ_0_7
Polák Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 376 546 428
polakp@is.uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4389
AC_3_19
nora.pollakova@uniag.sk
vŠ II.stupeň+421 37 641 4271AZ_1_8lenka.polyakova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 4225
AA_1_4
richard.pospisil@uniag.sk
KVD
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4466AP_0_12Amartina.psenkova@uniag.sk
Qian Yu
zahraničná pracovníčka - mobilita
qqian@is.uniag.sk
Rakovská Margita, Ing.KEaBvŠ II.stupeň
+421 37 641 4889
AZ_4_21
margita.rakovska@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 220
AA_2_26
KGŠR
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4240AA_4_3
Ražný Radoslav, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
docent CSc./PhD.+421 37 641 4326AT_4_11
Sabová EvaDFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5543
AE_0_6
eva.sabova@uniag.sk
Schubertová Zuzana, Ing., PhD.IOBBB
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4785
BG_1_109
KVĽvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4886
AA_2_30
marianna.schwarzova@uniag.sk
Slamečka Jaroslav, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
qslamecka@is.uniag.sk
KAVRdoktorand
+421 37 641 4826
AC_2_14
Smatana Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4200
AA_0_17
jozef.smatana@uniag.sk
DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5523
AE_0_5
Sollár Vojtech
dôchodca
qsollar@is.uniag.sk
KGPB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4334
AT_1_9
Strapák Peter, prof. Ing., PhD.KŠZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4806AZ_0_6
Sytar Oksana, Dr., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4979
AZ_5_8
Szabo JozefKŠZremeselník
+421 376 414 774
Szabo Mário
remeselník
+421 376 414 238
AA_1_7
upratovačka
+421 376 414 775
BG_0_002
gabriela.szaboova@uniag.sk
Šimanská ĽudmilaKPG
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4390
AC_3_20
ludmila.simanska@uniag.sk
KPG
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4398
AC_3_17
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5517
AT_4_13milan.simko@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 376 414 782
BG_1_108
Šindolárová Alenaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4702
AT_2_3alena.sindolarova@uniag.sk
Škorcová Máriaupratovačka
maria.skorcova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4706
AT_2_9
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4272
AP_0_14P
KGŠR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 811
AA_4_6
veronika.stefunova@uniag.sk
profesor DrSc.+421 37 641 4461AP_0_13Avladimir.tancin@uniag.sk
Tkáčová Gabriela, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4855
AA_1_18
Tobiašová Erika, prof. Ing., PhD.KPG
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4394
AC_3_15
KVDprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4479
AP_0_15Arobert.toman@uniag.sk
Tóthová Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4252
AA_5_14monika.tothova@uniag.sk
Tóth Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4251AA_5_18
Trakovická Anna, prof. Ing., CSc.KGPBprofesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4285
AT_1_7
Turianica Ivan, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
turianica@is.uniag.sk
Tvarožková Kristína, Ing.KVDdoktorandka
+421 37 641 4481
AP_0_10A
xtvarozkova@is.uniag.sk
Týr Štefan, doc. Ing., PhD.KUPH
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4842
AA_0_16
stefan.tyr@uniag.sk
Urminská Jana, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc./PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4784
AA_4_1
maria.vailingova@uniag.sk
Varga Ladislav, doc. Ing., PhD.KAVRdocent CSc./PhD.+421 37 641 4380
AC_2_19
Vargová SilvestraFAPZdôchodca
Vašeková Patrícia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4502AT_5_26
Vašková EuláliaKUPHodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4203AA_0_13eulalia.vaskova@uniag.sk
Vaško Vladimír
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4702
AT_2_2
KŠZ
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4801
AZ_0_9
iveta.vavrikova@uniag.sk
Vavrišínová Klára, doc. Ing., CSc.KŠZ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4800
AZ_0_10
KRVaTEodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4280
AA_3_302
Vídenský Jindřich, Ing., CSc.FAPZdôchodca
qvidensky@is.uniag.sk
Vlčková Andrea, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4388andrea.vlckova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4236
AA_3_305
doktorandka
+421 37 641 4839
AA_0_7a
xvozarovad1@is.uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 4438AT_2_1weis@is.uniag.sk
Zamiešková Lucia, Ing.doktorandka
+421 37 641 4816
AA_4_9bxzamieskova@is.uniag.sk
Zapletalová Alexandra, Ing., PhD.KAVR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4386AC_2_17alexandra.zapletalova@uniag.sk
Zelinková Gabriela
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4323
AT_4_6
gabriela.zelinkova@uniag.sk
Zvercová Dominika, Ing.
doktorandka
Žembery Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4211AA_1_3jozef.zembery@uniag.sk
Žiarovská Jana, doc. PaedDr. Ing., PhD.KGŠRdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4244
AA_4_4
jana.ziarovska@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4815
AT_1_17
Živčák Marek, doc. Ing., PhD.KFRdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4821
AZ_5_10

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.